Preklad z angličtiny do slovenčiny

Preklad z angličtiny do slovenčiny

Viac ako 1,3 miliardy ľudí využíva anglický jazyk ako svoj materinský či druhý jazyk. Angličtina je jazykom dnešného medzinárodného ekonomického systému a pomaly sa približuje k najpoužívanejšiemu jazyku sveta, ktorým je matematika. Oficiálne sa anglický jazyk používa vo viac ako 53 štátoch.

Aj v rámci anglického jazyka však existujú odlišnosti v závislosti od geografickej oblasti, v ktorej sa jazyk používa. Zásadné rozdiely vo význame toho istého výrazu vidíme vo viacerých prípadoch pri britskej, americkej, austrálskej či juhoafrickej angličtine.

Znalosti a skúsenosti profesionálnych prekladateľov sú preto dôležité aj v tejto oblasti. Naši prekladatelia majú dokonale zvládnutú nielen štruktúru jazyka a slovnej zásoby, ale majú tiež cit pre štylistiku a jazyk ako taký.

Prečo prekladať z angličtiny do slovenčiny cez Translatu?

  • kvalitné preklady s dôrazom na jazykové špecifiká
  • bohaté skúsenosti so zvládnutím expresných termínov a veľkých objemov zdrojového textu
  • dodatočná korektúra anglickým rodeným hovoriacim
  • realizujeme bežné preklady, odborné preklady aj úradné preklady (súdne preklady)
  • viac ako trinásťročné skúsenosti
  • preklady zo slovenčiny do angličtiny u nás patria medzi najžiadanejšie preklady

Potrebujete preklad v opačnej jazykovej kombinácii?

Mám záujem o preklad z angličtiny do slovenčiny

Chcem získať bezplatnú cenovú kalkuláciu na preklad z angličtiny do slovenčiny

Zistiť cenu prekladu z angličtiny do slovenčiny