Transcreation (Copywriting)

Transcreation a copywriting (kreatívny preklad a písanie reklamných textov)

Potrebujete preložiť reklamu alebo len reklamný slogan a chcete zachovať pôvodnú myšlienku? Ponúkame vám službu šitú na mieru – tzv. transcreation, čiže kreatívny preklad. Predstavuje najčastejšie využívanú službu pre potreby marketingových špecialistov, ktorí potrebujú prispôsobiť odkaz v zdrojovom jazyku do cieľového pri zachovaní jeho obsahu, štýlu, tónu aj podtónu. Je to vlastne tzv. copywriting, čiže písanie reklamného textu profesionálnym prekladateľom, ktorý má skúsenosti s prekladmi marketingových textov. Prekladateľ teda rozumie tomu, čo a ako chcete povedať, ovláda jazyk, do ktorého sa prekladá, a vie ako preniesť nielen text, ale aj myšlienku za ním. Vhodne preložený slogan evokuje rovnaké emócie a pocity ako pôvodný text. Takéto adaptácie textov zabezpečujeme na základe dlhoročnej profesionálnej spolupráce s kvalifikovanými prekladateľmi – špecialistami na kreatívne preklady a zároveň marketingovými odborníkmi.

Ako vám vieme pomôcť s kreatívnym prekladom?

Spoločnosť Translata má bohaté portfólio prekladateľov zabezpečujúcich kreatívne preklady, ktoré sa vyznačujú kvalitou a inovatívnosťou. Jeden z dôležitých predpokladov kvalitného kreatívneho prekladu je nielen marketingová prax alebo jazykové cítenie, ale aj dokonalá znalosť cieľovej kultúry. Spoločnosť Translata vám zabezpečí správnu prezentáciu propagovaných služieb alebo produktov. Náš tím vám pomôže pripraviť texty, ktoré budú znieť vašim zahraničným zákazníkom absolútne prirodzene.

 

Mám záujem o copywriting

Chcem získať bezplatnú cenovú kalkuláciu na copywriting

Zistiť cenu