Jazykové rodiny a podobnosti medzi jazykmi

Väčšina jazykov, ktoré dnes používame, patrí do jazykových rodín. Jazyková skupina je skupina príbuzných jazykov, ktorá sa vyvinula z jedného historického jazykového predka. Ten sa nazýva nazýva protojazyk (proto - „skorý“). Pôvodný historický jazyk zvyčajne nie je známy hneď. Mnohé jeho vlastnosti spoznávame vďaka porovnávaniu jazykov, ktoré sa z neho vyvinuli, teda komparatívnou metódou.

jazykové rodiny

Vďaka porovnávaniu môžeme jazyky začleniť do rodín, aj keď presná podoba protojazyka nie je známa. Jazykové rodiny možno rozdeliť na menšie jednotky, nazývané jazykové vetvy. Napríklad indoeurópska rodina má niekoľko vetiev, okrem iných germánske, románske a slovanské. Tie sa rozdeľujú na konkrétne jazyky. Vďaka ich spoločným črtám dokážeme spätne vytvoriť podobizeň jazyka, z ktorého vychádzajú. Procesom skúmania pôvodu slov (a teda aj jazykov) sa zaoberá etymológia.

Ako jazykovedci skúmajú vzťahy medzi jazykmi

V niektorých prípadoch je mimoriadne jednoduché spozorovať podobnosti medzi niekoľkými jazykmi. Vieme, že taliančina vychádza z latinčiny, jazyka, ktorým sa v Taliansku hovorilo pred dvetisíc rokmi. Z hľadiska jazykového vývoja je to skutočne nedávno a zachované písomné dokumenty jasne potvrdzujú podobnosť týchto jazykov. Latinčina sa neskôr rozšírila po celej Európe, rozdelila sa na dialekty, ktoré sa neskôr premenili na súčasnú francúzštinu, portugalčinu, španielčinu a iné jazyky. Podobnosť románskych jazykov uvidíme jednoducho na slove voda:

Jazyky patriace do jednej rodiny alebo vetvy nie je náročné rozoznať. Podobne, ako Slováci dokážu porozumieť Poliakom (alebo sa ich jazyk jednoduchšie naučiť), porozumejú aj obyvatelia Rumunska Talianom. Jazykové kombinácie v rámci jednej rodiny alebo vetvy sú v mnohých prípadoch jednoduchšie na preklad.

Čo v prípade, že protojazyk nepoznáme?

Prípad románskych jazykov, ktorý sme vám ukázali vyššie, je mimoriadne jednoduchý. Vďačíme za to latinčine, z ktorej sa zachovalo veľa písomností, poznáme ju a bez väčších problémov dokážeme odsledovať, ktoré jazyky z nej vychádzajú. Práca jazykovedcov ale nie je vždy takáto jednoduchá. Texty niektorých protojazykov neboli zachované vôbec. V tomto prípade je na zistenie pôvodu jazykov potrebné sledovať podobnosti medzi modernými jazykmi:

Už na prvý pohľad vidieť podobnosť tohto slova medzi prvými tromi jazykmi (germánska vetva indoeurópskej jazykovej rodiny) a druhou trojicou (slovanská vetva). Aj keď neexistujú žiadne písomné záznamy o pôvodných protogermánskych alebo protoslovanských jazykoch, predpokladá sa, že tieto dva prajazyky museli v určitom čase existovať, rovnako ako latinčina.

10 871 odberateľov

Newsletter Translata Brífing: Získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí

Pravidelná dávka inšpirácie pre efektívnejšiu prácu s cudzími jazykmi

Prihláste sa k odberu

Izolované jazyky

Okrem jazykov, ktoré sa vyvinuli z jedného predchodcu, poznáme aj niekoľko izolovaných jazykov. Izolované jazyky nemajú žiadny známy historický vzťah s iným jazykom. V niektorých prípadoch o nich vieme veľmi málo, takže nedokážeme nadviazať vzťahy, týka sa to napríklad jazykov na Papui Novej Guinei. Iné jazyky poznáme dobre, no nedokážeme ich k ničomu priradiť, pretože jazyky z rovnakej rodiny vymreli – napríklad baskičtina. Izolované jazyky nájdeme vo všetkých častiach sveta, poznáme ich vyše 70.

Počet jazykových rodín

Rozlišujeme zhruba 150 jazykových rodín, no toto číslo nie je konečné. Nejasnosti vyplývajú z limitovaných informácií o niektorých izolovaných jazykoch a tiež množstve málo používaných jazykov (napríklad v afrických kmeňoch). Počet jazykových rodín sa v budúcnosti s najväčšou pravdepodobnosťou rozrastie.

Najväčšie jazykové rodiny

Veľké jazykové rodiny (tie, ktoré zahŕňajú viac než 25 individuálnych jazykov) spoločne tvoria takmer 95 % všetkých známych svetových jazykov. Patrí medzi ne napríklad indoeurópska, čínsko-tibetská, semito-hamitská, nigersko-konžská, austronézska, uralská alebo austro-aziatská jazyková rodina.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.