Preklady
pre strojársky
priemysel

Technické preklady pre správnosť vašich konštrukcií

Princípy mechaniky či termodynamiky stoja na presnosti údajov a pre omyly tam nie je priestor. To isté platí aj pri technických prekladoch.

Viacstupňová kontrola

Kontrola prekladu má niekoľko fáz. Okrem korektorov, interných kontrolórov a projektových manažérov využívame najmodernejšie QA nástroje, ktoré odhalia aj najmenšie gramatické, či terminologické nedostatky.

Spolupracujeme výhradne
s odborníkmi

Pri prekladoch z oblasti strojárstva využívame výhradne služby prekladateľov s technickým vzdelaním v danom odbore. Vďaka tomu, že rozumejú odbornej terminológií, budú vaše texty správne preložené a zároveň autentické.

Kultúrne relevantné, v súlade
s legislatívou

Každý výsledný text je zrozumiteľný, jednoznačný a v súlade s platnou legislatívou. Vďaka tomu predchádzame chybám, ktoré by mohli spôsobiť finančnú škodu, prípadne ohrozenie života.

Časová tieseň je pre nás výzvou

Vďaka zapájaniu viacerých prekladateľov, korektorov a editorov dokážeme vytvoriť kvalitné preklady a zároveň splniť aj tie najextrémnejšie termíny.

Technológie, ktoré šetria váš čas a náklady

Náš softvér dokáže identifikovať opakujúci sa, alebo už preložený text, pričom každému klientovi vytvára terminologické pamäte. Tie zaručujú konzistentnosť prekladu a zároveň tak šetria váš čas a náklady.

  • CAT software
  • Prekladové pamäte
  • Machine translation

Prekladáme s presnosťou na nanometre

K dispozícii máme tisíce prekladateľov, vrátane odborníkov v oblasti strojárskeho priemyslu, ktorí rozumejú tomu, čo prekladajú. O presnosť vášho prekladu sa tak postaráme na profesionálnej úrovni.

Technické odborné materiály

Dokumentácie, výkresy, návody, manuály, špecifikácie, certifikáty a normy.

Úradné dokumenty

Podklady do tendrov, patenty, smernice, potvrdenia a povolenia.

Právne a obchodné dokumenty

Obchodné zmluvy, pracovné zmluvy, cenové ponuky

Marketingové materiály

Prezentácie, brožúry, letáky, katalógy, PR, digitálny marketing.

S nami nepotrebujete subdodávateľov

O projekty sa staráme komplexne a na mieru.

  • Prekladáme do 70 jazykov
  • Poradíme si s podkladmi v akomkoľvek formáte
  • Výstupy vsadíme do pôvodnej grafiky alebo pripravíme na tlač
  • Garantujeme kvalitu prekladov

Priemyselní lídri prekladajú s Translata

“Na práci prekladateľskej a tlmočníckej agentúry Translata oceňujeme najmä ochotu a schopnosť kvalitne spracovať veľké množstvo zdrojových materiálov v krátkom čase a striktné zachovanie konzistencie terminologicky náročných textov, vďaka využívaniu prekladateľských softvérov.”

Ivona Ďurčeková,
Sales support Medical Devices

Tendrujete stabilného dodávateľa?

Dlhodobé partnerstvá sú našou špecialitou.

Predbežná cenová ponuka

Ponuky pre menšie projekty vám pripravíme do 30 minút.