Prípadová štúdiaInterMedical Plus, spol. s.r.o.

www.intermedical.sk

Translata zvládla k veľkej spokojnosti klienta úradne preložiť dokumenty s odbornou medicínskou terminológiou do 24 hodín.

Klient

InterMedical Plus, spol. s.r.o. je spoločnosť, ktorá ponúka vysokokvalitné farmaceutické výrobky a nástroje. Hlavnou činnosťou spoločnosti je veľkodistribúcia nástrojov, lekárskych pomôcok, zdravotníckeho spotrebného materiálu, liekov a príslušenstva.

Zadanie a špecifikácia od klienta

Spoločnosť nás oslovila v piatok poobede s cieľom expresného úradného prekladu podkladových materiálov pre Ministerstvo zdravotníctva SR k distribúcii nástrojov, lekárskych pomôcok, zdravotníckeho spotrebného materiálu, medicínskych technológií a príslušenstva.

Projekt bol odovzdaný do nasledujúceho dňa v celkovom rozsahu 20 normostrán, a to v nasledujúcich jazykových kombináciách:

3

jazykové kombinácie

20

normostrán odborného
textu

24

hodín na realizáciu

Výzva – expresný termín dodania

Prínosy spolupráce

5 krokov k riešeniu

  1. Spoločnosť nás kontaktovala v piatok popoludní s požiadavkou o preklad medicínsky zameraných textov do nasledujúceho dňa.
  2. Projektová manažérka kontaktovala všetkých overených prekladateľov, ktorí boli aktuálne dostupní. Išlo o tím skúsených prekladateľov s odbornými znalosťami z medicíny, s ktorými dlhodobo spolupracujeme.
  3. V procese tvorby prekladu sme dostali od klienta i prekladateľov otázky, na ktoré sme spoločne našli odpoveď a zrýchlili tak proces tvorby a uspokojili potreby oboch strán.
  4. Po niekoľkostupňovej kontrole boli preklady odoslané klientovi na schválenie a na prípadné finálne pripomienky.
  5. Na záver sme doladili posledné detaily a finálny preklad zaslali spokojnému klientovi, ktorý tak obdržal v expresnom čase špecializovanépreklady vysokej kvality.

Vyjadrenie klienta

„Na spoločnosť Translata sme sa prvýkrát obrátili pred viac ako rokom s požiadavkou o úradné preklady a o osobné tlmočnícke služby. Odvtedy sa na nich obraciame neustále, pretože vždy sa môžeme spoľahnúť na kvalitné odborné preklady textov s veľkým množstvom medicínskej terminológie v akomkoľvek jazyku. Ceníme si profesionálny prístup pani Belianskej, s ktorou zvyčajne komunikujeme – doteraz dvíha telefón aj keď tuší, že to bude zasa na poslednú chvíľu.“