Jazykové projekty na mieru s cenami na mieru

Je pre vás 30 minút veľa?

Pozrite si ukážky našich najčastejších projektov aj s orientačnými cenami.

85 €

Lekárska správa

Zo slovenčiny do nemčiny
 • 5 normostrán
 • dodanie do 2 dní

“Oceňujeme najmä ochotu a schopnosť kvalitne spracovať veľké množstvo zdrojových materiálov v krátkom čase a striktné zachovanie konzistencie terminologicky náročných textov.”

980 €

Webová stránka

Zo slovenčiny do nemčiny a angličtiny
 • 6200 slov
 • dodanie do 5 pracovných dní
 • preklad vrátane korektúry
 • cena za oba jazyky

“Spustiť kampaň na nový produkt v Nemecku a Česku mi aj vďaka expresnému prekladu landingpage a PPC reklám trvalo len dva dni. Ďakujem za profi prístup.”

125 €

Úradný preklad 4 vysvedčení zo SŠ

Zo slovenčiny do angličtiny
 • dodanie do 5 dní
 • vysvedčenie zo strednej školy vrátane maturitného vysvedčenia
820 €

Technický nákres

Zo slovenčiny do angličtiny
 • 60 normostrán
 • dodanie do 6 pracovných dní
 • preklad vrátane grafickej úpravy

„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť, dohodnuté termíny prekladov boli vždy dodržané. Rovnako i spôsob komunikácie, je orientovaný na klienta. Spoluprácu so spoločnosťou Translata môžem iba odporučiť i ostatným.“

110 €

Špecifikácia modulu

Z angličtiny do slovenčiny
 • 5 normostrán
 • dodanie do 1 dňa
 • preklad s korektúrou

“Zamestnanci spoločnosti Translata sú na situácie na „hranici zvládnutia“ zvyknutí a dôkazom toho je aj opakovaná dôvera spoločnosti Microsoft Slovakia.”

600 €

Technická dokumentácia

Zo slovenčiny do angličtiny
 • 35 normostrán
 • dodanie do 5 pracovných dní

“Vážime si, že nám Translata vždy vyšla v ústrety aj pri našich najrôznejších požiadavkách (preklad textu jedným prekladateľom, preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o jej profesionalite.”

1160 €

Webová stránka hotela

Zo slovenčiny do angličtiny, maďarčiny a ruštiny
 • 60 normostrán
 • dodanie do 4 pracovných dní
 • preklad vrátane korektúry
 • cena za všetky jazyky dokopy

“Naše texty sú často výzvou, keďže ako kreatívne štúdio tvoríme aj texty, ktoré považujeme za “prekladateľský oriešok”. S týmto si Translata poradí prostredníctvom copywriterov a správnosť prekladu zabezpečí proofreading rodeným hovorcom a tak sme si prekladom na 100% istí.”

75 € – 100 €

Úradný preklad technického preukazu a faktúry

Z nemčiny do slovenčiny
 • dodanie do 2 dní
 • úradný preklad veľkého a malého nemeckého technického preukazu vrátane jednoduchej faktúry pri kúpe auta