Preklad technického preukazu

Expresne rýchly úradný preklad technického preukazu pri dovoze motorového vozidla.
Translata ilustrácia - automobilový priemysel
Expresné doručenie

Expresné doručenie

Úradné preklady s pečiatkou ministerstva spravodlivosti pripravíme hneď v deň, keď nám dokument zašlete.

Preložíme technické preukazy z celej Európy

Preložíme technické preukazy z celej Európy

Technický preukaz a iné dokumenty k dovezenému vozidlu (EK, STK, potvrdenie o odhlásení vozidla, faktúru, COC certifikát) dokážeme preložiť zo všetkých európskych jazykov.

Notár poruke v rovnakej budove

Notár poruke v rovnakej budove

Notársky overenú kópiu dokumentu vyhotoví notársky úrad oproti našej kancelárii, alebo ju za vás vybavíme my.