Prípadová štúdia Mercateo Slovakia s.r.o.

www.mercateo.sk

Odbornú terminológiu v štyroch cudzích jazykoch zvládli simultánne pretlmočiť tí najlepší z najlepších – tlmočníci z Translaty. Pretlmočili aj úseky, ku ktorým nemali pripravené podklady.

Klient

Firma Mercateo Slovakia s.r.o. sa zaoberá internetovým predajom produktov pre podnikateľské subjekty z rozličných oblastí.

Cieľ a potreby klienta

Klient nás oslovil s prosbou o simultánne tlmočenie odbornej konferencie zameranej na nákup v 4 rôznych jazykoch a ich kombináciách. S tým súviselo i zabezpečenie tlmočníckej techniky a odborníkov z danej oblasti.

Poskytnutá služba

Služba: simultánne tlmočenie v 4 jazykoch a zabezpečenie tlmočníckej techniky

Dĺžka: 1 deň od 9:30 do 17:00 hod.

Miesto: multifunkčný rezort X-BIONIC Sphere v Šamoríne

Jazyky a ich kombinácie

6 tlmočníkov tlmočilo konferenciu v nasledovných jazykoch a ich kombináciách:

Tlmočnícka technika

Počas konferenčného simultánneho tlmočenia sme zabezpečili:

6

tlmočníkov

2

tlmočnícke kabíny

100

prijímačov

Detaily priebehu projektu

Tlmočenie

Tlmočnícka technika

Zhrnutie

Vyjadrenie klienta

„Výborne zvolený tím tlmočníkov zvládol pretlmočiť aj úseky, ku ktorým nedostali podklady. Celková atmosféra podujatia sa niesla v priateľskom kruhu, vďaka čomu bola spokojnosť na oboch stranách.“