Čo sú to bohemizmy a ako k nám prišli?

Čo sú to bohemizmy a ako k nám prišli?

Bohemizmy alebo čechizmy sú slová a výrazy prevzaté, prípade odvodené z českého jazyka. Nájdeme ich nielen v slovenčine, ale aj v iných jazykoch – najznámejšie sú slová robot alebo pistol, ktorých významu rozumie takmer celý svet. Ako sa české slová šíria za hranice štátu a ako sa dostali k nám?

Český jazyk je nám blízky geograficky, politicky, kultúrne aj historicky. Vplyv tohto jazyka na slovenčinu bol vždy zreteľný a nezoslabol ani po rozdelení Československa. Bohemizmy sa v našom jazyku veľmi ľahko udomácnili aj kvôli tomu, že v televíziách dodnes sledujeme programy v českom jazyku, čítame české knihy a príručky, v rádiách počúvame české piesne… Líšime sa tak od našich západných bratov, ktorým je v posledných desaťročiach slovenčina takmer rovnako cudzia, ako nám maďarčina alebo poľština. 

Podobnosť češtiny a slovenčiny

Slovenčina a čeština dva najbližšie príbuzné slovanské jazyky patriace do západoslovanskej jazykovej skupiny. Nie sú to dialekty, ale dva samostatné jazyky. Majú blízke slovné zásoby, ale líšia sa v hláskosloví, tvarosloví aj vetnej skladbe. Zaujímavosťou je aj fakt, že v češtine neplatí zákon o rytmickom krátení. Blízkosť jazykov spôsobuje, že niekedy už ťažko určiť, v ktorom jazyku sa začalo určité slovo používať skôr, napr. nehodovosť – nehodovost, spochybňovať – zpochybňovat a podobne.

Český jazyk bol na Slovensku od 15. do 19. storočia spisovným jazykom. Práve preto u nás používame viac čechizmov (bohemizmov). V 19. a najmä v 20. storočí sa oba jazyky obohatili o mnoho nových spoločných slov a výrazov, predovšetkým o slová prebraté z iných jazykov (nemčiny a angličtiny).

Bohemizmy v slovenčine

Čechizmus alebo bohemizmus je slovo prevzaté z češtiny. V našom prípade ide o používanie českého jazykového prvku v slovenskom jazyku, ktoré sme si osvojili a upravili „podľa seba“, alebo spisovné české slová, ktoré používame v neformálnej komunikácií. Medzi najpoužívanejšie bohemizmy v slovenčine patrí napríklad prádlo, kľud alebo pomazánka. Veľmi silný vplyv češtiny na slovenčinu vidíme aj v rovine slangu – senzi kočka, hovadské fáro, prúser a ďalšie. Vplyv jedného jazyka na druhý vidíme aj v opačnom prípade – slovenské slová používané v súčasnej češtine sú napríklad dovolenka, výdobytek, horkotěžko, namyšlený, máj.