Strojový preklad s post-editáciou – MTPE

Strojový preklad s post-editáciou (MTPE) predstavuje efektívnu kombináciu moderných technológií a ľudskej expertízy. Táto služba začína automatickým prekladom textu strojovými algoritmami, ktorý je následne kontrolovaný a upravovaný profesionálnymi prekladateľmi a korektormi. Stačí vám dobrý preklad, aby projekt fungoval? Získajte rýchle preklady za tretinové ceny.
Vyžiadať nezáväznú cenovú ponuku
Translata ilustrácia - balíky na páse

Porovnanie štandardného prekladu so strojovým prekladom MTPE

 

Lokalizovaný preklad

MTPE

Projekt: preklad webu zo SK do EN Projekt: preklad webu zo SK do EN
Rozsah: 12K slov Rozsah: 12K slov
Cena: 1 000 eur Cena: 330-500 eur
CAT nástroj: zníženie na 10K slov CAT nástroj: zníženie na 10K slov
Realizácia prekladu: CAT nástroj, prekladateľ, korektor, kontrolór Realizácia prekladu: lokalizačný inžinier, CAT nástroj, neurónový strojový preklad, post-editor
Presnosť prekladu: 99-100 % Presnosť prekladu: 85-90 %
Termín: 7 pracovných dní Termín: 1-2 pracovné dni
Kvalita prekladu zo štylistického hľadiska: 99-100% Kvalita prekladu zo štylistického hľadiska: 85-90%

Neverte nám všetko. Spýtajte sa našich klientov.

Logo Isadore
Logo rohlik.cz
Logo WOOX
Logo STOKLASA
Logo ZAJO
Logo Dedoles

Nezáleží vám na tom, či je slovo „sofa” preložené ako „pohovka”, „sedačka” či „gauč”?

Ak publikujete obsah a máte e-shop v:

  • slovenčine,
  • češtine,
  • angličtine,
  • nemčine,
  • rumunčine,
  • španielčine,
  • maďarčine,

môžete si preklady vyškrtnúť zo zoznamu úloh. Postaráme sa o rýchly strojový preklad najvýkonnejšími softvérmi s post-editáciou jazykovým odborníkom.

MTPE: často kladené otázky

Čo ak moja firma pôsobí aj na trhoch, kde potrebnú jazykovú kombináciu neponúkate?

Preveríme všetky dostupné možnosti a navrhneme možné riešenia.

Čo znamená, že sa napojíte na naše procesy? Aké budú vstupné náklady? Časové, finančné, expertízne?

Zhodnotíme, aká možnosť je najefektívnejšia vzhľadom na systémy, ktoré používate. Možno bude najefektívnejšie texty prekladať v priečinku na cloude, možno cez náš Translata portál a možno bude najlepšie a najefektívnejšie vytvoriť prepojenie nášho systému s vaším webom, aby zadávanie prekladov fungovalo automaticky. V takom prípade si to bude vyžadovať jednorazovú investíciu do programovania.

Môžem vidieť ukážku textov preložených týmto spôsobom?

Áno, pripravili sme vám vzorový výstup prekladu najčastejšej kombinácie SK-EN a SK-CZ.

SK zdroj
Spolu s vybranými spoločnosťami budeme mať prístup k vašim údajom a používať ich na účely uvedené nižšie. Kliknutím na ľubovoľný účel prispôsobíte svoje predvoľby a dozviete sa, kto vyžaduje súhlas alebo má oprávnený záujem spracovať vaše údaje na tento účel.

Upozorňujeme, že ak sú všetky účely zakázané, môže to ovplyvniť niektoré funkcie stránok.

EN strojový preklad s post-editáciou
We will have access to and use your data with selected companies for the purposes set out below. Click on any purpose to customize your preferences and find out who requires consent or has legitimate interest to process your data for that purpose.

Please note that disabling all purposes may affect some of the site’s functionality.

SK zdroj
Spolu s vybranými spoločnosťami budeme mať prístup k vašim údajom a používať ich na účely uvedené nižšie. Kliknutím na ľubovoľný účel prispôsobíte svoje predvoľby a dozviete sa, kto vyžaduje súhlas alebo má oprávnený záujem spracovať vaše údaje na tento účel.

Upozorňujeme, že ak sú všetky účely zakázané, môže to ovplyvniť niektoré funkcie stránok.

CZ strojový preklad s post-editáciou
Spolu s vybranými společnostmi budeme mít přístup k vašim údajům a používat je pro účely uvedené níže. Kliknutím na libovolný účel přizpůsobíte své předvolby a dozvíte se, kdo požaduje souhlas nebo má oprávněný zájem zpracovat vaše údaje pro tento účel.

Upozorňujeme, že pokud jsou všechny účely zakázány, může to ovlivnit některé funkce stránek.

Čo ak mi táto služba prestane stačiť?

Môžeme vyskúšať preklad profesionálnym prekladateľom s korektúrou rodeným hovoriacim. Ponúkneme vám alternatívu a po porovnaní výstupu sa rozhodnete, čo vám viac vyhovuje. S vašimi budúcimi úspechmi môžeme spoluprácu rozširovať.

„Preskúmajme spoločne, ako môže vaša firma posunúť preklady na ďalšiu úroveň.”

Martin Hrušovský Translata expert na lokalizáciu s 15-ročnými skúsenosťami
Dohodnime si stretnutie