Preklady podkladov k tendrom

Preklady podkladov k tendrom sú pre nás jednou z najväčších výziev a zároveň patria medzi naše najcennejšie skúsenosti. Najviac kritických termínov a nadštandardného množstva prekladaných textov je spojených s požiadavkami klientov týkajúcich sa účasti v tendroch. To je tiež dôvod, prečo v tejto oblasti neustále prekonávame všetky limity.

 

Od roku 2005 sme úspešne preložili obrovské množstvo súťažných podkladov k tendrom a výzvam na predloženie dokumentácie vo verejných obstarávaniach. Neraz sme v extrémne krátkom čase zvládli preklad veľkého množstva podkladov, špecifikácií, ponúk, certifikátov, technickej dokumentácievýpisov z registrov a ďalších podporných dokumentov potrebných pri účasti v tendroch. V drvivej väčšine musia byť tieto dokumenty vyhotovené ako úradný preklad.

 

Tendrov sa veľmi často zúčastňujú nadnárodné spoločnosti. Ak materská firma, ktorá sa o tender uchádza, sídli v inej krajine, ale tender je vypísaný napríklad na Slovensku, sprievodná dokumentácia musí byť v slovenskom jazyku. Niekedy je zas potrebný preklad tendrovej dokumentácie do jazyka odborníkov rozhodujúcich o víťaznom uchádzačovi či do jazyka poradnej skupiny špecialistov, ktorá sa tendra zúčastňuje. Úspešne sme zvládli aj situácie, v ktorých sme našim klientom pomohli s prekladom takmer 100 strán textu, ktorý museli odovzdať do dvoch dní. V takých prípadoch však do procesu zapájame viac prekladateľov, korektorov a editorov, aby sme splnili aj tie najextrémnejšie termíny. Výnimkou nie sú ani situácie, keď naši klienti musia odovzdať preloženú tendrovú dokumentáciu v skorých ranných hodinách a preklady musia byť vyhotovené cez noc.

 

Pri účasti vo verejnom obstarávaní je úplná dokumentácia často dostupná až na poslednú chvíľu. V takých prípadoch naši klienti oceňujú, že sa dokážeme flexibilne prispôsobiť aj extrémnym požiadavkám a termínom. Ak hľadáte spoľahlivého partnera s maximálne profesionálnym prístupom na odborný alebo úradný preklad tendrovej dokumentácie, kontaktujte nás.