Myslite globálne, konajte lokálne

Lokalizácia

Lokalizácia

Aký je rozdiel medzi spoločnosťou, ktorá podniká na jednom trhu, a tou, ktorá expanduje na viaceré trhy a je dlhodobo úspešná?Odpoveď spočíva v rozhodnutí investovať do úspechu expandujúcej značky a využiť na to aj služby lokalizácie.

Jazyk má vo svojej písanej podobe nielen informovať, ale zároveň má aj vyvolať určitý pocit alebo dojem. Je preto potrebné uvedomiť si rozdiel medzi bežným prekladom textov a prekladmi lokalizovanými pre konkrétny trh.

Lokalizovaný preklad vždy berie do úvahy cieľovú kultúru. Komunikuje požadovaný obsah a význam zdrojového textu, ale robí to s prihliadnutím na prirodzené zvyklosti cieľového publika. Kladie dôraz na špecifické jazykové nuansy a kultúru, v ktorej podmienkach konkrétny jazyk vznikol.

Úspech dobrej globálnej kampane spočíva v tom, že je prispôsobená konkrétnej cieľovej oblasti a jazyku cieľovej skupiny.

Kedy naši klienti uprednostňujú lokalizáciu

V prvom rade ide o podnikateľské rozhodnutie, ktoré má zabezpečiť najväčšiu možnú mieru úspechu prepracovanej marketingovej kampani, ktorá má ambície uspieť na zahraničnom trhu. Je na zvážení samotného investora, či sa chce pri snahe o prienik na nové trhy uistiť, že jeho produkt či služba vyvolajú v oslovených potenciálnych zákazníkoch rovnaké emócie, ako keby išlo o produkt alebo službu z domáceho trhu. Lokalizovaný preklad má zabezpečiť, aby bol význam v cudzom jazyku komunikovaný rovnako a s rovnakým zámerom, ako bol pôvodne formulovaný v zdrojovom jazyku.

Lokalizácia v sebe skrýva jednoduchý princíp s veľkým dosahom.

V prenesenom význame môžeme lokalizáciu prirovnať k využitiu niekoľkých hlasov na vytvorenie tej istej melódie. Prispôsobenie textu cieľovej kultúre zohľadňuje a skúma viaceré elementy, napríklad vnímanie farieb, používanie obrázkov a ikoniek, zohľadnenie miestnych zvyklostí a tradícií a mnohé ďalšie. Čo je niekde chápané ako humor, môže inde vyvolať obrovské pobúrenie. V rámci lokalizácie je možné tieto odlišnosti identifikovať a pokúsiť sa nájsť najvhodnejšie riešenie.

Prečo si u nás klienti vyberú službu lokalizácie?

ĽUDIA

SLUŽBY

PROJEKTY

 • Odborní prekladatelia s dlhoročnou praxou
 • Korektúra rodeným hovoriacim cieľového jazyka
 • Viacjazyčné webové stránky
 • Rodení hovoriaci cieľového jazyka
 • Dodatočná interná kontrola
 • Reklamné kampane
 • Profesionálni copywriteri
 • 24-hodinová podpora
 • Aplikácie
 • Prax v kreatívnom písaní
 • Certifikát kvality ISO 9001
 • SEO preklady
 • Znalosť cieľovej kultúry a trhu
 • Priebežné zapracovávanie zmien
 • Produktové informácie

 

Pozrite si naše konkrétne prípadové štúdie k lokalizačným projektom

 

Mám záujem o lokalizáciu

Chcem získať bezplatnú cenovú kalkuláciu na lokalizáciu

Zistiť cenu lokalizácie