Odborný preklad – preklad odborných textov

Odborné preklady nie sú ako obyčajné jazykové preklady. Okrem profesionálneho prekladateľa potrebujú aj prácu odborníka. U nás v Translate vám presne takýto prístup vieme poskytnúť. Či už potrebujete preložiť technické manuály, právne dokumenty, medicínske záznamy alebo vedecké štúdie, naši skúsení prekladatelia sú pripravení zabezpečiť, že váš text bude spracovaný s najvyššou odbornosťou.
Translata ilustrácia - architektonický projekt
Logo
Logo Johnson & Johnson
Logo Microsoft
Logo Biomedica
Logo Bayer
Logo Dedoles
Logo rohlik.cz
Logo Isadore

Máte záujem o odborný preklad? Vyžiadajte si cenovú ponuku

 

Nemáme pevný cenník na naše prekladateľské služby, keďže každá požiadavka je jedinečná a vyžaduje individuálny prístup. Ak máte záujem o odborný preklad alebo akýkoľvek iný typ prekladu, radi vám pripravíme cenovú ponuku. Na základe vašich špecifikácií vám ponuku zašleme do 30 minút.

 

Získať cenovú ponuku

Čo je odborný preklad a čím je výnimočný?

Odborný preklad sa týka prekladu textov, ktoré obsahujú špecifickú profesionálnu alebo technickú terminológiu. Tento typ prekladu vyžaduje nielen perfektnú znalosť východzieho a cieľového jazyka, ale aj hlboké porozumenie danému odboru, či už ide o právo, medicínu, techniku, vedecký výskum alebo iné špecializované oblasti.

Odborný preklad: príklady

Príkladom môže byť preklad technického manuálu stroja, kde nesprávny výber termínu môže mať za následok technické problémy, alebo preklad právnych dokumentov, kde každé slovo môže mať špecifické právne dôsledky. Prekladateľ teda musí nielenže dokonale ovládať jazyky, ale musí mať aj hlboké znalosti z danej oblasti.

V Translate prekladáme napríklad:

  • Medicínske dokumenty – Preklad klinických štúdií, lekárskeho výskumu alebo pacientskych záznamov. Potrebujete preklad dokumentu od lekára? Využite našu službu preklad lekárskej správy.
  • Technické manuály – Pri preklade manuálov, návodov na obsluhu alebo iných technických dokumentov pre stroje je potrebné, aby preklad zohľadňoval technické detaily a špecifikácie. Je to otázka bezpečnosti a správneho fungovania zariadení.
  • Právne dokumenty – Preklady zmlúv, patentov, právnych stanovísk alebo súdnych dokumentov vyžadujú nielen lingvistické schopnosti, ale aj hlboké pochopenie termínov a princípov právnych systémov.
  • Vedecké a výskumné práce – Pri preklade vedeckých článkov, téz alebo iných akademických textov je kritické, aby bol preklad presný a aby odborne vyjadroval koncepty a zistenia, čo si vyžaduje nielen jazykové, ale aj špecifické odborné znalosti v danom vedeckom odbore.

Ako prebieha odborný preklad?

Na rozdiel od obyčajného prekladu, ktorý môže byť všeobecný a môže zahŕňať široký rozsah tém bez potreby špecifických znalostí, odborný preklad vyžaduje detailné odborné znalosti. Prekladateľ musí byť schopný správne používať odbornú terminológiu a zabezpečiť, aby preklad presne odzrkadľoval pôvodný obsah v kontexte daného odboru.

V Translate vieme, ako preložiť text, nech je z akéhokoľvek odboru. Stačí nám poslať text na preklad do angličtiny, nemčiny, španielčiny či akéhokoľvek iného jazyka.

V prvom kroku text dôkladne preštudujú a preložia naši prekladatelia, ktorí nielenže vynikajú vo svojich jazykových schopnostiach, ale sú aj hlboko zasvätení do príslušného odboru.

V ďalšom kroku spolupracujeme s expertmi v danom odbore, ktorí preklad skontrolujú a overia jeho odbornú správnosť. Táto spolupráca zaručuje, že preklad nielenže presne odráža obsah originálu, ale je aj technicky presný a odborne relevantný.

Naše služby pokrývajú viac ako 60 jazykov, čo nám umožňuje zabezpečiť kvalitné odborné preklady pre širokú škálu klientov po celom svete. Sme pripravení uspokojiť vaše špecifické požiadavky v množstve globálnych kontextov.

Chcete vedieť viac o našej práci? Prečítajte si, ako pracujeme.

6 900 odborných prekladateľov aj vo vašom segmente a jazykovej kombinácii

Taká databáza nevznikne za rok ani dva. O vzťahy s dodávateľmi sa staráme rovnako starostlivo ako o zákazníkov, či členov nášho tímu.

Translata ikona - web

E-commerce a digitálny marketing

Translata ikona - dom

Stavebníctvo a architektúra

Translata ikona - ozubene koleso

/preklady-pre-architekturu-a-stavebnictvo

Translata ikona - volant

Automobilový priemysel

Translata ikona - medicina

Medicína a farmácia

Translata ikona - megafon

Marketing a PR

Translata ikona - lietadlo

Cestovný ruch

Translata ikona - mobil

IT a telekomunikácie

Translata ikona - paragraf

Právo a obchod

Preklady podkladov do tendrov

Preklady podkladov do tendrov

Bankovníctvo a financie

Bankovníctvo a financie

Preklady optimalizované pre vyhľadávače

Preklady optimalizované pre vyhľadávače

Neverte nám všetko, spýtajte sa našich klientov.

Logo Dedoles
Patrícia Ramšák
Head of Content, Dedoles

Nech potrebujeme čokoľvek – od prekladov obratom, cez súdne preklady až po technickú prekladovú podporu, naši partneri v Translate nám vždy ochotne vyhoveli a pomohli.

Prípadová štúdia Dedoles
Logo Atlas Copco
Peter Snoha
Communications Manager & C4C CPD Sales Process BPX, Atlas Copco

Naše texty vyžadovali preklad terminológie, ku ktorej sme nemali k dispozícii interný glosár, avšak prekladatelia to zvládli na expertnej úrovni.

Prípadová štúdia Atlas Copco
Logo Zajo
Martin Bohunický
ZAJO

Konečne sa môžeme venovať čisto tvorbe obsahu. Toto masívne zjednodušenie procesov nám ušetrilo toľko času, že sme mohli upustiť od predchádzajúcich kompromisov.

Prípadová štúdia ZAJO
Logo Isadore
Boris Štefánik
Brand Manager, Isadore

Profesionálny prístup, spôsob komunikácie, rýchlosť prekladov a záujem o zákazníka sú na veľmi vysokej úrovni.

Prípadová štúdia Isadore