Úvod > Preklady textov a dokumentov > Preklady podkladov k tendrom

Preklady podkladov k tendrom

Preklady podkladov k tendrom sú pre nás jednou z najväčších výziev a zároveň patria medzi naše najcennejšie skúsenosti. Najviac kritických termínov a nadštandardného množstva prekladaných textov je spojených s požiadavkami klientov týkajúcich sa účasti v tendroch. To je tiež dôvod, prečo v tejto oblasti neustále prekonávame všetky limity.


Od roku 2005 sme úspešne preložili obrovské množstvo súťažných podkladov k tendrom a výzvam na predloženie dokumentácie vo verejných obstarávaniach. Neraz sme v extrémne krátkom čase zvládli preklad veľkého množstva podkladov, špecifikácií, ponúk, certifikátov, technickej dokumentácie, výpisov z registrov a ďalších podporných dokumentov potrebných pri účasti v tendroch. V drvivej väčšine musia byť tieto dokumenty vyhotovené ako úradný preklad.

Tendrov sa veľmi často zúčastňujú nadnárodné spoločnosti. Ak materská firma, ktorá sa o tender uchádza, sídli v inej krajine, ale tender je vypísaný napríklad na Slovensku, sprievodná dokumentácia musí byť v slovenskom jazyku. Niekedy je zas potrebný preklad tendrovej dokumentácie do jazyka odborníkov rozhodujúcich o víťaznom uchádzačovi či do jazyka poradnej skupiny špecialistov, ktorá sa tendra zúčastňuje. Úspešne sme zvládli aj situácie, v ktorých sme našim klientom pomohli s prekladom takmer 100 strán textu, ktorý museli odovzdať do dvoch dní. V takých prípadoch však do procesu zapájame viac prekladateľov, korektorov a editorov, aby sme splnili aj tie najextrémnejšie termíny. Výnimkou nie sú ani situácie, keď naši klienti musia odovzdať preloženú tendrovú dokumentáciu v skorých ranných hodinách a preklady musia byť vyhotovené cez noc.

Pri účasti vo verejnom obstarávaní je úplná dokumentácia často dostupná až na poslednú chvíľu. V takých prípadoch naši klienti oceňujú, že sa dokážeme flexibilne prispôsobiť aj extrémnym požiadavkám a termínom. Ak hľadáte spoľahlivého partnera s maximálne profesionálnym prístupom na odborný alebo úradný preklad tendrovej dokumentácie, kontaktujte nás.


Mám záujem o preklad podkladov k tendrom

Chcem získať bezplatnú cenovú kalkuláciu na preklad podkladov k tendrom

Prejsť na cenovú kalkuláciu


x

Mám záujem o preklad

Chcem získať bezplatnú cenovú ponuku

Jazykové kombinácie

Prekladáme do viac ako 70 jazykov

Kontaktovať translatuSwietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
egis projects logo
SOB Leasing logo
HB Reavis
S&T
PSW logo
Johnson-Johnson
Pro Relocation
Nowy Styl Group
CeMS logo
MOTOKOM logo
ecake
martinus
microsoft
Sharp
Bayer
ZSSK Cargo
SAS
VNET
MUW SAATCHI & SAATCHI logo
MagorTherm logo
Swietelsky logo