Preklad lekárskej správy do angličtiny a iných jazykov

Preklad lekárskej správy do angličtiny vyžaduje nielen lingvistickú presnosť, ale aj odborné znalosti z medicíny, aby sa zabezpečila presná interpretácia a pochopenie medicínskych termínov a postupov. U nás v Translate medicínsku terminológiu prekladáme s chirurgickou presnosťou. Eliminujeme tak riziko nedorozumení a zabezpečíme správnu komunikáciu medzi zdravotníckymi profesionálmi a pacientmi.

Okrem prekladu textov z oblasti medicíny vám ponúkame aj úradný preklad

 

U nás v Translate poskytujeme tiež širokú škálu úradných prekladov, vrátane súdnych prekladov a prekladu rôznych druhov dokumentov. Naše služby zahŕňajú presné a certifikované preklady, ktoré sú uznané úradmi a inštitúciami, čím zabezpečujeme, že vaše dokumenty sú pripravené na právne a oficiálne účely bez ohľadu na ich zložitosť alebo jazyk.

Veríme, že presný preklad je kľúčom k efektívnej komunikácii (nielen) v zdravotníctve. Dovoľte nám byť vašim spoľahlivým partnerom v preklenutí jazykových bariér v medicínskom svete.

Preklady lekárskych správ a iných dokumentov 100% odborne

Preložíme vám aj vysvetlenie lekárskej správy, ktoré zahŕňa podrobnú interpretáciu a objasnenie obsahu zdravotníckeho dokumentu, ako sú výsledky vyšetrení, diagnózy, plány liečby, a iné zdravotné informácie. Tento proces je dôležitý, aby pacienti a ich blízki, ako aj iní zdravotnícki pracovníci, mohli správne pochopiť medicínske informácie obsiahnuté v správe.

Naším cieľom je poskytnúť jasné a presné preklady, ktoré zaručujú správne pochopenie medicínskeho obsahu nie len pre pacientov, ale aj pre zdravotníckych profesionálov a výskumné tímy.

Na prekladanie dokumentov z oblasti medicíny máme prekladateľov s medicínskym vzdelaním. Vďaka tomu, že rozumejú odbornej terminológii, budú vaše texty preložené správne a autenticky.

Okrem prekladu lekárskych správ sa venujeme týmto oblastiam

 • Klinický výskum
 • Farmácia
 • Medicína
 • Biotechnológie
 • Veterinárstvo
 • Zdravotníctvo

Prekladáme s chirurgickou presnosťou

K dispozícii máme takmer 6000 prekladateľov, vrátane odborníkov v oblasti medicíny, ktorí rozumejú tomu, čo prekladajú. So slovami operujú na profesionálnej úrovni.

 • regulačné požiadavky
 • zdravotnícke pomôcky
 • klinické štúdie
 • lekárske správy
 • zdravotné dokumentácie
 • potvrdenia o fyzickej spôsobilosti
 • certifikáty na registráciu liekov a zdravotníckych pomôcok
 • manuály a technické dokumentácie k zdravotníckym pomôckam
 • písomné informácie o liekoch
 • príbalové letáky

Dodržiavame najprísnejšiu ochranu osobných údajov

Všetky podklady, ktoré nám poskytnete, sú pod prísnou ochranou osobných údajov v súlade s GDPR. Aj citlivé údaje, nachádzajúce sa vo vašich lekárskych správach, sú u nás v bezpečí.

Prečítajte si najnovšie e-booky od agentúry Translata

Top medicínske značky prekladajú s Translata

Vestibulum ut mauris non orci imperdiet tincidunt vel at urna. Fusce mollis cursus risus, sed vehicula sapien

Logo Biomedica
Logo BERLIN CHEMIE
Logo SANDOZ
Logo Bayer
Logo HARTMANN
Logo Saneca
Logo Johnson & Johnson

„Na práci prekladateľskej a tlmočníckej agentúry Translata oceňujeme najmä ochotu a schopnosť kvalitne spracovať veľké množstvo zdrojových materiálov v krátkom čase a striktné zachovanie konzistencie terminologicky náročných textov, vďaka využívaniu prekladateľských softvérov.”

Ivona Ďurčeková, Sales support Medical Devices

Prípadová štúdia