Simultánne tlmočenie – preklad

Simultánne tlmočenie je dôležitou súčasťou každého medzinárodného podujatia. Zaisťuje, že všetci účastníci, bez ohľadu na ich jazykové zázemie, môžu efektívne komunikovať a plne sa zapájať do diskusií. Tlmočník pomáha preklenúť jazykové bariéry, čím sa otvárajú dvere k hlbšiemu porozumeniu a spolupráci na globálnej úrovni.
Translata ilustrácia - rokovanie
Logo Engie
Logo markíza
Logo mercateo
Logo Atlas Copco

Simultánnemu prekladu a tlmočeniu sa venujeme komplexne

 

Odborníci z Translaty sa postarajú o všetko. Nemusíte zháňať rôznych subdodávateľov.
Pre lepšiu predstavu si prečítajte, ako pracujeme.

Okrem toho vám:

  • garantujeme profesionalitu a odbornosť tlmočníkov;
  • zabezpečíme kompletné technické zabezpečenie – od ozvučenia po videotechniku aj
  • prenájom ISO certifikovanej tlmočníckej techniky.
Získajte cenovú ponuku

Simultánny preklad a tlmočenie – často kladené otázky

Všetko, čo potrebujete vedieť o simultánnom tlmočení, nájdete v našich odpovediach.

Poskytujete simultánne tlmočenie aj pre stretnutia „medzi štyrmi očami"?

Jednanie s obchodnými partnermi s nami vybavíte spoľahlivo a diskrétne. Poskytujeme simultánne tlmočenie aj pre osobné stretnutia, kde tlmočník prekladá hovorenú reč v reálnom čase, umožňujúc plynulú a efektívnu komunikáciu bez časových oneskorení. Simultánne tlmočenie na osobných stretnutiach je ideálne pre dôležité obchodné rokovania alebo konzultácie, kde je dôraz kladený na nepretržitý tok informácií a interakciu.

Aký je rozdiel medzi simultánnym a konsekutívnym tlmočením?

Simultánne tlmočenie prebieha takmer súčasne s hovoreným prejavom, čo umožňuje plynulý a nepretržitý tok konverzácie na konferenciách alebo veľkých podujatiach. Tlmočník prekladá reč v reálnom čase, zatiaľ čo účastníci počúvajú cez slúchadlá.

Naopak, konsekutívne tlmočenie zahŕňa pauzy v prejave, počas ktorých tlmočník prekladá vystúpenie po častiach, obvykle po každej vete alebo odseku, čo je vhodné pre menšie stretnutia alebo formálne rozhovory, kde je dôležitá presnosť a detailné pochopenie obsahu.

V spolupráci s prvotriednymi tlmočníkmi pravidelne zabezpečujeme simultánne tlmočenie na medzinárodných konferenciách či iných podujatiach.

Ako zabezpečíte plynulosť simultánneho tlmočenia počas podujatí, ktoré trvajú niekoľko hodín?

Štandardne na simultánnom preklade pracujú dvaja tlmočníci, ktorí sa počas seminára či kongresu striedajú. Dosahujeme tak lepšie výsledky a plynulejší simultánny preklad. Naši tlmočníci podajú perfektný výkon.

Čo je tlmočenie šeptom?

Pri menších skupinách poskytujeme simultánne tlmočenie šeptom, inak zvané aj ako šušotáž. Náš tlmočník sa nachádza v blízkosti skupiny či účastníka a tlmočí v podobe šeptu.

Čo je tlmočnícka kabínka a ako funguje?

Tlmočnícka kabínka je špeciálne navrhnutý priestor, ktorý sa používa pri simultánnom tlmočení. Tlmočenie na konferenciách prebieha v tlmočníckej kabínke, pričom sa používa tlmočnícka technika. Kabínka je odhlučnená a tlmočí sa zároveň s prejavom rečníka. Tlmočníci počúvajú rečníka cez slúchadlá a svoj preklad hovoria do mikrofónu. Simultánny preklad sa následne prenáša do slúchadiel poslucháčov v publiku.

Špičkové tlmočenie pre bezproblémový priebeh podujatí

„Simultánny preklad” sme zabezpečili aj na týchto podujatiach.

...
Academy Award of Merit (Odovzdávanie Oscarov) simultánne tlmočenie z angličtiny do slovenčiny
...
Svadba Princa Harryho a Meghan Markle z angličtiny do slovenčiny
...
Celodenná konferencia firmy Mercateo kombinácia 4 jazykov

„Tlmočenie bolo absolútne profesionálne, bez zaváhania. Tlmočníci prišli do štúdia pripravení a bolo evidentné, že so simultánnym tlmočením majú skúsenosti. Kvalita nad mieru zodpovedala našim požiadavkám.“

Tibor Mattyašovský šéfredaktor

Prípadová štúdia