TOP 7 dokumentov, ktoré si vyžadujú úradný preklad

Existuje jednoduché pravidlo, ktoré vám dokáže pomôcť. Ak chcete použiť preklad vášho dokumentu na akékoľvek oficiálne účely vo formálnom styku so štátnou správou, potrebujete úradný preklad. Ak je preklad potrebný na neoficiálne účely v styku s neštátnou inštitúciou alebo organizáciou, postačí vám bežný preklad.

Aj napriek tomuto jednoduchému pravidlu je častokrát nejasné, či je potrebné vyhotoviť úradný alebo bežný preklad. Niekoľko typov dokumentov je však v drvivej väčšine prípadov prekladaných úradne. V nasledujúcich riadkoch vám skúsime opísať tie prípady, v ktorých nebudete musieť rozmýšľať a necháte si vyhotoviť úradný preklad. Pokiaľ si však stále nebudete istí, odporúčame spojiť sa s inštitúciou alebo úradom, ktorému preklad poskytujete a zistiť, aký typ prekladu vyžadujú. Telefonátom alebo e-mailom adresovaným danému úradu eliminujete pravdepodobnosť, že zadáte vyhotovenie prekladu, ktorý inštitúcia nebude akceptovať.

Ktoré dokumenty patria medzi sedmoro učebnicových príkladov, ktoré vyžadujú úradný preklad?

10 871 odberateľov

Newsletter Translata Brífing: Získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí

Pravidelná dávka inšpirácie pre efektívnejšiu prácu s cudzími jazykmi

Prihláste sa k odberu

Existujú však výnimky zo spomenutých príkladov?

Je možné, že aj pri týchto siedmych typoch dokumentov nebude úradný preklad potrebný a postačí bežný/obyčajný preklad?

ÁNO.

Existujú prípady, v ktorých aj tieto typy dokumentov nie sú prekladané úradne, ale bežne. Sú to prípady, v ktorých preklady neslúžia na oficiálne doloženie a dokladovanie vo formálnom styku, ale iba na informatívne účely. Ako príklad bežného prekladu lekárskej správy pre informatívne účely môžeme uviesť informovanie lekára zo strany pacienta o utrpení zdravotného úrazu počas pobytu v zahraničí. Vychádza z iniciatívy pacienta, ktorý chce, aby doktor získal informácie o jeho zranení a poskytnutom ošetrení.

V komunikácii s poisťovňou, zamestnávateľom v zahraničí, liečbe lekármi v zahraničí a pod. sa lekárske správy prekladajú úradne, aby vznikla istota, že ide o identický obsah dokumentu.

Existuje ďalšie praktické pravidlo, ktorým dokážete zistiť, či úradný preklad potrebujete.

Spýtajte sa samých seba:

Chcem prekladom niečo zdokladovať ja osobne z vlastnej iniciatívy? Alebo preklad odo mňa vyžaduje niekto iný?

Väčšinou platí, že ak vás druhá strana vyzve zdokladovať preklad určitého dokumentu, potrebuje ho na formálne účely a z vašej strany je potrebné zabezpečiť úradný preklad, aby bol akceptovaný.

POZOR!

Je v zodpovednosti každého klienta vopred zistiť, aký typ prekladu mu bude na daný účel potrebný. V prekladateľskej agentúre dokážeme klientom poradiť vo väčšine prípadoch, či daný typ dokumentu bude musieť byť úradne preložený. Na základe tejto rady (z predošlých skúseností v prekladateľskej agentúre) a informácii o cene a termíne dodania, môže klient dospieť k rozhodnutiu, aký typ prekladu zadá na vyhotovenie.

V prípade, že si však nie je istý, odporúčame kontaktovať inštitúciu, ktorá preklad vyžaduje. Ak sa klient vopred neinformuje (túto informáciu si neoverí) a objedná  vyhotovenie bežného prekladu, môže sa stať, že po dodaní prekladu danej inštitúcii zistí, že bežný preklad v inštitúcii  neakceptujú. Klient je tak nútený zadať vyhotovenie prekladu odznova, tentoraz úradného prekladu. Finančné a časové náklady by sa tak zdvojnásobili.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.