Úradné preklady – súdne preklady

Potrebujete preložiť dôležité dokumenty? Využite našu službu úradných prekladov. Sme tu pre vás, aby sme vám pomohli s prekladom úradných dokumentov do požadovaného jazyka, bez ohľadu na to, či ide o právne dokumenty, oficiálne formuláre alebo osobné osvedčenia. S našimi skúsenými prekladateľmi a overenými postupmi garantujeme presné a overené súdne preklady.
Cenová ponuka pre úradný preklad do 30 minút
Translata ilustrácia - úradný prekladateľ s pečiatkou
Úradný preklad expresne rýchlo

Úradný preklad expresne rýchlo

Prekladateľov s doložkou ministerstva vnútra máme vždy pripravených. Aj preto vieme úradný preklad zabezpečiť už v deň, ako si ho objednáte – do 4 hodín.

Overenie dokumentu notárom vybavíte hneď oproti našej pobočke

Overenie dokumentu notárom vybavíte hneď oproti našej pobočke

Notárske overenie spolu s úradným prekladom získate na tej istej adrese. Kancelária notára sa nachádza oproti našej pobočke, na prvom poschodí. Alebo to nechajte na nás.

Viac jazykových kombinácií

Viac jazykových kombinácií

Vyhotovíme súdne preklady do rôznych jazykov v rámci jednej objednávky. Potrebujete preložiť dokument do španielčiny aj francúzštiny? Vybavte to naraz.

Logo tekom Europe
Logo GALA
Logo EUATC
Certifikát ISO 17100
Certifikát ISO 9001
A

Apostil

 

B

Bankový výpis, informácia, potvrdenie

 

C

Certifikát konformity pre vozidlá – COC
Certifikát
Cestovný pas
Čestné prehlásenie

 

D

Daňové priznanie
Darovacia zmluva
Diplom
Dodatok k COC
Dodatok k zmluve

 

E

Evidenčný list

 

F

Faktúra

 

L

Lekárska správa
Lekárske potvrdenie
Licencia
List

 

M

Mailová komunikácia
Maturitné vysvedčenie
Motivačný list

 

N

Nájomná zmluva
Návod na použitie
Normy
Notárska doložka

 

O

Objednávka
Ochranná známka
Osvedčenie pravosti podpisu, pečiatky
Osvedčenie o dedičstve
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti
Osvedčenie o registrácii pre DPH
Osvedčenie o štátnom občianstve
Osvedčenie o živnostenskom opravnení

 

P

Pobytový preukaz
Poistka
Policajná správa
Ponuka služieb
Popis položiek
Potvrdenie o absolvovaní skúšky
Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti
Potvrdenie o návšteve školy
Potvrdenie o občianstve
Potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa Potvrdenie o pobyte
Potvrdenie o príjme
Potvrdenie o prevode
Potvrdenie o úhrade
Potvrdenie o ukončení podnikania
Potvrdenie o ukončení štúdia
Potvrdenie o vedení účtu
Potvrdenie o zamestnaní
Potvrdenie o zaplatení
Potvrdenie o zdravotnom poistení
Potvrdenie poistenia
Potvrdenie sociálnej poisťovne
Povolenie na pobyt
Pozvánka
Pracovná zmluva
Pracovný posudok
Prehlásenie
Prepúšťacia správa
Preukaz obsluhy
Prezentácia
Protokol

R

Referencia
Referenčný list
Reklamácia vozidla
Report
Ročné zúčtovanie
Rodný list
Rozhodnutie
Rozhodnutie jediného spoločníka
Rozsudok

 

S

Skončenie pracovného pomeru
Sobášny list
Softvérová licencia
Splnomocnenie
Spoločenská zmluva
Správa
Správa nezávislého auditora
Stanovisko
Stanovy
Súdne rozhodnutie
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súvaha
Študijne výsledky

 

T

Technická špecifikácia
Technický preukaz
Trénerská zmluva

 

U

Účtovná uzávierka
Umrtný list
Uznesenie

 

V

Veterinárne potvrdenie
Vodičský preukaz
Vojenská knižka
Vyhlásenie
Vyhlasenie o záväzku
Vyjadrenie
Výkaz ziskov a strát
Výmenný list
Výpis z obchodného registra
Výpis z registra trestov
Výpis z účtu
Výplatný lístok
Výpoveď
Výročná správa
Vysielacia správa
Výsledky štúdia
Vysvedčenie
Vysvedčenie o štátnej skúške
Výučný list
Výzva

 

Z

Zakladateľská listina
Zálohová faktúra
Zápisnica
Zápočtový list
Záznam
Zbrojný pas
Zdravotný preukaz
Zmluva
Zmluva o dielo
Zmluva o kúpe cenných papierov
Zmluva o nájme nebytových priestorov Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Zmluva o podstúpení pohľadavky
Zmluva o pôžičke
Zmluva o prenájme
Zmluva o prevode majetku
Zmluva o prevode obchodného podielu Zmluva o prevode vlastníctva bytu
Zmluva o spolupráci
Zmluva o zapožičaní zariadenia
Znalecký posudok
Zoznam akcionárov
Zoznam poskytnutých služieb
Zriaďovateľská listina
Zváračský preukaz
Žiadosť
Živnostenský list
Životopis (CV)

 

Vďaka našej spoľahlivej službe úradných a súdnych prekladov môžete mať istotu, že vaše dokumenty budú správne a presne preložené. Nech ide o úradné alebo súdne dokumenty, naši skúsení prekladatelia sú tu, aby vám poskytli profesionálnu pomoc. Dôverujte nám so svojimi prekladmi a získajte kvalitné a overené úradné preklady, na ktoré sa môžete spoľahnúť.

Prečo sú niektoré preklady drahšie a iné lacnejšie?

V krátkom videu sa dozviete, ako určujeme cenu úradných prekladov a aký je rozdiel medzi fyzickou stranou a normostranou.

Nezáväzná cenová ponuka

Aký je rozdiel medzi úradným a neúradným prekladom?

Povieme vám, čím je úradný preklad špecifický, kedy ho budete potrebovať a ako sa líši od neúradného prekladu.

Kedy potrebujete úradný preklad?

Dozviete sa, ktoré dokumenty sa najčastejšie prekladajú úradne a ako zistíte, či potrebujete úradný preklad.