Úradné preklady Bratislava:
PON - PIA: 9.00 - 17.00
Zobraziť na mape

Preklad zo slovenčiny do maďarčiny

Presnosť prekladu slov zo slovenčiny do maďarčiny online prekladačom je vysoká. Napriek tomu je strojový preklad textu použiteľný najmä na informatívne účely a nie je možné ho považovať za náhradu profesionálneho prekladateľa, pretože môže obsahovať chyby. Preklad textu je obmedzený na 500 slov.

Zdrojový text

Preložený text

Prečítajte si naše najnovšie e-booky

Ako šetríme váš čas?

Ako šetríme váš čas?

Prípadová štúdia

Prípadová štúdia

Naše referencie

Naše referencie

Cenová ponuka do 30 minút

Cenová ponuka do 30 minút

V jazykovej kombinácii slovenčina – maďarčina poskytujeme:

Porovnanie výrazov v slovenčine a maďarčine

Maďarčina Slovenčina
fájdalom Bolesť
zúzódás modrina
betegség choroba
vírus vírus
pokoli pekelný
fájdalmas bolestivý
előtt pred
mert za
alul popod
felett ponad
egy Jedna
két Dva
három Tri
négy Štyri
és Aj
is Tiež
vagy Alebo

 

 

Podobnosť a príbuznosť jazykov

 

Maďarčina Fínčina Estónčina Turečtina
fájdalom kipu valu ağrı
zúzódás mustelma sinikas çürük
betegség tauti haigus hastalık
vírus virus viirus virüs
pokoli helvetillinen põrgulik şeytani
fájdalmas tuskallinen valus acı
előtt ennen enne önce
mert varten jaoks için
alul alla all altına
felett yli üle üzerinde
egy yksi üks bir
két kaksi kaks iki
három kolme kolm üç
négy neljä neli dört
és ja ja ve
is myös ka ayrıca
vagy tai või veya