Ostatné služby

Ostatné služby

Lokalizácia

Lokalizovaný preklad je špecifický typ prekladu, ktorý berie do úvahy cieľovú kultúru. Komunikuje požadovaný obsah a význam zdrojového textu, ale robí to s prihliadnutím na prirodzené zvyklosti cieľového publika.

Transcreation (Copywriting)

Potrebujete preložiť reklamu alebo len reklamný slogan a chcete zachovať pôvodnú myšlienku? Ponúkame vám službu šitú na mieru – tzv. transcreation, čiže kreatívny preklad.

Transkripcia (prepis audio záznamu)

Chceli by ste použiť výsledky rozhovorov s africkým kmeňom vo svojom výskume, ale nerozumiete dobre, čo na nahrávke hovoria? Využite našu službu transkripcie a my vám zvukový záznam prepíšeme do digitálnej textovej formy.

Titulkovanie

Spolupracujeme s viac ako 4500 prekladateľmi naprieč piatimi kontinentmi, ktorí zabezpečujú titulkovanie videí, dokumentov, seriálov a filmov a preklad titulkov do viac ako 70 jazykov.

DTP (Desktop Publishing – grafické služby)

Okrem prekladateľských služieb zabezpečujeme aj kompletný proces spracovania grafického návrhu. Zabezpečíme vypracovanie grafického návrhu až po odovzdanie súborov potrebných pre tlač (hárkovú, ofsetovú či digitálnu).

Korektúra rodeným hovoriacim

Chcete špičkovú kvalitu prekladu? Zabezpečíme vám dodatočnú kontrolu – korektúru rodeným hovoriacim. Prekladateľ preloží text správne, korektor ho zdokonalí na maximum.

 

Mám záujem o cenovú ponuku

Chcem získať bezplatnú cenovú kalkuláciu

Cenová kalkulácia