Prípadová štúdia
InterMedical Plus, spol. s.r.o.

Translata zvládla k veľkej spokojnosti klienta úradne preložiť dokumenty s odbornou medicínskou terminológiou do 24 hodín.

Klient

InterMedical Plus, spol. s.r.o. je spoločnosť, ktorá ponúka vysokokvalitné farmaceutické výrobky a nástroje. Hlavnou činnosťou spoločnosti je veľkodistribúcia nástrojov, lekárskych pomôcok, zdravotníckeho spotrebného materiálu, liekov a príslušenstva.

Zadanie a špecifikácia od klienta

Spoločnosť nás oslovila v piatok poobede s cieľom expresného úradného prekladu podkladových materiálov pre Ministerstvo zdravotníctva SR k distribúcii nástrojov, lekárskych pomôcok, zdravotníckeho spotrebného materiálu, medicínskych technológií a príslušenstva.

Projekt bol odovzdaný do nasledujúceho dňa v celkovom rozsahu 20 normostrán, a to v nasledujúcich jazykových kombináciách:

 • slovenský jazyk  – anglický jazyk
 • slovenský jazyk  – nemecký jazyk
 • slovenský jazyk  – francúzsky jazyk

3

jazykové kombinácie

20

normostrán odborného
textu

24

hodín na realizáciu

Výzva – expresný termín dodania

 • Klient získal dokument na preklad na poslednú chvíľu, takže daný projekt si vyžadoval vyhotovenie v čo najkratšom termíne z dôvodu dodržania odovzdávacej lehoty podkladov v termíne, ktorý bol klientovi určený. Išlo o veľmi špecifické a odborné texty k medicínskemu materiálu.
 • Projektová manažérka oslovila viacerých prekladateľov naraz, ktorí s nami spolupracovali na medicínskych textoch potrebnej špecializácie a rezervovala ich potrebný počet.

Prínosy spolupráce

 • Klient dostal v priebehu jedného dňa terminologicky náročný preklad z oblasti medicíny.
 • Na základe našich podkladov získal možnosť realizovať distribúciu svojho produktového portfólia bez časového sklzu.

5 krokov k riešeniu

 1. Spoločnosť nás kontaktovala v piatok popoludní s požiadavkou o preklad medicínsky zameraných textov do nasledujúceho dňa.
 2. Projektová manažérka kontaktovala všetkých overených prekladateľov, ktorí boli aktuálne dostupní. Išlo o tím skúsených prekladateľov s odbornými znalosťami z medicíny, s ktorými dlhodobo spolupracujeme.
 3. V procese tvorby prekladu sme dostali od klienta i prekladateľov otázky, na ktoré sme spoločne našli odpoveď a zrýchlili tak proces tvorby a uspokojili potreby oboch strán.
 4. Po niekoľkostupňovej kontrole boli preklady odoslané klientovi na schválenie a na prípadné finálne pripomienky.
 5. Na záver sme doladili posledné detaily a finálny preklad zaslali spokojnému klientovi, ktorý tak obdržal v expresnom čase špecializované preklady vysokej kvality.

Vyjadrenie klienta

„Na spoločnosť Translata sme sa prvýkrát obrátili pred viac ako rokom s požiadavkou o úradné preklady a o osobné tlmočnícke služby. Odvtedy sa na nich obraciame neustále, pretože vždy sa môžeme spoľahnúť na kvalitné odborné preklady textov s veľkým množstvom medicínskej terminológie v akomkoľvek jazyku. Ceníme si profesionálny prístup pani Belianskej, s ktorou zvyčajne komunikujeme – doteraz dvíha telefón aj keď tuší, že to bude zasa na poslednú chvíľu.“

Ing. Meno Klienta, Market Access Manager