Korektúry rodeným hovoriacim

Chcete špičkovú kvalitu prekladu? Zabezpečíme vám dodatočnú kontrolu – korektúru rodeným hovoriacim

Všetci naši prekladatelia sú špičkoví odborníci na daný jazyk a majú bohaté a mnohoročné skúsenosti vo svojej oblasti (technika, medicína, marketing, právo…). Aby sme maximalizovali kvalitu prekladaného textu, každý preklad interne kontrolujeme. Interný kontrolór je členom nášho tímu a jeho pracovnou náplňou je dôsledná kontrola dokumentov po obsahovej stránke a tiež kontrola úplnosti prekladu. Jeho rodným jazykom však vo väčšine prípadov nie je cieľový jazyk prekladu a preto sa nezameriava na gramatickú a štylistickú stránku textov. Ak však chcete mať absolútnu istotu aj po tejto stránke, vieme vám ju poskytnúť – zabezpečíme k prekladu aj korektúru rodeným hovoriacim.

Prekladateľ preloží text správne, korektor ho zdokonalí na maximum

Prezentácia klienta pred partnermi alebo verejnosťou musí byť bezchybná a vypracovaná s maximálnou precíznosťou. Vytvoriť preklad, ktorý by zanechal pozitívny dojem a umožnil klientovi odlíšiť sa od konkurencie, vyžaduje dôslednú prácu profesionála, kladenie dôrazu na detaily a zachovanie toho správneho dojmu. Tento cieľ sa spoločnosť Translata snaží dosiahnuť aj dlhoročnou spoluprácou s rodenými hovoriacimi rôznych cieľových jazykov, ktorí váš text skontrolujú po prekladateľovi a dotiahnu ho do posledného detailu tak, ako to vie iba človek, ktorý daným jazykom hovorí celý život.

Výhody využitia služieb rodených hovoriacich pri korektúrach

Profesionálny prekladateľ musí mať rozsiahle vedomosti nielen o prekladanom odbore, ale takisto o adekvátnej terminológii používanej v konkrétnom cieľovom jazyku. Nie je však možné zvládnuť cudzí jazyk na takej úrovni, aby bol výkon prekladateľa porovnateľný s jazykovými vedomosťami a skúsenosťami rodeného hovoriaceho. Rodení hovoriaci majú nielen väčšiu slovnú zásobu a lepšiu intuíciu v prípade syntaxe či štylistiky, ale majú tiež lepší cit pre jemné odchýlky svojho materinského jazyka.

Preto všetkým klientom dôrazne odporúčame využiť korektúru rodeným hovoriacim. Najmä klientov, ktorých materiály sú určené na prezentáciu, publikáciu, pre zákazníkov, obchodných partnerov či investorov alebo do tlače, vždy dôrazne upozorňujeme, aby zvážili okrem prekladu aj následnú korektúru rodeným hovoriacim. Korektúru si však môžete objednať aj ako samostatnú službu.

Jazyková, významová a predtlačová korektúra

Podľa potrieb klientov dokážeme zabezpečiť viaceré typy korektúr, pričom každý typ sa zameriava na inú stránku textu. Jazykovú korektúru vykonáva profesionálny korektor, rodený hovoriaci cieľového jazyka, ktorý sa zameriava najmä na kontrolu gramatickej a štylistickej stránky textu. Významová/vecná korektúra slúži na porovnanie zdrojového a cieľového textu po významovej stránke a najmä z pohľadu odbornej terminológie. Náplňou predtlačovej korektúry je kontrola grafickej úpravy či rozloženia finálneho textu určeného do tlače.

 

Mám záujem o korektúru rodeným hovoriacim

Chcem získať bezplatnú cenovú kalkuláciu na korektúru rodeným hovoriacim

Zistiť cenu korektúry