Prípadová štúdia – Solargis

Prekladom technických textov sme pomohli firme Solargis osloviť 8 nových globálnych trhov

Translata sa dlhodobo stará o preklad náročných technických textov špecializovanej aplikácie z odvetvia obnoviteľných zdrojov energie do 8 jazykov. Vďaka prekladom je klient pripravený rozšíriť svoje pôsobenie na trhy, kde sa anglický jazyk bežne nepoužíva.

Solárne panely na trávnatom poli

Klient | Solargis

Firma Solargis poskytuje dáta, software a konzultačné služby pre stavbu a prevádzku slnečných elektrární. Jej produkty a služby využíva tisíc firiem po celom svete. Implementáciou viacerých jazykových verzií dokáže osloviť aj trhy, kde nie je používanie angličtiny bežné.

Lokalizované preklady otvárajú príležitosti na 8 nových trhoch

 

Spoločnosť Solargis nás oslovila so zadaním na preklad špecializovanej aplikácie, pracujúcej so solárnymi a meteorologickými dátami a jej používateľského prostredia do jazykov cieľových trhov.

 

Zadanie zabezpečuje 18-členný projektový tím (projektový manažér, 8 prekladateľov, 8 korektorov a kontrolór). Pracujeme s textami užívateľského rozhrania aplikácie, ktoré prekladáme v špecializovanom lokalizačnom prostredí.

 

Keďže aplikácia je pravidelne aktualizovaná, lokalizačné prostredie zjednodušuje a urýchľuje preklady aktualizovaných textov a zabezpečuje konzistentnosť prekladov v požadovaných jazykoch.

 

Jazyky a ich kombinácie

 

8

jazykov

18

členov projektového tímu

8

nových globálnych trhov

Jednoduché manažovanie prekladov v 4 krokoch

 

  1. Pripravili sme prekladové pamäte z existujúcich prekladov v lokalizačnom prostredí, vďaka čomu vieme prekladať texty rýchlejšie.
  2. Klient nás upozorní na pridanie nových textov do aplikácie.
  3. Texty spracujeme, lokalizujeme do 8 jazykov a nahráme ich späť do lokalizačného prostredia.
  4. Klient vie s textami okamžite pracovať, zároveň je zaručená konzistencia s predošlými prekladmi a obsahom aplikácie.

Najväčšie prínosy spolupráce

 

Čo povedala o spolupráci spoločnosť Solargis?

„Pracujeme s technicky náročnými textami. Niektoré by som mal asi aj ja sám problém preložiť do slovenčiny. V minulosti sme využívali prekladateľské služby rozličných menších firiem alebo živnostníkov, ale neboli sme vždy spokojní s kvalitou. Organizácia spolupráce bola náročná, najmä v kontexte priebežných dopytov, v mnohých prípadoch boli texty nepresné a nekonzistentné. S Translatou sme momentálne spokojní. Vie nám zabezpečiť preklady v požadovanej kvalite v akomkoľvek jazyku, ktorý sme zatiaľ potrebovali. Zjednodušili sme tiež organizáciu práce a zrýchlili dodávky.“

Peter Hanuštiak
Marketing Manager
Solargis