Prípadová štúdia – Atlas Copco

Ako sme tlmočili online strategické stretnutie distribútorov z 11 krajín

Cez aplikáciu ZOOM sme zabezpečili úspešné online stretnutie distribútorov spoločnosti Atlas Copco s tlmočením odbornej problematiky do 3 jazykov.

Žena zapojená do videochatu na svojom notebooku, na ktorom sa zobrazuje prebiehajúca virtuálna konverzácia.

Klient | Atlas Copco

Spoločnosť Atlas Copco reprezentuje priemyselnú skupinu Atlas Copco, ktorá vo svete zastáva popredné miesto vo výrobe kompresorov, stavebných a banských strojov, elektrických nástrojov a montážnych systémov. Vďaka inovatívnym produktom a službám prináša udržateľné riešenia, zvyšujúce produktivitu zákazníka.

Tlmočenie v časoch virtuálnych stretnutí

 

Väčšina stretnutí sa už rok odohráva najmä v online prostredí. Dlhoročný klient Atlas Copco nás oslovil s požiadavkou technického zabezpečenia a simultánneho tlmočenia stretnutia distribútorov spoločnosti z 11 krajín.

 

Agenda stretnutia obsahovala vstupy rečníkov o výsledkoch z minulého roka, vyhliadkach na rok 2021, nových produktoch a marketingu a podobne.

 

Program stretnutia sa dotkol niekoľkých segmentov, v ktorých musí mať tlmočník prehľad. Do projektu sme preto zapojili tlmočníkov, ktorí sú odborníci na finančnú a marketingovú terminológiu, technológie a inovácie.

 

4 tlmočníci simultánne tlmočili v jazykových kombináciách:

Dĺžka trvania projektu: 2.2.2021, 9.00 – 13.00 hod.

 

Miesto: Stretnutie prebiehalo v online priestore cez platformu ZOOM.

 

4

tlmočníci

3

jazyky

11

účastníci z 11 krajín

7 krokov, aby online tlmočenie prebehlo na jednotku

 

  1. Príprava na projekt začala už v decembri. Okrem zabezpečenia tlmočenia a doladenia všetkých detailov, sme pripravovali aj kompletné technické zabezpečenie pomocou platformy ZOOM.
  2. Tlmočníci mali k dispozícii všetky dostupné podklady a prezentácie na plnohodnotnú prípravu. Súčasťou prípravy bola aj samostatná skúška s tlmočníkmi.
  3. Druhá testovacia skúška prebehla s klientom. Chceli sme mať istotu, že si všetci účastníci dokážu nainštalovať potrebný softvér.
  4. Dohodli sme sa na organizácii detailov (kto bude viesť stretnutie, ako bude prebiehať tlmočenie otázok, atď.).
  5. Pre hladký priebeh sme vytvorili návod a nákres s inštrukciami, ktoré boli vopred rozdistribuované.
  6. Tlmočníci boli pripojení zo Slovenska a z Poľska, účastníci a prednášajúci sa pripojili z Českej republiky, Slovenska, Poľska, Švédska, Rumunska, Bulharska, Slovinska, Srbska, Chorvátska, Severného Macedónska a z Bosny a Hercegoviny.
  7. Vytvorili sme 3 samostatné audio kanály, z ktorých si mohli účastníci stretnutia vybrať – originál v anglickom jazyku, a tlmočenie do poľského a slovenského jazyka.

 

Internetové pripojenie môže zradiť, príprava na rôzne scenáre bola kľúčová

 

 

Vyjadrenie klienta

„So spoločnosťou Translata sme už spolupracovali v predchádzajúcich rokoch, keď nám tlmočili na našich tradičných medzinárodných stretnutiach v rámci východoeurópskeho regiónu. Teraz sme sa na nich obrátili s požiadavkou tlmočenia pri virtuálnej konferencii. A opäť predčili naše očakávania. Tlmočenie bolo ako zvyčajne výborné a riešenie cez platformu ZOOM sa ukázalo ako veľmi vhodné, hoci sme s ňou nemali príliš veľké predchádzajúce skúsenosti.”

Silvie Schreiberová
Marketing Communication Specialist
Atlas Copco