Prípadová štúdia – 365.invest

S odbornými prekladmi práva i marketingu sme urobili krátky proces a skrátili lehoty dodania

Šikovné CAT nástroje a odborné zázemie našich prekladateľov so špecializáciou na marketing, právo, bankovníctvo a financie boli kľúčové faktory, vďaka ktorým sme zvládli dodať rozsiahle odborné preklady v šibeničných termínoch.

Mince poukladané na stole s grafom znázorňujúcim finančný rast

Klient | 365.invest

365.invest je slovenská správcovská spoločnosť, ktorá je súčasťou Skupiny 365.bank. V roku 2021 prešla transformáciou z pôvodnej Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti. Počas viac ako 25-ročnej histórie spravovala investície viac ako 100 000 klientom. Spravuje široké portfólio fondov a investovanie sprístupňuje širokej verejnosti.

Správcovská spoločnosť 365.invest hľadala spôsob, ako získať pod jednou strechou odborné preklady z oblasti bankovníctva, financií, investovania a práva a zároveň lokalizované marketingové preklady v expresných termínoch.

Do spolupráce sme dedikovali 2 prekladateľské tímy:

2

prekladateľské tímy

2

jazyky

226 000

preložených slov

Prvá časť projektu prebiehala od marca do augusta 2022. Právnemu oddeleniu sme v štyroch 20-dňových pracovných etapách dodali preklad balíka developerských zmlúv s jazykovou korektúrou v rozsahu približne 226 000 slov. Súbežne prebiehala druhá časť projektu, v ktorej pokračujeme aj naďalej. Pre marketingové oddelenie vyhotovujeme lokalizované preklady tlačových správ a textov na webstránku o investovaní. Vďaka vyladeným procesom a súhre tímu si dokážeme poradiť aj s termínmi dodania do 24 až 48 hodín.

 

Odvážne plávame v mori čísel i paragrafov

 

Marketing a právo v kombinácii s bankovníctvom sú už na prvý pohľad na rôznych stranách odborného spektra. Obe odvetvia si preto vyžadujú odlišný prístup k prekladom.

 

Právne preklady sú puntičkárske, neznesú omyly a aj jedno slovo alebo čiarka môže znamenať odlišný význam. Marketingové preklady vyžadujú kreativitu, aby malo komerčné zdelenie rovnaký cveng aj v cudzom jazyku.

 

Napokon sme vďaka rozsiahlej databáze prekladateľov vytvorili dva prekladateľské tímy – jeden so zameraním na právo a druhý na marketingové texty.

5 krokov na podchytenie každého detailu

 

  1. Klient nám zaslal dokumenty v editovateľných súboroch, čo výrazne urýchlilo začiatok práce.
  2. Po analýze dokumentov v CAT nástroji sme identifikovali prvé duplicitné výrazy v textoch a ušetrili prekladateľom čas i námahu.
  3. Oba odborné tímy sa venovali svojej časti projektu. Právny tím prekladal balíky zmlúv v štyroch etapách, ktoré spolu trvali 80 dní. Marketingový tím dodával preklady do 24 až 48 hodín.
  4. Od klienta sme nemali k dispozícii glosár s terminológiou, tvorili sme ho od začiatku.
  5. CAT nástroj prácu výrazne zrýchľoval, pomáhal so zachovaním konzistentnej terminológie, ktorú zároveň ukladal do pamätí. Čím viac textov sme preložili, tým viac sa pamäť obohacovala o nové výrazy. To nám umožňovalo prekladať bez zádrhelov a niekedy dodať preklady i skôr.

 

Investovanie i preklady sa opierajú o dôveru a spoľahlivosť

 

Vyjadrenie klienta

„So spoločnosťou Translata sme riešili preklady na rôzne projekty. Išlo väčšinou o odborné a lokalizované preklady, ktoré sú pravidelne uverejnené na našich weboch. S odbornosťou prekladateľov sme boli vždy veľmi spokojní a preto sme sa v akýchkoľvek situáciách obracali práve na túto spoločnosť. Spolupráca je vysoko profesionálna, promptná a sú flexibilní podľa požiadaviek zákazníka. Dokonca sa nám mnohokrát stalo, že boli preklady dodané skôr, než bolo dohodnuté a nič navyše sme si za to nepriplácali.
Chceme sa veľmi pekne poďakovať za kvalitu, promptnosť a ochotu poradiť a preto môžeme túto prekladateľskú spoločnosť odporučiť každému, kto sa nepozerá len na výšku nákladov za preklady, ale je pre nich dôležitá hlavne kvalita, efektivita, rýchlosť a flexibilita.“

Bibiana Struhárová
Office Manager,
365.invest & 365.life