Prípadová štúdiaENGIE Services a.s.

www.engie.sk

Odborne vyškolení tlmočníci a technici z Translaty zabezpečili náročné tlmočenie v 5 jazykoch počas oficiálnej návštevy European Works Council v Bratislave.

 

  

Klient

ENGIE Services a.s. je spoločnosť poskytujúca komplexné služby v oblasti energetiky, správy nehnuteľností a inštalácií technológií. Na Slovensku je jedným z najväčších súkromných výrobcov tepla.

Cieľ a potreby klienta

Cieľom zákazky bolo päťjazyčné simultánne tlmočenie počas oficiálnej návštevy delegácie European Works Council.

Poskytnutá služba

Predmet: Simultánne konferenčné tlmočenie z oblasti energetiky a šušotáž v 5 jazykoch

Dĺžka trvania projektu: 28.6.2018, 9:45-21:00

Miesto: Bratislava

Jazyková kombinácia

6 tlmočníkov tlmočilo v nasledovných jazykových kombináciách:

Tlmočnícka technika

Počas konferenčného simultánneho tlmočenia sme pre hladký priebeh zabezpečili:

6

tlmočníkov

 

3

tlmočnícke kabíny

 

54

stolových mikrofónov

 

 

Detaily priebehu projektu

Tlmočenie

Tlmočnícka technika

Zhrnutie

Vyjadrenie klienta

„S prácou spoločnosti Translata sme boli nadmieru spokojní. Vďačíme im za perfektné naprojektovanie a zabezpečenie technického zázemia i tlmočníckych zariadení, za spoluprácu s mimoriadne fundovanými a skúsenými tlmočníkmi. Aj vďaka ich profesionálnemu výkonu sme zvládli náročný pracovný deň, počas ktorého sa neustále komunikovalo naraz v piatich jazykoch, k mimoriadnej spokojnosti našich hostí – oficiálnej delegácie EWC.

Zvlášť by som ocenila na tomto projekte pocit istoty, ktorý sme dostávali od nich v podobe uistení, že na akýkoľvek nepredvídaný technický problém majú pripravené záložné riešenie. A neboli to iba sľuby, aj tá najmenšia technická nezrovnalosť bola okamžite riešenáprofesionálne bez toho, aby to akokoľvek poznačilo kvalitu poskytovanej služby, či plynulý priebeh pracovného programu.

Celému podujatiu bola z ich stany venovaná náležitá pozornosť, patričné personálne a technické kapacity. Na prípravu tohto podujatia, aj vďaka spolupráci s Translatou, mám veľmi príjemné profesijné spomienky.“