Cena prekladateľských služieb

Podľa čoho určujeme cenu prekladu a tlmočenia? Pozrite si naše účtované jednotky