Prípadová štúdia – Mercateo

Pozrite sa ako prebiehalo tlmočenie odbornej konferencie - 6 tlmočníkov, 2 kabínky a 100 prijímačov

Odbornú terminológiu v štyroch cudzích jazykoch zvládli simultánne pretlmočiť tí najlepší z najlepších – tlmočníci z Translaty. Pretlmočili aj úseky, ku ktorým nemali pripravené podklady.

Klient | Mercateo

Firma Mercateo Slovakia s.r.o. sa zaoberá internetovým predajom produktov pre podnikateľské subjekty z rozličných oblastí.

Cieľ a potreby klienta

 

Klient nás oslovil s prosbou o simultánne tlmočenie odbornej konferencie zameranej na nákup v 4 rôznych jazykoch a ich kombináciách. S tým súviselo i zabezpečenie tlmočníckej techniky a odborníkov z danej oblasti.

 

Poskytnutá služba

 

Služba: simultánne tlmočenie v 4 jazykoch a zabezpečenie tlmočníckej techniky

Dĺžka: 1 deň od 9:30 do 17:00 hod.

Miesto: multifunkčný rezort X-BIONIC Sphere v Šamoríne

 

Jazyky a ich kombinácie

 

6 tlmočníkov tlmočilo konferenciu v nasledovných jazykoch a ich kombináciách:

 • slovenský jazyk,
 • anglický jazyk,
 • nemecký jazyk,
 • maďarský jazyk.

 

Tlmočnícka technika

 

Počas konferenčného simultánneho tlmočenia sme zabezpečili:

 • kompletnú tlmočnícku techniku pre každého tlmočníka,
 • 3 veľké ISO certifikované tlmočnícke kabíny,
 • napojenie na miestne ozvučenie,
 • nahrávanie zvukového záznamu všetkých štyroch jazykov,
 • 100 kusov účastníckych prijímačov.

6

tlmočníkov

2

tlmočnícke kabíny

100

prijímačov

Detaily priebehu projektu

 

Tlmočenie

 • Výberu tlmočníkov predchádzalo jazykové zameranie a odborná spôsobilosť v oblasti nákupu a predaja.
 • Klient zabezpečil podklady k plynulému tlmočeniu, avšak nastali počas tlmočenia aj úseky, na ktoré nemali tlmočníci pripravené podklady. Naši profesionáli s prehľadom zvládli pretlmočiť aj tieto časti.

 

Tlmočnícka technika

 • Samotná montáž techniky prebehla pred akciou, aby bolo všetko pripravené načas a nevznikal tak zmätok.
 • Konferencia sa zaobišla bez straty signálu tlmočníckych prijímačov, čo priaznivo vplývalo na prednášajúcich i poslucháčov.
 • Počas simultánneho tlmočenia boli prítomní aj dvaja technici, ktorí zabezpečovali bezproblémovosť techniky.

Zhrnutie

 

Vyjadrenie klienta

„Výborne zvolený tím tlmočníkov zvládol pretlmočiť aj úseky, ku ktorým nedostali podklady. Celková atmosféra podujatia sa niesla v priateľskom kruhu, vďaka čomu bola spokojnosť na oboch stranách.“

Konzultácia zdarma

Naším cieľom je pomáhať firmám rásť. Poznáme výzvy a potreby našich klientov a aktívne hľadáme riešenia. Radi pomôžeme aj Vám.

70+ jazykov • 5 900+ prekladateľov • 18+ rokov na trhu