Sprístupnite váš audiovizuálny materiál väčšiemu publiku vďaka kvalitne preloženým titulkom

Titulkovanie a preklad titulkov

Titulkovanie a preklad titulkov

Translata je jedna z mála prekladateľských agentúr, ktorá sa špecializuje na titulkovanie a preklad titulkov. Spolupracujeme s viac ako 4500 prekladateľmi naprieč piatimi kontinentmi, ktorí zabezpečujú titulkovanie videí, dokumentov, seriálov a filmov a preklad titulkov do viac ako 70 jazykov.

Titulkovanie na profesionálnej úrovni

Titulkovanie vyžaduje vysoko kvalifikovaných jazykových špecialistov, ktorí chápu zložitosť prekladania rôznych druhov obsahu a žánrov a predovšetkým majú schopnosť zachovať význam a kontext pôvodnej verzie titulkov.

Ako postupujeme pri preklade titulkov?

Preklad titulkov a titulkovanie potrebuje oveľa viac než jednoduché vytvorenie prekladu filmového scenára alebo dokumentu a potom vloženie titulkov do spodnej časti obrazovky. Prekladateľ musí pochopiť obsah, na ktorom pracuje, zachovať význam a kontext pôvodnej verzie a vyjadriť ho v inom jazyku. Okrem toho musí upraviť preloženú verziu tak, aby spĺňala parametre titulkov, berúc do úvahy, napríklad rýchlosť čítania, limity znakov na riadok, načasovanie a umiestnenie.

Čo ponúkame:

  • Titulkovanie video obsahu vrátane umiestnenia titulkov
  • Prepis audio záznamu do textu (odborne nazývané transkripcia)
  • Preklad titulkov
  • Skryté titulky a preklad skrytých titulkov
  • Dabingové služby s rodenými hovoriacimi

Mám záujem o titulkovanie

Chcem získať bezplatnú cenovú kalkuláciu na titulkovanie

Zistiť cenu