Preklad technického preukazu

Technický preukaz patrí medzi najčastejšie prekladané dokumenty pri dovoze motorových vozidiel zo zahraničia a ich následnom prihlasovaní na Slovensku. Pri dovoze vozidla zo zahraničia úrady vyžadujú úradné preklady dokumentácie k dovážanému vozidlu.

Úradný preklad je potrebný v prípade použitia preložených dokumentov na úradné účely. Preto sa dokumentácia k prihláseniu dovážaného vozidla prekladá takmer výlučne úradne. Úradné preklady vyhotovujú prekladatelia vymenovaní Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky.

V spoločnosti Translata sa už dlhodobo špecializujeme na preklady k dovezeným vozidlám.

Pri dovezení vozidla je na Slovensku potrebné predložiť úradný preklad technického preukazu, potvrdenia o odhlásení vozidla z premávky (odhláška) a dokumentov STK a EK. V prípade, ak sú dokumenty o nadobudnutí vozidla (kúpna zmluva, darovacia zmluva alebo faktúra) v cudzom jazyku, je takisto potrebné predložiť ich úradný preklad.


Potrebujete preklad technického preukazu ihneď?

Preklad technického preukazu patrí medzi ten druh technických prekladov, ktoré sa vyhotovujú úradne. Môže sa nazývať aj súdny preklad, súdne overený preklad alebo preklad s pečiatkou. V spoločnosti Translata vyhotovujeme preklady technických preukazov už viac ako desať rokov. Pri prekladoch dokumentácie k dovezeným vozidlám poskytujeme expresné termíny a výhodné ceny.

Technický preukaz a iné dokumenty dovážaného vozidla (EK, STK, potvrdenie o odhlásení vozidla, faktúru, COC certifikát) dokážeme preložiť zo všetkých európskych jazykov v expresnom termíne alebo maximálne do 24 hodín.

Dokument dokážeme naceniť po zaslaní jeho skenu na auta@translata.sk. V 95 % prípadoch všetkých prekladaných dokumentov k dovážaným vozidlám však platí, že ide o preklad 1 normostrany. Ceny prekladov za jednu normostranu uvádzame tu.


Pri úradných dokumentoch je potrebné originálny dokument alebo jeho notársky overenú kópiu zviazať trikolórou s prekladom. Na 1. poschodí Aupark Tower na adrese Einsteinova 24, 851 01 Bratislava sa nachádza notársky úrad, v ktorom si môžete notársku kópiu nechať vyhotoviť. Našu kanceláriu následne nájdete o poschodie vyššie na 2. poschodí. Sme vám k dispozícii každý pracovný deň od 9:00 do 18:00

Mám záujem o preklad technického preukazu

Chcem získať bezplatnú cenovú kalkuláciu na preklad technického preukazu

Objednať preklad technického preukazu


Mám záujem o preklad

Chcem získať bezplatnú cenovú ponuku

Jazykové kombinácie

Prekladáme do viac ako 70 jazykov

Kontaktovať translatuSwietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
egis projects logo
SOB Leasing logo
HB Reavis
S&T
PSW logo
Johnson-Johnson
Pro Relocation
Nowy Styl Group
CeMS logo
MOTOKOM logo
ecake
martinus
microsoft
Sharp
Bayer
ZSSK Cargo
SAS
VNET
MUW SAATCHI & SAATCHI logo
MagorTherm logo
Swietelsky logo