Úradné preklady Bratislava:
PON - PIA: 9.00 - 17.00
Zobraziť na mape

Najznámejšie maďarské slová v slovenčine, ktoré používate aj vy

Slovenčina nemá na prvý pohľad s maďarčinou nič spoločné. Zájdite však na juh Slovenska a uvidíte maďarské názvy obcí, vycestujte za Dunaj a aj v maďarských mestách budete počuť čistú slovenčinu. Tieto dva jazyky sa navzdory svojim rozdielom miešajú, predovšetkým čo sa týka slovnej zásoby.

maďarské slová v slovenčine

Napriek tomu, že tieto dva jazyky patria do iných jazykových rodín (slovenčina patrí medzi indoeurópske jazyky, zatiaľ čo maďarčina medzi uralské jazyky), nájdeme v nich jasné podobnosti. Spôsobuje to historicko-kultúrna situácia a geografická blízkosť týchto jazykov. Keďže Maďari boli po usídlení v Karpatskej kotline obklopení Slovanmi, prebrali z ich jazyka množstvo slov.

Dnes v tomto jazyku nájdeme približne 500 výrazov, ktoré majú slovanský pôvod: seno, kosa, kozol, barát – brat, szerda – streda. V  prípade niektorých slov mali slovanské jazyky len sprostredkovateľskú funkciu, napríklad paprika alebo kukurica (po objavení Ameriky). Výmena ale nastala aj opačne a Slovania prebrali slovíčka z Maďarčiny. Udomácnili sa u nás rovnako, ako napríklad bohemizmy.

Maďarské slová v slovenčine

Že po maďarsky neviete ani pol slova? Aspoň guláš a krumpli by ste poznať mohli, aj bez hodín maďarčiny. Existuje naozaj veľký počet slov, ktoré do spisovnej slovenčiny prenikli od našich južných susedov, a ešte viac takých, ktoré sa v regiónoch blízko Maďarska považujú za nárečové.

Medzi slová maďarského pôvodu patrí napríklad:

Stretneme sa aj s maďarskými slovami, ktoré sa používajú hovorovo: gamby, curigať, biršagovať, igen a ďalšie. Tie sú síce na Slovensku často používané, no nedostali sa do spisovnej slovenčiny. Väčšina slov prebratých od Maďarov prešlo mnohými úpravami. Zmenili sa svojim zápisom aj významom.

Okrem bežných slov na našom území nájdeme aj často používané priezviská, ktoré majú maďarský pôvod. Nagy, Varga, Farkaš, Mesároš aj Juhás majú korene za hranicami. Môže za to tvrdá maďarizácia, ktorej síce Slováci podľahli v menšej miere než Nemci, no jej následky vidíme na našom jazyku dodnes.

Je pre mňa splneným snom pracovať pre firmu, v ktorej ľudí a služby verím na 100%. Peter Drucker mal v jednom pravdu: "The best way to predict the future is to create it," preto vás budem rada informovať o budúcom smerovaní prekladateľského sveta a tiež tajných úskalí marketingu.