Prípadová štúdia – Engie

Ako sme zvládli náročné tlmočenie v 5 jazykoch počas oficiálnej návštevy delegácie European Works Council

Odborne vyškolení tlmočníci a technici z Translaty zabezpečili náročné tlmočenie v 5 jazykoch počas oficiálnej návštevy European Works Council v Bratislave.

Elektrické stožiare pri západe slnka

Klient | Engie

ENGIE je spoločnosť poskytujúca komplexné služby v oblasti energetiky, správy nehnuteľností a inštalácií technológií. Na Slovensku je jedným z najväčších súkromných výrobcov tepla.

Cieľ a potreby klienta

 

Cieľom zákazky bolo päťjazyčné simultánne tlmočenie počas oficiálnej návštevy delegácie European Works Council.

 

Poskytnutá služba

 

Predmet: Simultánne konferenčné tlmočenie z oblasti energetiky a šušotáž v 5 jazykoch

 

Dĺžka trvania projektu: 28.6.2018, 9:45-21:00

 

Miesto: Bratislava

 

Jazyková kombinácia

 

6 tlmočníkov tlmočilo v nasledovných jazykových kombináciách:

 

Tlmočnícka technika

 

Počas konferenčného simultánneho tlmočenia sme pre hladký priebeh zabezpečili:

6

tlmočníkov

3

tlmočnícke kabíny

54

stolových mikrofónov

Detaily priebehu projektu

 

Tlmočenie

Tlmočnícka technika

Zhrnutie

 

Vyjadrenie klienta

„S prácou spoločnosti Translata sme boli nadmieru spokojní. Vďačíme im za perfektné naprojektovanie a zabezpečenie technického zázemia i tlmočníckych zariadení, za spoluprácu s mimoriadne fundovanými a skúsenými tlmočníkmi. Aj vďaka ich profesionálnemu výkonu sme zvládli náročný pracovný deň, počas ktorého sa neustále komunikovalo naraz v piatich jazykoch, k mimoriadnej spokojnosti našich hostí – oficiálnej delegácie EWC.

 

Zvlášť by som ocenila na tomto projekte pocit istoty, ktorý sme dostávali od nich v podobe uistení, že na akýkoľvek nepredvídaný technický problém majú pripravené záložné riešenie. A neboli to iba sľuby, aj tá najmenšia technická nezrovnalosť bola okamžite riešenáprofesionálne bez toho, aby to akokoľvek poznačilo kvalitu poskytovanej služby, či plynulý priebeh pracovného programu.

 

Celému podujatiu bola z ich stany venovaná náležitá pozornosť, patričné personálne a technické kapacity. Na prípravu tohto podujatia, aj vďaka spolupráci s Translatou, mám veľmi príjemné profesijné spomienky.“

Ildikó Burajová
Office Manager
ENGIE