Čo sú to bohemizmy a ako k nám prišli?

Bohemizmy alebo čechizmy sú slová a výrazy prevzaté, prípade odvodené z českého jazyka. Nájdeme ich nielen v slovenčine, ale aj v iných jazykoch - najznámejšie sú slová robot alebo pistol, ktorých významu rozumie takmer celý svet. Ako sa české slová šíria za hranice štátu a ako sa dostali k nám?

Stará fotografia československého mesta

Český jazyk je nám blízky geograficky, politicky, kultúrne aj historicky. Vplyv tohto jazyka na slovenčinu bol vždy zreteľný a nezoslabol ani po rozdelení Československa. Bohemizmy sa v našom jazyku veľmi ľahko udomácnili aj kvôli tomu, že v televíziách dodnes sledujeme programy v českom jazyku, čítame české knihy a príručky, v rádiách počúvame české piesne… Líšime sa tak od našich západných bratov, ktorým je v posledných desaťročiach slovenčina takmer rovnako cudzia, ako nám maďarčina alebo poľština.

Podobnosť češtiny a slovenčiny

Slovenčina a čeština dva najbližšie príbuzné slovanské jazyky patriace do západoslovanskej jazykovej skupiny. Nie sú to dialekty, ale dva samostatné jazyky. Majú blízke slovné zásoby, ale líšia sa v hláskosloví, tvarosloví aj vetnej skladbe. Zaujímavosťou je aj fakt, že v češtine neplatí zákon o rytmickom krátení. Blízkosť jazykov spôsobuje, že niekedy už ťažko určiť, v ktorom jazyku sa začalo určité slovo používať skôr, napr. nehodovosť – nehodovost, spochybňovať – zpochybňovat a podobne.

Český jazyk bol na Slovensku od 15. do 19. storočia spisovným jazykom. Práve preto u nás používame viac čechizmov (bohemizmov). V 19. a najmä v 20. storočí sa oba jazyky obohatili o mnoho nových spoločných slov a výrazov, predovšetkým o slová prebraté z iných jazykov (nemčiny a angličtiny).

Bohemizmy v slovenčine

Čechizmus alebo bohemizmus je slovo prevzaté z češtiny. V našom prípade ide o používanie českého jazykového prvku v slovenskom jazyku, ktoré sme si osvojili a upravili „podľa seba“, alebo spisovné české slová, ktoré používame v neformálnej komunikácií. Medzi najpoužívanejšie bohemizmy v slovenčine patrí napríklad prádlo, kľud alebo pomazánka. Veľmi silný vplyv češtiny na slovenčinu vidíme aj v rovine slangu – senzi kočka, hovadské fáro, prúser a ďalšie. Vplyv jedného jazyka na druhý vidíme aj v opačnom prípade – slovenské slová používané v súčasnej češtine sú napríklad dovolenka, výdobytek, horkotěžko, namyšlený, máj.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.