Preklady podkladov k tendrom

15 rokov žneme víťazstvá nad kritickými termínmi prekladov dokumentov k účasti v tendroch.