Úradné preklady s oficiálnou pečiatkou ministerstva spravodlivosti

Cenová ponuka do 30 minút

Najčastejšie prekladáme

(zvládneme však akýkoľvek dokument)

Študenti

Študenti

Diplomy, vysvedčenia, certifikáty

Podnikanie a práca v zahraničí

Podnikanie a práca v zahraničí

Faktúry, zmluvy, výpisy z účtu, živnostenské listy

K dovezeným vozidlám

K dovezeným vozidlám

Technické preukazy, COC, doklady k dovezeným vozidlám

Pre matriku

Pre matriku

Rodné listy, sobášne listy, potvrdenia o pobyte

Súdne preklady

Súdne preklady

Zákony, licencie a smernice, diplomy, zmluvy, súdne rozhodnutia, rodné listy

Lekárske správy a dokumenty

Lekárske správy a dokumenty

Zdravotné dokumentácie, klinické štúdie, lekárske správy, príbalové letáky

Expresné termíny

Expresné termíny

Prekladateľov s doložkou ministerstva vnútra máme vždy pripravených. Aj preto vieme úradný preklad zabezpečiť už v deň, ako ho objednáte.

Viac jazykových kombinácií

Viac jazykových kombinácií

Vyhotovíme preklady do rôznych jazykov v rámci jednej objednávky. Potrebujete preložiť dokument do španielčiny aj francúzštiny? Vybavte to naraz.

Notár v susedstve

Notár v susedstve

Notársky overené kópie u nás vybavíte o poschodie nižšie. Alebo to nechajte na nás.