Preklady pre IT a telekomunikácie

Jednotky a nuly preložíme do reči, ktorej porozumie každý.

Dôkladný a spoľahlivý preklad s Translata

K dispozícii máme tisíce prekladateľov, vrátane odborníkov v oblasti IT a telekomunikácií, ktorí rozumejú tomu, čo prekladajú.

Technické odborné materiály

Technické odborné materiály

Certifikáty, softvérové dokumentácie, databázy, webové stránky, mobilné aplikácie, používateľské rozhrania, databázy, systémy na správu obsahu (CMS), dokumentácia pomocníka, produktové manuály a príručky pre používateľov.

Úradné dokumenty

Úradné dokumenty

Podklady do tendrov, patenty, smernice, licenčné zmluvy, potvrdenia a povolenia.

Právne a obchodné dokumenty

Právne a obchodné dokumenty

Technická podpora, najčastejšie otázky, produktové manuály a právne dokumenty.

Marketingové a e-commerce materiály

Marketingové a e-commerce materiály

Prezentácie, brožúry, letáky, katalógy, PR, digitálny marketing a e-vzdelávanie.

Prečítajte si naše najnovšie e-booky

Lídri v oblasti IT a telekomunikácií prekladajú s Translata

„Pracujeme s technicky náročnými textami. Niektoré by som mal asi aj ja sám problém preložiť do slovenčiny. V minulosti sme využívali prekladateľské služby rozličných menších firiem alebo živnostníkov, ale neboli sme vždy spokojní s kvalitou. Organizácia spolupráce bola náročná, najmä v kontexte priebežných dopytov, v mnohých prípadoch boli texty nepresné a nekonzistentné. S Translatou sme momentálne spokojní. Vie nám zabezpečiť preklady v požadovanej kvalite v akomkoľvek jazyku, ktorý sme zatiaľ potrebovali. Zjednodušili sme tiež organizáciu práce a zrýchlili dodávky.“

Peter Hanuštiak Marketing Manager, Solargis

Prípadová štúdia

S nami nemusíte riadiť žiadnych ďalších subdodávateľov

O projekty sa staráme komplexne a na mieru

Ako pracujeme