Tlmočenie na diaľku

Výborná voľba pre jednoduchšiu komunikáciu
Translata ilustrácia - tlmočník na konferencii

Dištančné tlmočenie podľa vašich predstáv

„Slová profesionálna, výborná asi najlepšie vystihujú spoluprácu s Translata pri technickom zabezpečení a tlmočení našej konferencie Menšinové práva a ich legislatívna úprava. Účastníci konferencie boli pripojení online cez nástroj ZOOM s tlmočníckym rozhraním, cez ktoré tlmočníci simultánne tlmočili zo slovenského jazyka do anglického jazyka a opačne. Oceňujeme dôraz na prípravu tlmočníkov. Jednou z prvých vecí v rámci spolupráce bolo doručenie podkladov pre tlmočníkov, aby mali dostatok času pripraviť sa. Z komunikácie o nastavení spolupráce bolo cítiť, že vďaka skúsenostiam agentúry spoločne nájdeme čo najlepší spôsob, aby bol priebeh konferencie bezproblémový. To sa nám podarilo. Radi využijeme služby Translata aj v budúcnosti pri organizovaní ďalších formátov."

Sofia Penerová Daskalová, Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny

S nami neorganizujete žiadnych ďalších subdodávateľov.

O projekty sa staráme komplexne a na mieru.

Ako pracujeme

Špičkové podujatia vyžadujú špičkové tlmočenie


„So spoločnosťou Translata sme už spolupracovali v predchádzajúcich rokoch, keď nám tlmočili na našich tradičných medzinárodných stretnutiach v rámci východoeurópskeho regiónu. Teraz sme sa na nich obrátili s požiadavkou tlmočenia pri virtuálnej konferencii. A opäť predčili naše očakávania. Tlmočenie bolo ako zvyčajne výborné a riešenie cez platformu ZOOM sa ukázalo ako veľmi vhodné, hoci sme s ňou nemali príliš veľké predchádzajúce skúsenosti.”

Silvie Schreiberová, Marketing Communication Specialist