Úvod > Preklady textov a dokumentov > Právne preklady dokumentov

Právne preklady dokumentov

Spoločnosť Translata zabezpečuje preklady právnych textov viac ako 13 rokov. Právne texty musia byť vyhotovené dôsledne, precízne a profesionálne v súlade s právnou praxou a terminológiou. Právne preklady dokumentov patria medzi odborné preklady, na ktorých pracujú odborní profesionálni prekladatelia. Intenzívne spolupracujeme s našimi klientmi a tiež prekladateľmi s praktickými skúsenosťami a s vzdelaním v oblasti práva, či už právnikmi alebo dokonca sudcami. Našou prioritou je neustále zabezpečovať právne preklady v tej najvyššej kvalite pri zachovaní prijateľnej ceny, rýchlosti a absolútnej diskrétnosti.

Prečo prekladať právne dokumenty u nás?

  • kvalitný preklad s overenou a konzistentnou terminológiou
  • profesionálni prekladatelia so špecilizáciou v oblasti práva
  • realizujeme bežné aj úradné preklady právnych dokumentov
  • rozumná cena
  • rýchly servis

Právnym prekladom od nás môžete dôverovať

Naša spoločnosť získala prestížny certifikát kvality ISO 9001:2008. Naši klienti si tak môžu byť istí, že vďaka tímu naslovovzatých odborníkov dokážeme zabezpečiť odborný preklad právnych textov v čo najkratšom čase a v požadovanej kvalite.

Poskytujeme taktiež úradné preklady právnych dokumentov

Ak potrebujete preklad zviazať s úradne overenou kópiou dokumentu, odporúčame vám využiť služby Notárskeho úradu JUDr. Luciany Rebrovej, PhD, ktorý sa nachádza na 1. poschodí v Aupark Tower na Einsteinovej 24 v Bratislave. Notársky úrad je otvorený počas pracovných dní od 9:00 do 18:00 paralelne s našimi otváracími hodinami. Ak nemáte dostatok času, nechajte originál dokumentu u nás a my za vás vybavíme úradne overenú kópiu, ktorú potom použijeme pri vyhotovení úradného prekladu.

V oblasti právnych prekladov máme skúsenosti najmä

s týmito oblasťami práva:

- obchodné právo
- zmluvné právo
- korporátne právo
- trestnoprávne právo
- rodinné právo
- daňové právo
- školský zákon
- licencie a autorské práva
- bankové právo
- imigračné právo
- poistné právo
- medzinárodné právo
- vlastnícke právo
- duševné vlastníctvo

s týmito dokumentmi na preklad:

- zmluva
- certifikát
- dohoda
- diplom
- zákony, normy a smernice
- právne vysvetlenia a právna dokumentácia
- vysvedčenie
- sobášny list
- rodný list
-  úmrtný list
- súdne rozhodnutie
- výpis z registra trestov
- výpis z obchodného registra
- licencie

Pozrite si našu konkrétnu prípadovú štúdiu k realizácii právnych prekladov


Mám záujem o právny preklad

Chcem získať bezplatnú cenovú kalkuláciu na právny preklad

Zistiť cenu


x

Mám záujem o preklad

Chcem získať bezplatnú cenovú ponuku

Jazykové kombinácie

Prekladáme do viac ako 70 jazykov

Kontaktovať translatuSwietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
egis projects logo
SOB Leasing logo
HB Reavis
S&T
PSW logo
Johnson-Johnson
Pro Relocation
Nowy Styl Group
CeMS logo
MOTOKOM logo
ecake
martinus
microsoft
Sharp
Bayer
ZSSK Cargo
SAS
VNET
MUW SAATCHI & SAATCHI logo
MagorTherm logo
Swietelsky logo