Preklad zo slovenčiny do francúzštiny

Presnosť prekladu slov zo slovenčiny do francúzštiny online prekladačom je vysoká. Napriek tomu je strojový preklad textu použiteľný najmä na informatívne účely a nie je možné ho považovať za náhradu profesionálneho prekladateľa, pretože môže obsahovať chyby. Preklad textu je obmedzený na 500 slov.

Zdrojový text

Preložený text

Prečítajte si naše najnovšie e-booky

Ako šetríme váš čas?

Ako šetríme váš čas?

Prípadová štúdia

Prípadová štúdia

Naše referencie

Naše referencie

Cenová ponuka do 30 minút

Cenová ponuka do 30 minút

V jazykovej kombinácii slovenčina - francúzština poskytujeme:

Porovnanie výrazov v slovenčine a francúzštine

 

Francúzština Slovenčina
douleur Bolesť
contusion modrina
maladie choroba
virus vírus
infernal pekelný
douloureux bolestivý
avant pred
pour za
sous popod
sur ponad
un Jedna
deux Dva
trois Tri
quatre Štyri
et Aj
aussi Tiež
ou Alebo

 

Podobnosť a príbuznosť románskych jazykov

 

 

Latinčina Španielčina Taliančina Francúzština
dolor dolor dolore douleur
pessima est plaga contusión livido contusion
morbus enfermedad malattia maladie
virus virus virus virus
infernales infernal infernale infernal
dolens doloroso doloroso douloureux
ante antes prima avant
quia para per pour
fossa humo operui debajo sotto sous
super encima su sur
unum uno uno un
duo dos due deux
tribus tres tre trois
quattuor cuatro quattro quatre
quod y e et
etiam también anche aussi
uel o o ou