Žaneta Peklanská

21. marca 2024

Výpis z obchodného registra a jeho preklad vybavíte pohodlne i na diaľku

Podnikanie sa spája s mnohými právnymi úkonmi, pri ktorých firmy musia predložiť aktuálny výpis z obchodného registra. Požiadať oň je možné niekoľkými pohodlnými spôsobmi, no ak výpis potrebujete predložiť v zahraničí, môže byť potrebný jeho preklad.

Informatívny vs. úradný výpis z obchodného registra

Obchodný register je verejný zoznam, ktorý je dostupný aj online. V online verzii obchodného registra si ktokoľvek môže vyhľadať informácie o podnikateľských subjektov. Napriek tomu, na právne úkony nie je možné použiť informatívny výpis dostupný na internete.

Inštitúcie žiadajú o predloženie úradného výpisu z obchodného registra, v ktorom sú uvedené aktuálne informácie ku dňu vyhotovenia. Výpis je dôkazom, že spoločnosť naozaj existuje, potvrdzuje správnosť údajov, prípadne, že daná osoba je oprávnená konať v jej mene. Inštitúcia môže ďalej s údajmi z výpisu pracovať.

O výpis môžete požiadať nielen na príslušnom okresnom súde, ale aj u notára a na Slovenskej pošte. Pre niektorých môže byť notár alebo pošta pohodlnejší spôsob.

Výpis z obchodného registra pre použitie v zahraničí

Ak potrebujete predložiť výpis z obchodného registra zahraničnej inštitúcii, nevyhnete sa krokom navyše.

Apostilácia alebo superlegalizácia

Zahraničné inštitúcie v krajinách, ktoré pristúpili k Dohovoru o Apostile (Haagskemu dohovoru) môžu požadovať vyššie overenie výpisu z obchodného registra apostilou, predtým ako bude použitý. Ak je potrebná apostilácia prekladateľa, nevyhnutný prvý krok je apostilácia dokumentu. Po apostilácii dokumentu sa zabezpečí úradný preklad a následne sa môže dať apostilovať prekladateľ.

Ak krajina, kde bude dokument použitý, nie je súčasťou Haagskeho dohovoru, je potrebné vyššie overenie formou superlegalizácie.

V prípade potreby vyššieho overenia (apostilácia alebo superlegalizácia) platí:

Apostilovaný alebo superlegalizovaný výpis z obchodného registra môže byť len ten, ktorý vydal úrad na to určený. Ak potrebujete vyššie overenie výpisu, myslite na to, že výpis získaný na pošte sa apostilovať nedá.

Viac v článku: Úradný preklad a apostilácia dokumentu

Úradný alebo obyčajný preklad výpisu z obchodného registra

Vyhotovenie úradného prekladu je potrebné pri oficiálnom styku so štátnou správou a jej úradmi, súdmi, alebo pri právnych vzťahoch. Pri úradnom preklade sa prekladá nielen samotný výpis, ale aj notárska doložka (ak výpis vydal notár) a apostila. Odovzdáva sa výhradne v papierovej forme.

Úradný preklad pozostáva z titulnej strany, originálu/notársky overenej kópie, prekladu a prekladateľskej doložky. Vyhotovuje ho prekladateľ zapísaný v zozname prekladateľov a tlmočníkov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Úradný preklad je opatrený okrúhlou pečiatkou úradného prekladateľa a zviazaný trikolórou.

Ak výpis predkladáte neštátnej inštitúcii alebo organizácii, zvyčajne postačí odborný neúradný preklad. Odporúčame vopred si overiť, aký preklad výpisu z OR SR budete potrebovať.

Viac v článku: Úradné preklady: kedy ich potrebujete, koľko stoja a ako ich získate

Vybavte výpis i preklad na jednom mieste

Pri preklade výpisu z OR SR sa snažíme klientov čo najviac odbremeniť. Ak vám stačí preklad výpisu od notára, radi ho vybavíme spolu s prekladom za vás.

Ako to funguje?

1. Vyžiadanie výpisu z obchodného registra od notára – poskytnete nám názov firmy, IČO a informáciu, či budete výpis potrebovať na použitie na Slovensku alebo v zahraničí, a výpis vyžiadame od notára za vás.

2. Preklad výpisu – spolupracujeme so súdnymi prekladateľmi s poverením Ministerstva spravodlivosti, ktorí pre vás zabezpečia vyhotovenie úradného prekladu, prípadne sa prekladatelia postarajú o odborný neúradný preklad bez pečiatky.

3. Odovzdanie hotových dokumentov – pripravený výpis si môžete vyzdvihnúť osobne v priestoroch našej agentúry v administratívnej budove Aupark Tower spojenej s Obchodným centrom Aupark (na 1. poschodí) v Bratislave, alebo vám dokumenty zašleme poštou/kuriérom.

Žaneta is a cross between the iconic and stylish Jackie Kennedy and the determined and fearless Winston Churchill. Dressed to the nines, professional, and always ready to tackle a problem, delegate tasks, or help kick off Friday's work ethic. Translata's "First Lady" is the heart of the team. She helps keep us all grounded while we reach for the stars.