Právne preklady

Potrebujete spraviť s prekladmi krátky proces? S nami to zvládnete rýchlo a profesionálne.
Právne preklady, teda preklady právnych dokumentov sú základným pilierom medzinárodného práva a obchodu. Naša služba poskytuje presné a dôveryhodné preklady, ktoré sú nevyhnutné pre komplexné právne transakcie a súdne spory cez hranice.
Translata ilustrácia kníh a váh

Spoľahlivé a výstižné preklady dokumentov s Translatou - Aké dokumenty prekladáme?

K dispozícii máme tisíce prekladateľov, vrátane odborníkov v oblasti práva. Sú to ľudia, ktorí rozumejú tomu, čo prekladajú. O presnosť vášho prekladu sa tak postaráme na profesionálnej úrovni. S našimi skúsenými prekladateľmi, ktorí majú hlboké znalosti právnych termínov a procesov, zabezpečíme, že váš právny dokument bude odborne preložený s dôrazom na presnosť a terminologickú súdržnosť. Minimalizujeme tak riziko nedorozumení a zabezpečíme, že vaše dokumenty sú pripravené na právne použitie vo vybranom jazyku.

Translata ikona - ozubene koleso

Odborné materiály

zákony, certifikáty, licencie a smernice.

Translata ikona - paragraf

Úradné dokumenty

diplomy, vysvedčenia, sobášne, úmrtné a rodné listy a výpisy z registrov.

Translata ikona - úradná pečiatka

Právne a obchodné dokumenty

právne vysvetlenia a dokumentácia, zmluvy, súdne rozhodnutia a normy.

Translata ikona - megafon

Marketingové materiály

prezentácie, brožúry, letáky, katalógy, PR a digitálny marketing.

Prečítajte si naše najnovšie e-booky

Lídri v oblasti práva prekladajú s Translatou

Logo PREMIUM Consulting
Logo BARRISTER LEGAL

„Na práci prekladateľskej a tlmočníckej agentúry Translata oceňujeme najmä ochotu a schopnosť kvalitne spracovať veľké množstvo zdrojových materiálov v krátkom čase a striktné zachovanie konzistencie terminologicky náročných textov, vďaka využívaniu prekladateľských softvérov.”

Ivona Ďurčeková, Sales support Medical Devices

Prípadová štúdia

O preklady, tlmočenie a ďalšie projekty sa staráme komplexne

S nami nemusíte angažovať žiadnych ďalších subdodávateľov. Všetky služby prispôsobujeme našim klientom na mieru.

Ako pracujeme