Pravidlá ochrany osobných údajov

1. Úvod

 

Prevádzkovateľ osobných údajov Translata, spol. s r. o., so sídlom na adrese Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava IČO: 35 927836, DIČ: 2021980070, IČ DPH: SK2021980070, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 35437/B, (ďalej ako „Translata“ alebo „my“) sa zaväzuje chrániť osobné údaje svojich zákazníkov a dodávateľov v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Zb. o ochrane osobných údajov). Tieto pravidlá ochrany osobných údajov popisujú, ako spoločnosť Translata zhromažďuje, spracúva a chráni osobné údaje svojich zákazníkov počas návštev našej webovej stránky na doméne translata.sk („naša webová stránka“) a/alebo pri používaní našich služieb.

 

V našich Pravidlách ochrany osobných údajov zistíte:

 

2. Aké údaje spoločnosť Translata zhromažďuje

 

Keď na našej webovej stránke vyplníte a odošlete „Kontaktný formulár“ alebo „Formulár na vyžiadanie cenovej ponuky“, vyžadujeme od vás uvedenie nasledovných informácií: meno a priezvisko, názov firmy/organizácie, e-mail, telefón/mobil. Keď sa rozhodnete objednať si naše služby, vyžadujeme od vás fakturačné údaje za účelom vystavenia faktúry. Pri prihlásení sa do Translata portálu od vás vyžadujeme zadanie e-mailu za účelom vytvorenia registrácie do klientského účtu. Pri návšteve našej webovej stránky zbierame údaje o vašej aktivite na webe prostredníctvom súborov cookies a analytických nástrojov, ktoré zaznamenávajú aktivity na našej webovej stránke. Medzi informácie, ktoré zbierame týmto spôsobom môže patriť vaša IP adresa, typ zariadenia a nastavenie prehliadača.

 

Ak nás kontaktujete ako záujemca o pracovnú pozíciu alebo nový dodávateľ, vyžadujeme od vás poskytnutie nasledovných informácií: meno a priezvisko, názov firmy, kontaktné údaje, fakturačné údaje, e-mail, telefónne číslo. Okrem toho požadujeme, aby ste predložili svoj životopis s ďalšími informáciami o vašom vzdelaní, predchádzajúcich pracovných skúsenostiach a ďalších informáciách, ktoré môžu byť potrebné na účely hodnotenia vašich schopností pre požadovanú pozíciu.

 

3. Prečo spoločnosť Translata zhromažďuje údaje

 

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracovávame na účely:

 

Nebudeme zhromažďovať nadmerné množstvo osobných údajov ani údaje, ktoré nie sú relevantné pre účely, na ktoré sa zbierajú.

 

Právny základ spracúvania osobných údajov zainteresovaných osôb

 

Naša spoločnosť postupuje podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

 

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je:

Súhlas dotknutej osoby

 

4. Používanie súborov cookies a softvérových nástrojov tretích strán

 

4.1 Cookies

 

Naša webová stránka automaticky sleduje určité informácie v priebehu používania nášho webu, ako napríklad vašu IP adresa a nastavenie prehliadača. Tieto informácie sa používajú iba na administráciu systému a na poskytovanie štatistických údajov o používaní našej webovej stránky. Súbory cookies používame na to, aby sme si počas vašej návštevy pamätali vaše preferencie a akékoľvek budúce návštevy za predpokladu, že súbory cookies neboli medzičasom odstránené. Návštevníci našej webovej stránky, ktorí nechcú, aby sa súbory cookies ukladali, by mali nastaviť svoje prehliadače tak, aby pred použitím našej webovej stránky, odmietli ukladanie súborov cookies. Návštevníci však musia rátať s nevýhodou, že určité funkcie našej webovej stránky nemusia bez pomoci súborov cookies fungovať správne. Povolením súborov cookies vo svojom prehliadači ste vyjadrili svoj súhlas so zberom súborov cookies.

 

Používame nasledujúce typy súborov cookies:

Vaše informácie môžeme využiť na remarketing. Remarketing je spôsob, ako sa môžeme spojiť s návštevníkmi našej webovej stránky na základe predchádzajúcich interakcií s našou webovou stránkou. Translata môže prenajímať marketingové služby dodávateľov pre poskytovanie remarketingových služieb. V dôsledku toho môžu dodávatelia, vrátane spoločnosti Google, zobrazovať reklamy našej spoločnosti na iných webových stránkach. Dodávatelia, vrátane spoločnosti Google, používajú súbory cookies na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev na našej webovej stránke. Všetky zhromaždené informácie sa používajú iba na účely remarketingu a nebudú použité na žiadne iné účely.

