Zverte vaše zmluvy profesionálom.

Právne preklady dokumentov

Právne preklady dokumentov

Spoločnosť Translata zabezpečuje preklady právnych textov viac ako 13 rokov. Právne texty musia byť vyhotovené dôsledne, precízne a profesionálne v súlade s právnou praxou a terminológiou. Právne preklady dokumentov patria medzi odborné preklady, na ktorých pracujú odborní profesionálni prekladatelia. Intenzívne spolupracujeme s našimi klientmi a tiež prekladateľmi s praktickými skúsenosťami a s vzdelaním v oblasti práva, či už právnikmi alebo dokonca sudcami. Našou prioritou je neustále zabezpečovať právne preklady v tej najvyššej kvalite pri zachovaní prijateľnej ceny, rýchlosti a absolútnej diskrétnosti.

Prečo prekladať právne dokumenty u nás?

  • kvalitný preklad s overenou a konzistentnou terminológiou
  • profesionálni prekladatelia so špecilizáciou v oblasti práva
  • realizujeme bežné aj úradné preklady právnych dokumentov
  • rozumná cena
  • rýchly servis

Právnym prekladom od nás môžete dôverovať

Naša spoločnosť získala prestížny certifikát kvality ISO 9001:2008. Naši klienti si tak môžu byť istí, že vďaka tímu naslovovzatých odborníkov dokážeme zabezpečiť odborný preklad právnych textov v čo najkratšom čase a v požadovanej kvalite.

Poskytujeme taktiež úradné preklady právnych dokumentov

Ak potrebujete preklad zviazať s úradne overenou kópiou dokumentu, odporúčame vám využiť služby Notárskeho úradu JUDr. Luciany Rebrovej, PhD, ktorý sa nachádza na 1. poschodí v Aupark Tower na Einsteinovej 24 v Bratislave. Notársky úrad je otvorený počas pracovných dní od 9:00 do 18:00 paralelne s našimi otváracími hodinami. Ak nemáte dostatok času, nechajte originál dokumentu u nás a my za vás vybavíme úradne overenú kópiu, ktorú potom použijeme pri vyhotovení úradného prekladu.

V oblasti právnych prekladov máme skúsenosti najmä

s týmito oblasťami práva:

– obchodné právo
– zmluvné právo
– korporátne právo
– trestnoprávne právo
– rodinné právo
– daňové právo
– školský zákon
– licencie a autorské práva
– bankové právo
– imigračné právo
– poistné právo
– medzinárodné právo
– vlastnícke právo
– duševné vlastníctvo

s týmito dokumentmi na preklad:

– zmluva
– certifikát
– dohoda
– diplom
– zákony, normy a smernice
– právne vysvetlenia a právna dokumentácia
– vysvedčenie
– sobášny list
– rodný list
–  úmrtný list
– súdne rozhodnutie
– výpis z registra trestov
– výpis z obchodného registra
– licencie

Pozrite si našu konkrétnu prípadovú štúdiu k realizácii právnych prekladov

 

Mám záujem o právny preklad

Chcem získať bezplatnú cenovú kalkuláciu na právny preklad

Zistiť cenu