Úvod > Translata - Blog o jazykoch a prekladaní > TOP 7 dokumentov, ktoré si vyžadujú úradný preklad

TOP 7 dokumentov, ktoré si vyžadujú úradný preklad

Trápite sa aj vy otázkou či potrebujete úradný alebo bežný preklad? Nie ste si istí, ktorý preklad by ste si mali zabezpečiť?

Existuje jednoduché pravidlo, ktoré vám dokáže pomôcť. Ak chcete použiť preklad vášho dokumentu na akékoľvek oficiálne účely vo formálnom styku so štátnou správou, potrebujete úradný preklad. Ak je preklad potrebný na neoficiálne účely v styku s neštátnou inštitúciou alebo organizáciou, postačí vám bežný preklad.

Aj napriek tomuto jednoduchému pravidlu je častokrát nejasné, či je potrebné vyhotoviť úradný alebo bežný preklad. Niekoľko typov dokumentov je však v drvivej väčšine prípadov prekladaných úradne. V nasledujúcich riadkoch vám skúsime opísať tie prípady, v ktorých nebudete musieť rozmýšľať a necháte si vyhotoviť úradný preklad. Pokiaľ si však stále nebudete istí, odporúčame spojiť sa s inštitúciou alebo úradom, ktorému preklad poskytujete a zistiť, aký typ prekladu vyžadujú. Telefonátom alebo e-mailom adresovaným danému úradu eliminujete pravdepodobnosť, že zadáte vyhotovenie prekladu, ktorý inštitúcia nebude akceptovať.

Ktoré dokumenty patria medzi sedmoro učebnicových príkladov, ktoré vyžadujú úradný preklad?

  • Vysvedčenie / diplom – úradný preklad vysvedčení, diplomov a dodatkov k diplomom je najčastejšie vyžadovaný pri prestupe na zahraničnú univerzitu, alebo pri vybavovaní nostrifikácie diplomu zo zahraničnej vysokej školy.

  • Rodný list / úmrtný list – tieto dva dokumenty sú oba vydávané pod hlavičkou štátu v jednom vyhotovení. Ide preto o ceninu, ktorá sa vydáva pre oficiálne účely. Z toho dôvodu sa oba dokumenty prekladajú úradne, aby bola istota, že ide o dokument s identickým obsahom v inom jazyku.

  • Sobášny list – predstavuje oficiálny dokument vydávaný matričným úradom, ktorý slúži na ďalšie formálne úkony (zmena občianskeho preukazu, atď.). Sobášny list je preto prekladaný úradne.

  • Výpis z registra trestov / obchodného registra – oficiálne výpisy z registra trestov a z obchodného registra slúžia ako oficiálny záznam vydávaný štátnymi orgánmi. V prípade, že je ich preklad potrebný vo formálnom styku, prekladajú sa vždy úradne.

TOP 7 dokumentov na úradný preklad infografika

Existujú však výnimky zo spomenutých príkladov?

Je možné, že aj pri týchto siedmych typoch dokumentov nebude úradný preklad potrebný a postačí bežný/obyčajný preklad?

ÁNO.

Existujú prípady, v ktorých aj tieto typy dokumentov nie sú prekladané úradne, ale bežne. Sú to prípady, v ktorých preklady neslúžia na oficiálne doloženie a dokladovanie vo formálnom styku, ale iba na informatívne účely. Ako príklad bežného prekladu lekárskej správy pre informatívne účely môžeme uviesť informovanie lekára zo strany pacienta o utrpení zdravotného úrazu počas pobytu v zahraničí. Vychádza z iniciatívy pacienta, ktorý chce, aby doktor získal informácie o jeho zranení a poskytnutom ošetrení.

V komunikácii s poisťovňou, zamestnávateľom v zahraničí, liečbe lekármi v zahraničí a pod. sa lekárske správy prekladajú úradne, aby vznikla istota, že ide o identický obsah dokumentu.
 
Existuje ďalšie praktické pravidlo, ktorým dokážete zistiť, či úradný preklad potrebujete.

Spýtajte sa samých seba:

Chcem prekladom niečo zdokladovať ja osobne z vlastnej iniciatívy? Alebo preklad odo mňa vyžaduje niekto iný?

Väčšinou platí, že ak vás druhá strana vyzve zdokladovať preklad určitého dokumentu, potrebuje ho na formálne účely a z vašej strany je potrebné zabezpečiť úradný preklad, aby bol akceptovaný.

POZOR!

Je v zodpovednosti každého klienta vopred zistiť, aký typ prekladu mu bude na daný účel potrebný. V prekladateľskej agentúre dokážeme klientom poradiť vo väčšine prípadoch, či daný typ dokumentu bude musieť byť úradne preložený. Na základe tejto rady (z predošlých skúseností v prekladateľskej agentúre) a informácii o cene a termíne dodania, môže klient dospieť k rozhodnutiu, aký typ prekladu zadá na vyhotovenie.

V prípade, že si však nie je istý, odporúčame kontaktovať inštitúciu, ktorá preklad vyžaduje. Ak sa klient vopred neinformuje (túto informáciu si neoverí) a objedná  vyhotovenie bežného prekladu, môže sa stať, že po dodaní prekladu danej inštitúcii zistí, že bežný preklad v inštitúcii  neakceptujú. Klient je tak nútený zadať vyhotovenie prekladu odznova, tentoraz úradného prekladu. Finančné a časové náklady by sa tak zdvojnásobili. 

13. 11. 2015 / / 0 komentárov

Komentáre

Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
Swietelsky
„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť..." - Swietelsky -
Ďalšie referencie
ČSOB Leasing
Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov... - ČSOB Leasing -
Ďalšie referencie
E.cake
„Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na... “ - E.cake -
Ďalšie referencie
Martinus.sk
„S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich najväčších podujatiach, ktoré sme organizovali v  kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.“ - Martinus.sk -
Ďalšie referencie
Bayer
„Spoločnosť Translata sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti prekladov už štvrtý rok . Oceňujeme vysokú úroveň ...“ - Bayer -
Ďalšie referencie
Microsoft
„Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií.“ - Microsoft -
Ďalšie referencie
Sharp
„Komunikácia je pre nás prioritou a v prípade akýchkoľvek pochybností spoločne s Translatou hľadáme riešenia, aby výsledný preklad spĺňal tie najnáročnejšie kritériá.“ - Sharp -
Ďalšie referencie
SAS Slovakia
„Vážime si, že spoločnosť Translata nám vždy vyšla v ústrety aj pri tých najrozmanitejších požiadavkách (preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o profesionalite jej tímu.“ - SAS Slovakia -
Ďalšie referencie
MUW SAATCHI
„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“ Anna Dzurjaniková, Account Manager - MUW SAATCHI -
Ďalšie referencie
ZSSK Cargo
„ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata s.r.o. od  roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.“ - ZSSK Cargo -
Ďalšie referencie
egis projects logo
SOB Leasing logo
HB Reavis
S&T
PSW logo
Johnson-Johnson
Pro Relocation
Nowy Styl Group
CeMS logo
MOTOKOM logo
ecake
martinus
microsoft
Sharp
Bayer
ZSSK Cargo
SAS
VNET
MUW SAATCHI & SAATCHI logo
MagorTherm logo
Swietelsky logo