Potrebujete preklad s pečiatkou? Obráťte sa na nás

Úradné preklady

Úradné preklady

Spoločnosť Translata (so sídlom v meste Bratislava) vyhotovuje úradné preklady prostredníctvom profesionálnych prekladateľov, ktorí majú poverenie Ministerstva spravodlivosti. Úradné preklady(nazývané aj súdne overené prekladysúdne preklady alebo aj preklady s pečiatkou), sú potrebné najmä na oficiálne účely, pri styku so štátnou správou, napr. pri uchádzaní sa o štátne zákazky, či prihlasovaní sa na zahraničné školy. Vďaka špeciálne vytvorenému tímu vieme zabezpečiť čo najrýchlejší možný preklad úradných dokumentov s úradným overením.

Prečo zadávať úradné preklady u nás?

 • intenzívna spolupráca s profesionálnymi úradnými (súdnymi) prekladateľmi s poverením Ministerstva spravodlivosti
 • bezprostredná blízkosť notárskeho úradu pre potreby vyhotovenia notársky overenej kópie (zväzovanej trikolórou s prekladom)
 • úradne prekladáme viac ako 100 typov dokumentov
 • expresné termíny úradných (súdnych) prekladov

Prečo je potrebná notársky overená kópia originálneho dokumentu, ktorý chcete úradne preložiť?

Pri vyhotovení úradného prekladu pre oficiálne účely sa originálny dokument na preklad predierkuje a zviaže trikolórou spolu s preloženým dokumentom. Preto odporúčame zvážiť, či miesto neho nepoužijete notársky overenú kópiu. Tú vám na počkanie vyhotoví notár. Ak sa nachádzate v blízkosti našej kancelárie, ktorá sa nachádza na 2. poschodí (Aupark Tower, Bratislava) a potrebujete úradný preklad, príďte k nám do Auparku. V budove Aupark Tower sa na 1. poschodí nachádza notársky úrad JUDr. Luciany Rebrovej, PhD, ktorý je otvorený počas pracovných dní od 9:00 do 18:00. Vďaka našej výhodnej polohe tak nemusíte hľadať notársku kanceláriu a následne úradného prekladateľa. Ak nemáte dostatok času, nechajte originál dokumentu u nás a my za vás vybavíme úradne overenú kópiu, ktorú potom použijeme pri vyhotovení úradného prekladu.

Pri niektorých úradných dokumentoch je potrebná apostilácia. Čo to je a kde ju získať?

Čo to je?

Apostila (niekedy aj apostil, apostille) je dokument (doložka), ktorý potvrdzuje pravosť úradne vydanej listiny (napríklad výpis z registra trestov, rodný list, živnostenský list atď.). Obsahuje údaje o krajine pôvodu, osobe, ktorá daný dokument vystavila, miesto a dátum osvedčenia, informácie o úrade, ktorý vystavuje apostilu, identifikačné číslo osvedčenia a pečiatku a podpis toho, kto apostilu vystavil. Pri úradnom preklade dokumentu sa prekladá celý dokument vrátane apostily.

Kedy je apostila potrebná?

Využíva sa pri komunikácii nie len s našimi, ale aj so zahraničnými štátnymi úradmi. Nahradzuje tzv. superlegalizáciu a úradný dokument tak apostiláciou môžeme použiť bez ďalšieho overenia na území krajín, ktoré pristúpili k Haagskemu dohovoru. Odporúčame, aby si klient sám overil na príslušnom úrade, či bude úrad akceptovať preklad notársky overenej kópie originálu, alebo vyžaduje preklad apostilovaného dokumentu, teda vyššej formy overenia.

Kto ju vydáva?

Apostilu vydáva nadriadený úrad tomu, ktorý vydáva originálny dokument. Napríklad, rodný list je možné apostilovať na príslušnom okresnom úrade.

Najčastejšie úradne prekladané typy dokumentov:

 • certifikát
 • zmluva
 • vysvedčenie
 • diplom
 • sobášny list
 • rodný list
 • úmrtný list
 • súdne rozhodnutie
 • výpis z registra trestov
 • výpis z obchodného registra
 • splnomocnenie a plnomocenstvo
 • vodičský preukaz
 • potvrdenie o poistení
 • osvedčenie pravosti podpisu
 • potvrdenie o poberaní prídavkov na dieťa
 • potvrdenie sociálnej poisťovne
 • a mnohé ďalšie

Pre lepšie využitie našich služieb si, prosím, vyberte:

Som fyzická osoba

Pravidelne prekladáme diplomy, vysvedčenia, potvrdenia, súdne rozhodnutia a rozličné iné úradné dokumenty, ktoré naši klienti potrebujú. A ak ste neplatcom DPH, automaticky šetríte 20 %.

Som firma

Väčšina našich klientov sa na nás obracia z dôvodu účasti vo verejných súťažiach. Oceňujú najmä:

 • mnohoročné skúsenosti s prekladmi tendrovej dokumentácie
 • zvládnutie veľkého množstva textu za krátky čas
 • vytváranie prekladových pamätí
 • ochotu pracovať cez víkend

Úradný preklad dokumentov v priebehu dňa

Táto služba je určená najmä pre spoločnosti a fyzické osoby, ktoré potrebujú úradné preklady v rámci dňa, prípadne do niekoľkých hodín. Disponujeme širokou sieťou dodávateľov úradných prekladov, ktorí sú pripravení vyhotoviť preklad úradných dokumentov hneď po zadaní. Ak potrebujete expresné úradné preklady dokumentov v Bratislave, pomôžeme vám s nimi v čo najkratšom možnom čase. Neváhajte a zavolajte nám, ak máte akékoľvek otázky – 02 3260 3131.

Zabezpečujeme úradné preklady dokumentov s najvyššou kvalitou

Vždy sa usilujeme o vyhľadanie najkvalifikovanejších prekladateľov dostupných pre požadovanú jazykovú kombináciu a typ prekladaného dokumentu. Pri úradnom preklade dokumentov ručíme zachovaním mlčanlivosti, ktorú považujeme v komunikácii s našou spoločnosťou a klientom za samozrejmosť. Patríme medzi prekladateľské spoločnosti, ktoré získali prestížny certifikát ISO 9001:2008, ktorý potvrdzuje a zároveň zaručuje kvalitu našich služieb.

Najčastejšie otázky týkajúce sa úradných prekladov:

Mám záujem o úradný preklad

Chcem získať bezplatnú cenovú kalkuláciu na úradný preklad

Odoslať sken dokumentu e-mailom