Prípadová štúdia – Stoklasa

Ušili sme spôsob, ako takmer denne dodávať dobré preklady za tretinovú cenu

Rýchle preklady v adekvátnej kvalite umožňujú českej firme Stoklasa zásobovať textilnou galantériou kreatívne a zručné ruky v ďalších 4 krajinách. Napojili sme sa na systém klienta a preklady pod našou taktovkou fungujú do veľkej miery automatizovane.

Žena a dieťa obdivujú farebnú zbierku gombíkov

Klient | Stoklasa

V roku 1990, keď Ing. Leo Stoklasa založil spolu s manželkou spoločnosť Stoklasa, boli gombíky v Česku i na Slovensku nedostatkovým tovarom. Dnes sa na tieto časy len s úsmevom spomína. Jeho firma je lídrom na trhu veľkoobchodného i maloobchodného predaja textilnej galantérie. Predaj realizuje prostredníctvom e-shopu v celej Európe, v Českej republike navyše prevádzkuje sieť 16 kamenných predajní.

Načo niečo zaplátať, keď to ide jednoduchšie

 

Pre spoločnosť Stoklasa bolo pri rozširovaní e-shopu o nové jazyky dôležité získať čo najrýchlejšie preklady v dobrej kvalite. Nehrali sa so slovíčkami, stačilo im zachovať pôvodný význam. Služba MTPE, teda strojový preklad s post-editingom, bola ideálnym riešením.

 

Klient preklady zadáva takmer denne v rozsahu približne 100 až 1000 slov. Vytvorili sme preto jednoduché prepojenie s e-shopom klienta, čo spoluprácu do značnej miery zautomatizovalo.

 

Máme za sebou viac ako 40 projektov. Najväčší z nich bol hneď prvý, keď sme prekladali 78 500 slov. Nárazovo sme preložili väčší objem textov do španielčiny (približne 103 050 preložených slov) a taliančiny (približne 102 500 preložených slov).

 

Prekladáme v nasledujúcich jazykových kombináciách:

 

Do spolupráce, ktorej začiatok sa datuje od marca 2021 je zapojený:

1

projektový manažér

4

prekladatelia

1

API

Nešijeme horúcou ihlou

 

S klientom sme odkomunikovali aktuálny stav a preferencie a navrhli riešenie, ako môžeme preklady manažovať rýchlejšie.

 

1. Klient si nainštaloval vo svojom systéme knižnicu, ktorú sme mu poskytli, a prepojili sme tak jeho systém s naším. Zadávanie a odovzdávanie materiálov na preklad funguje automatizovane.

 

e-shop klienta ↔ náš server ↔ náš prekladateľský softvér

 

2. Všímame si chyby v zdrojovom texte, kontrolujeme ich význam podľa referenčných odkazov na web a ak chyby objavíme, upozorňujeme na ne klienta.

 

3. Po vyhotovení prekladu prechádzajú texty kontrolou. Zapracujeme prípadné úpravy a klient automaticky dostane finálne verzie.

Dobré preklady hladko obratom

 

 

Vyjadrenie klienta

„Se společností Translata jsme začali spolupracovat při rozšiřování eshopu o další jazykové mutace (francouzština, španělština, italština). Výhodou je, že už nemusíme hledat zkušené a spolehlivé překladatele a neřešíme ani jejich zaměstnávání. Pro Translatu jsme se rozhodli zejména proto, že nám nabídli napojení našeho e-shopu přes API. Nové texty, které na eshopu vznikají, tak okamžitě automaticky putují na překlad a pak přeložené zpět do správné jazykové mutace. To je obrovská úspora práce, kdy se o překlady vůbec nemusíme starat. Některé překlady řešíme mimo automatizovaný systém a zde oceňujeme rychlost a profesionální vyřešení každé zakázky.“

Mgr. Jakub Skácel
obchodný riaditeľ
Stoklasa