Slová prevzaté z nemčiny, ktoré denne používame

Nemčina je najrozšírenejší jazyk Európskej únie. Možno ani netušíte, že mnoho nemeckých slov preniklo aj do nášho jazyka. Koniec koncov, prítomnosť Nemcov na území Slovenska siaha až do čias Veľkej Moravy. Geografická blízkosť južného Slovenska a Rakúska uľahčila „miešanie” týchto jazykov, čomu vďačíme za mnohé germanizmy v slovenčine.

Slovná zásoba starej slovenčiny bola od 10. do 16. storočia obohatená slovami viacerých jazykov. Veľké zastúpenie mala najmä stará nemčina, maďarčina a latinčina. Obohacovanie slovnej zásoby súviselo hlavne s nemeckou kolonizáciou, ako aj prítomnosťou maďarských spoluobčanov v uhorskej ríši (pozri maďarské slová v slovenčine). Prevzaté slová sa v procese zdomácňovania často prispôsobujú slovenskej výslovnosti a pravopisu.

Slová prevzaté z nemčiny v slovenčine

Len ťažko by ste hľadali iný slovanský jazyk, ktorý používa toľko nemčiny, ako slovenčina. Nemecké slová sa u nás udomácňovali po celé stáročia. Okrem nemeckých menšín, ktoré žili hlavne v banských mestách a na Spiši, za to vďačíme aj bohatým obchodným vzťahom s Rakúskom. Slová prevzaté z nemčiny sa týkajú každodenného života, ale i obchodu a remeselníctva. Tieto germanizmy používame v spisovnej slovenčine dodnes:

Nárečové germanizmy

Aj slovenské nárečia boli ovplyvnené nemeckým osídlením. Niektoré slová boli prevzaté v presnom tvare, iné Slováci mierne skomolili. Možno poznáte slová ako gips – sadra, vercajk – náradie, trichtár – lievik, bakula – palica, frištik – raňajky. Veľký počet nemeckých slov nájdeme v spišskom a dobšinskom nárečí: ancuk – oblek, kiks – chyba, marodovac – chorľavieť. V Dobšinej sa kedysi hovorilo slovensky, nemecky aj maďarsky, pričom práve prítomnosť nemčiny (nemeckého nárečie tupschrich) ovplyvnila tvrdú výslovnosť v tomto regióne.

Mnohé germanizmy neboli zaradené do prvej oficiálnej príručky pre spisovnú slovenčinu – Pravidlá slovenského pravopisu s abecedným pravopisným slovníkom z roku 1931. Dôvodom bolo, že tieto slová prevzaté z nemčiny Česi nepoužívali, a tak sa v slovníku objavili preferované bohemizmy. Proti reforme týchto slov sa postavila väčšina predstaviteľov vtedajšej slovenskej inteligencie, básnikov i profesorov.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.