Cena prekladu

Cena prekladu

Účtované jednotky, podľa ktorých určujeme cenu prekladu

Slovo

Táto merná jednotka zahŕňa všetky plnovýznamové aj neplnovýznamové slová v texte pozostávajúce z jedného alebo z viacerých znakov, ktoré sú oddelené medzerami. Najčastejšie sa používa zdrojové slovo, čiže slovo zdrojového textu určeného na preklad.

Normostrana

Merná jednotka používaná pri bežných aj úradných prekladoch. 1 NS = počet znakov bez medzier + počet slov / 1 800. Najčastejšie sa používa cieľová NS, čiže NS cieľového textu po preklade.

Fyzická strana

Jedna strana textu formátu A4. Po prepočte na normostrany môže jedna fyzická strana často obsahovať aj niekoľko normostrán textu.

Znak

Akákoľvek číslica, písmeno alebo symbol. Táto účtovaná jednotka sa využíva najmä pri exotických jazykoch ako napríklad, čínština, kórejčina a pod.

Kus

Pri tejto mernej jednotke je cena určená na mieru za celý dokument/súbor dokumentov.

Účtované jednotky, podľa ktorých určujeme cenu tlmočenia

Hodina

60 minút.

Poldeň

Viac ako 1 hodina a maximálne 4 hodiny.

Deň

Viac ako 4 hodiny a maximálne 8 hodín.

Dôležité informácie pre výpočet ceny prekladu

  • Výsledná cena prekladu sa počíta v závislosti od rozsahu zdrojového alebo cieľového textu. Pri účtovaní na cieľové normostrany (NS) je preto cena len odhadovaná a bude ju možné presne stanoviť až po vyhotovení prekladu.
  • Pri účtovaní na zdrojové slovo alebo na kus je cena konečná a po preklade sa už nebude meniť.
  • Ak nie ste platcom DPH, faktúru Vám môžeme vystaviť bez DPH, vďaka čomu ušetríte 20 % z celkovej ceny prekladu.
  • Študentom (držiteľom karty ISIC) poskytujeme zľavu 10 %.
  • Naša minimálna sadzba je 12 EUR.

Ak máte záujem o bezplatnú cenovú ponuku na preklad alebo tlmočenie: