Prípadová štúdia – Atlas Copco

Ako sa nám podarilo ušetriť polovicu plánovaných nákladov na preklady

Rozsiahly odborný preklad v 6 jazykoch zvládli experti v Translate za 2 mesiace a ušetrili tak klientovi viac ako 50% plánovaných nákladov.

Osoba, ktorá reže kov a vytvára iskry

Klient | Desoutter Industrial Tools

Spoločnosť Desoutter Industrial Tools je svetovým lídrom v oblasti elektrických a pneumatických montážnych nástrojov, ktoré slúžia širokej škále montážnych a výrobných operácií, vrátane leteckej techniky, automobilového priemyslu, ľahkých, ťažkých i terénnych vozidiel a všeobecného výrobného priemyslu.

Cieľ a potreby zákazníka

 

Spoločnosť nás oslovila s cieľom prekladu firemného katalógu ručného náradia. Konkrétne sa jednalo o preklad jednotlivých kategórií a podkategórií, popisu produktov a sprievodného textu.

 

Vďaka tomu je teraz klient pripravený implementovať nový spôsob oslovovania zákazníkov a rozšíriť oblasť svojho pôsobenia pre ľudí viacerých národností.

 

Na zadaní pracovalo 6 prekladateľských tímov v nasledovných jazykových kombináciách:

6

jazykov

6

prekladateľov

130 000

slov

7 krokov k riešeniu

 

  1. Najskôr sme začali analýzou dokumentov, po ktorej sme vyextrahovali prvé výskyty opakujúcich sa výrazov v texte. Týmto sme docielili jednoduchšiu prácu s textom pre prekladateľov a tiež im ušetrili čas.
  2. Každý jeden preklad sme následne vyhotovili tímom skúsených prekladateľov s odbornými znalosťami, s ktorými dlhodobo spolupracujeme na podobne technicky zameraných prekladoch.
  3. V procese tvorby obsahu sme dostali od prekladateľov otázky, ktoré sme starostlivo zaznamenali a zosumarizovali v zdieľanom dokumente, do ktorého mal každý prístup.
  4. Klient sa postupne vyjadril ku každej nejasnosti, a tak mohli prekladatelia odpovede priebežne zapracovávať do ucelenej podoby.
  5. Následne išli pripravené texty na korektúru, kde sme vychytali všetky chyby. Po dodaní od korektorov boli súbory vložené do prekladateľských pamätí a boli vygenerované finálne súbory v pôvodnom formáte.
  6. Po internej niekoľkostupňovej kontrole boli preklady odoslané klientovi na schválenie a na prípadné finálne pripomienky.
  7. V závere sme doladili maličkosti a klient sa tak mohol tešiť z rozšírenia povedomia o kvalite svojich produktov aj vo viacerých jazykoch. V Translate sme si všetky terminologické zmeny pre konzistenciu s budúcimi prekladmi zapracovali do pamätí, aby sme v budúcnosti mohli priniesť ešte kvalitnejšie a rýchlejšie výsledky.

 

Prínosy

 

  • Klient dostal za výhodných podmienok veľmi rozsiahly a terminologicky náročný preklad.
  • Vďaka CAT nástrojom sme zredukovali náklady na preklad o viac ako polovicu a rovnako skrátili čas potrebný na dodanie, ktorý v závere vyšiel na dva mesiace.
  • Vďaka zvoleným metódam a odbornosti prekladateľského tímu budú budúce preklady vyžadovať omnoho menej času a spätných zásahov od klienta.

Problémy – ako sme ich vyriešili?

 

Vyjadrenie klienta

„Spoluprácu s prekladateľskou agentúrou Translata odporúčame všetkym spoločnostiam, ktoré potrebujú zabezpečiť preklady na vysokej odbornej úrovni a zároveň sa maximálne spoľahnúť na schopnosti tímu z Translaty. Naše texty vyžadovali preklad terminológie, ku ktorej sme nemali k dispozícii interný glosár, avšak prekladatelia to zvládli na expertnej úrovni. Termíny boli dodržané a pozitívne sme vnímali aj ušetrenie na konečných nákladoch, vďaka použitiu prekladateľských softvérov.“

Peter Snoha
Communications Manager & C4C CPD Sales Process BPX
Desoutter Eastern Europe