Prípadová štúdia
ENGIE Services a.s.

Odborne vyškolení tlmočníci a technici z Translaty zabezpečili náročné tlmočenie v 5 jazykoch počas oficiálnej návštevy European Works Council v Bratislave.

Klient

ENGIE Services a.s. je spoločnosť poskytujúca komplexné služby v oblasti energetiky, správy nehnuteľností a inštalácií technológií. Na Slovensku je jedným z najväčších súkromných výrobcov tepla.

Cieľ a potreby klienta

Cieľom zákazky bolo päťjazyčné simultánne tlmočenie počas oficiálnej návštevy delegácie European Works Council.

Poskytnutá služba

Predmet: Simultánne konferenčné tlmočenie z oblasti energetiky a šušotáž v 5 jazykoch

Dĺžka trvania projektu: 28.6.2018, 9:45-21:00

Miesto: Bratislava

Jazyková kombinácia

6 tlmočníkov tlmočilo v nasledovných jazykových kombináciách:

 • slovenský jazyk – nemecký jazyk,
 • slovenský jazyk – francúzsky jazyk,
 • slovenský jazyk – rumunský jazyk,
 • slovenský jazyk – taliansky jazyk.

Tlmočnícka technika

Počas konferenčného simultánneho tlmočenia sme pre hladký priebeh zabezpečili:

 • kompletná tlmočnícka technika pre 6 – 8 tlmočníkov,
 • 3x malá tlmočnícka kabína,
 • videoréžia do vedľajšej miestnosti,
 • 4x LCD monitory do kabín,
 • 25 ks účastníckych prijímačov,
 • ozvučenie,
 • 54 ks stolových mikrofónov,
 • bezdrôtový ručný mikrofón,
 • mobilná tlmočnícka technika – šeptáky: 4 vysielače, 14 prijímačov.

6

tlmočníkov

3

tlmočnícke kabíny

54

stolových mikrofónov

Detaily priebehu projektu

Tlmočenie

 • Vzhľadom na odbornú náročnosť témy tlmočenia bol výber tlmočníkov jasný, no napriek tomu náročný. Klientovi sa nám podarilo sprostredkovať profesionálnych tlmočníkov, ktorí majú rozsiahle skúsenosti v tlmočení z oblasti energetiky.
 • Podľa skúseností tlmočníkov a spoločnej konzultácii sme rozvrhli rozloženie tlmočníkov v kabíne (konferenčné tlmočenie trvalo cca 1,5 hod., potom nasledovala šušotáž za pomoci šepkárov).
 • Podklady k tlmočeniu boli zabezpečené zo strany klienta.

Tlmočnícka technika

 • Tlmočnícku techniku sme nastavovali na mieru pri osobnom stretnutí s klientom v doobedňajších hodinách v priestoroch, kde sa malo tlmočenie odohrávať.
 • Pri konferenčnom tlmočení boli navyše prítomní aj dvaja technici, ktorí pri prechode na šušotáž účastníkom vysvetlili obsluhu šepkárov pre ľahký priebeh prehliadok.

Zhrnutie

 • Plynulému priebehu celej akcie nevďačíme len tlmočníkom, technikom, ale aj nášmu klientovi a veľmi milému prístupu samotnej delegácie. Na pohľad náročný projekt sa zmenil na veľmi príjemné podujatie, ktoré vyústilo v spokojnosť klienta.
 • Boli sme pripravení na akýkoľvek technický problém záložným plánom.
 • Navrhli sme čo najjednoduchší a zároveň najefektívnejší spôsob tlmočenia výhodný pre obe strany.

Vyjadrenie klienta

„S prácou spoločnosti Translata sme boli nadmieru spokojní. Vďačíme im za perfektné naprojektovanie a zabezpečenie technického zázemia i tlmočníckych zariadení, za spoluprácu s mimoriadne fundovanými a skúsenými tlmočníkmi. Aj vďaka ich profesionálnemu výkonu sme zvládli náročný pracovný deň, počas ktorého sa neustále komunikovalo naraz v piatich jazykoch, k mimoriadnej spokojnosti našich hostí – oficiálnej delegácie EWC.

Zvlášť by som ocenila na tomto projekte pocit istoty, ktorý sme dostávali od nich v podobe uistení, že na akýkoľvek nepredvídaný technický problém majú pripravené záložné riešenie. A neboli to iba sľuby, aj tá najmenšia technická nezrovnalosť bola okamžite riešenáprofesionálne bez toho, aby to akokoľvek poznačilo kvalitu poskytovanej služby, či plynulý priebeh pracovného programu.

Celému podujatiu bola z ich stany venovaná náležitá pozornosť, patričné personálne a technické kapacity. Na prípravu tohto podujatia, aj vďaka spolupráci s Translatou, mám veľmi príjemné profesijné spomienky.“

Ildikó BURAJOVÁ
Office Manager, ENGIE