 

Ak si neželáte zobrazovať prispôsobené reklamy v reklamnej sieti Google (Google Display Network), alebo chcete zistiť viac informácií o tom, ako spoločnosť Google používa údaje, ktoré zhromažďuje, navštívte stránku http://www.google.com/privacy_ads.html.

 

Podrobnejšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii Používanie súborov cookies.

 

4.2 Google Analytics

 

Naša webová stránka používa službu Google Analytics, ktorá slúži ako webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. („Google”). Služba Google Analytics používa súbory cookies, ktoré sú textovými súbormi umiestnenými vo vašom počítači, aby pomohli webovému serveru analyzovať, ako používatelia používajú danú webovú stránku. Informácie generované súbormi cookies o používaní webovej stránky sú obvykle prenesené na server Google v USA, kde sú aj uložené. Ak je však na webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, vaša IP adresa bude anonymizovaná spoločnosťou Google a ostane uložená v priestore EÚ a EZVO.

 

Spoločnosť Google používa v mene prevádzkovateľa webovej stránky zhromaždené informácie na posúdenie používania našej webovej stránky, na zostavenie prehľadov o aktivite našej webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním našej webovej stránky. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nebude spájať s inými údajmi spoločnosti Google. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači, avšak berte, prosím, na vedomie, že ak tak urobíte, nebudete mať možnosť využiť plnú funkčnosť našej webovej stránky. Spoločnosti Google môžete tiež zabrániť v zhromažďovaní údajov generovaných súbormi cookies a súvisiacich s používaním našej webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracovaním týchto údajov stiahnutím a inštaláciou rozšírenia prehliadača dostupného na nasledujúcom odkaze https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/.

 

Upozorňujeme, že na našej webovej stránke bola v službe Google Analytics zavedená možnosť anonymizácie vašej IP adresy „anonymizeIp“, aby sa zaručila anonymná registrácia IP adries (tzv. IP maskovanie).

 

4.3 Reklamné a iné systémy

 

Translata používa reklamné systémy (napríklad DoubleClick, Google AdWords,GA Audiences), ktoré zhromažďujú súbory cookies tretích strán na našej webovej stránke. Súbory cookies zhromaždené týmito reklamnými systémami budú používané tretími stranami na účely reklamy.

 

Naša webová stránka používa remarketingové služby Google AdWords na inzerovanie špecifického obsahu, výhradne na účely reklamy prostredníctvom internetu, najmä v reklamnej sieti Google. Google AdWords Remarketing nám umožňuje prispôsobiť obsah inzercie tak, aby lepšie vyhovoval vašim potrebám a zobrazoval iba reklamy, ktoré sú pre vás relevantné. Remarketingové kampane našej spoločnosti sa vám budú zobrazovať jedine v prípade, že ste nám k tomu dali súhlas na našej webovej stránke.

 

Translata používa aj iné nástroje na sledovanie súborov cookies na nasledujúce účely: Správca značiek Google GTM (na správu značiek HTML/JS),  ZOHO (na analytické účely, personalizovanú komunikáciu s návštevníkom webovej stránky, e-mailové kampane a online chat pre komunikáciu s návštevníkmi našej webovej stránky). Používanie súborov cookies môžete odmietnuť výberom príslušných nastavení v prehliadači. Viac informácií nájdete v bode 4.1 tohto dokumentu.

 

4.4 Pluginy pre sociálne siete

 

Translata používa pluginy pre sociálne siete (napríklad Facebook, LinkedIn). Pluginy sú predvolene nastavené ako deaktivované, a preto neposielajú dáta žiadnym iným webovým stránkam.
Keď navštívite našu webovú stránku, váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi, na ktorých sa tieto pluginy spúšťajú. Obsah pluginov je prenesený priamo na Facebook/Twitter/Linkedin/Google do vášho prehliadača, ktorý ho potom integruje na našu webovú stránku. Integrácia pluginov spôsobuje, že Facebook/Twitter/Linkedin/Google dostane informácie, ktoré ste získali na našej webovej stránke.

 

Ak nechcete, aby sociálne siete zhromažďovali vaše informácie prostredníctvom našej webovej stránky, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky zo sociálnej siete odhlásiť alebo zakázať pluginy pre sociálne siete.

