Prípadová štúdia – Mercateo

Pozrite sa ako prebiehalo tlmočenie odbornej konferencie - 6 tlmočníkov, 2 kabínky a 100 prijímačov

Odbornú terminológiu v štyroch cudzích jazykoch zvládli simultánne pretlmočiť tí najlepší z najlepších – tlmočníci z Translaty. Pretlmočili aj úseky, ku ktorým nemali pripravené podklady.

Klient | Mercateo

Firma Mercateo Slovakia s.r.o. sa zaoberá internetovým predajom produktov pre podnikateľské subjekty z rozličných oblastí.

Cieľ a potreby klienta

 

Klient nás oslovil s prosbou o simultánne tlmočenie odbornej konferencie zameranej na nákup v 4 rôznych jazykoch a ich kombináciách. S tým súviselo i zabezpečenie tlmočníckej techniky a odborníkov z danej oblasti.

 

Poskytnutá služba

 

Služba: simultánne tlmočenie v 4 jazykoch a zabezpečenie tlmočníckej techniky

Dĺžka: 1 deň od 9:30 do 17:00 hod.

Miesto: multifunkčný rezort X-BIONIC Sphere v Šamoríne

 

Jazyky a ich kombinácie

 

6 tlmočníkov tlmočilo konferenciu v nasledovných jazykoch a ich kombináciách:

 • slovenský jazyk,
 • anglický jazyk,
 • nemecký jazyk,
 • maďarský jazyk.

 

Tlmočnícka technika

 

Počas konferenčného simultánneho tlmočenia sme zabezpečili:

 • kompletnú tlmočnícku techniku pre každého tlmočníka,
 • 3 veľké ISO certifikované tlmočnícke kabíny,
 • napojenie na miestne ozvučenie,
 • nahrávanie zvukového záznamu všetkých štyroch jazykov,
 • 100 kusov účastníckych prijímačov.

6

tlmočníkov

2

tlmočnícke kabíny

100

prijímačov

Detaily priebehu projektu

 

Tlmočenie

 • Výberu tlmočníkov predchádzalo jazykové zameranie a odborná spôsobilosť v oblasti nákupu a predaja.
 • Klient zabezpečil podklady k plynulému tlmočeniu, avšak nastali počas tlmočenia aj úseky, na ktoré nemali tlmočníci pripravené podklady. Naši profesionáli s prehľadom zvládli pretlmočiť aj tieto časti.

 

Tlmočnícka technika

 • Samotná montáž techniky prebehla pred akciou, aby bolo všetko pripravené načas a nevznikal tak zmätok.
 • Konferencia sa zaobišla bez straty signálu tlmočníckych prijímačov, čo priaznivo vplývalo na prednášajúcich i poslucháčov.
 • Počas simultánneho tlmočenia boli prítomní aj dvaja technici, ktorí zabezpečovali bezproblémovosť techniky.

 

Zhrnutie

 

 • Príjemné podujatie, ktoré sa nieslo v priateľskom duchu bolo sprevádzané špičkovým prístupom nášho tímu a zavŕšené spokojnosťou na oboch stranách.
 • Naši technickí znalci perfektne ovládali tlmočnícku techniku, a tak ich počas podujatia nič neprekvapilo.

Vyjadrenie klienta

„Výborne zvolený tím tlmočníkov zvládol pretlmočiť aj úseky, ku ktorým nedostali podklady. Celková atmosféra podujatia sa niesla v priateľskom kruhu, vďaka čomu bola spokojnosť na oboch stranách.“

Konzultácia zdarma

Naším cieľom je pomáhať firmám rásť. Poznáme výzvy a potreby našich klientov a aktívne hľadáme riešenia. Radi pomôžeme aj Vám.

70+ jazykov • 5 900+ prekladateľov • 18+ rokov na trhu