 

Ďalšie informácie o tom, ako tieto sociálne siete spracúvajú vaše údaje nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov na konkrétnych sociálnych sieťach:

 

Používame nasledujúce pluginy:

 

5. Priamy marketing

 

Naša spoločnosť vám môže poslať relevantné ponuky a správy o našich produktoch a službách a návrhoch na spoluprácu prostredníctvom e-mailu, ale iba ak ste predtým súhlasili so zasielaním marketingovej komunikácie, alebo ste v minulosti využili naše služby a stali ste sa našim zákazníkom. V každom e-maile vám poskytneme možnosť odhlásiť sa z ďalšej marketingovej komunikácie. Možnosť zrušenia výberu môžete urobiť kliknutím na odkaz „odhlásiť sa z odberu“, ktorý je umiestnený v spodnej časti našich marketingových e-mailov. Na odosielanie e-mailových kampaní používame e-mailingový nástroj ZOHO.

 

Podmienky udelenia súhlasu na zasielanie personalizovaných správ:

 

6. Ovládanie ochrany súkromia – vaše dáta, vaše práva

 

Vezmite, prosím, na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 

Doba uchovávania osobných údajov

 

Doba uchovávania osobných údajov je stanovená podľa konkrétneho účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitných predpisov. Jednotlivé doby uchovávania predpisuje interný predpis Registratúrny plán spoločnosti vypracovaný v zmysle zákona o archívoch a registratúrach. Spoločnosť bezpečne likviduje všetky osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila.

 

7. Zdieľanie vašich údajov

 

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ako napríklad:

Všetkých našich aktuálnych partnerov nájdete tu:

S výnimkou prechádzajúcej vety, vaše osobné údaje nebudú bez vášho súhlasu zdieľané so žiadnou treťou stranou, okrem nasledujúcich prípadov:

Zaviazali sme sa bezpečne uchovávať vaše osobné údaje. Preto sme zaviedli primerané fyzické, technické a organizačné opatrenia a plány na ochranu a zabezpečenie vašich údajov. Cieľom je odstrániť neoprávnené alebo nezákonné spracovanie vašich osobných údajov alebo náhodné, neoprávnené alebo nezákonné prístupy, používanie, prenos, spracovanie, kopírovanie, zmenu, stratu alebo poškodenie vašich údajov.

 

Napriek všetkým snahám o dodržiavanie pravidiel stanovených v príslušných právnych predpisoch, nie je možné zabezpečiť bezpečnosť vašich osobných údajov, ak sú prenášané alebo zdieľané nezabezpečeným spôsobom. Vaše dáta budeme ochraňovať nasledujúcimi spôsobmi:

Spoločnosť Translata sprístupňuje všetky potenciálne osobné alebo iné citlivé informácie iba tým zamestnancom a dodávateľom, ktorí tieto informácie potrebujú na účely ich spracovania v mene spoločnosti Translata, na uzavretie obchodu s klientom alebo poskytovanie služieb spoločnosti Translata. Spoločnosť Translata sprístupňuje všetky potenciálne osobné alebo iné citlivé informácie iba tým zamestnancom a dodávateľom, ktorí sa zaviazali k mlčanlivosti.

 

8. Právo na prístup k vašim údajom a právo na podanie sťažnosti

 

Máte právo na poskytnutie podrobných informácií o vašich osobných údajoch, ktoré sme spracovali. Máte tiež právo požiadať o opravu alebo vymazanie nepresných osobných údajov alebo obmedzenie spracovania údajov, ktoré sa vás týkajú. Požiadať o aktualizáciu alebo výmaz vašich osobných údajov môžete prostredníctvom e-mailu na adresu gdpr@translata.sk . Ak je však vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, nadmerná alebo opakovaná, môžeme:

Ak máte pocit, že vaše údaje boli spracované nezákonne, kontaktujte nás na adrese gdpr@translata.sk a my sa zaväzujeme, že problém neodkladne vyriešime. Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

9. Platnosť Pravidiel ochrany osobných údajov

 

Tieto Pravidlá o ochrane osobných údajov sú aktuálne. Posledná aktualizácia bola vykonaná a publikovaná na webovej stránke www.translata.sk dňa 30.11.2021. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť Pravidlá o ochrane osobných údajov, najmä s cieľom prispôsobiť ich ďalšiemu vývoju našej webovej stránky alebo zavádzaniu nových technológií.