Úradné preklady Bratislava:
PON - PIA: 9.00 - 17.00
Zobraziť na mape

Tieto bohemizmy v slovenčine využíva takmer každý

Bohemizmy, čechizmy alebo české jazykové prvky vidíme v našom jazyku skutočne často. Mnohí z nás ich používajú denne bez toho, aby si nespisovnosť výrazov uvedomili. Blízkosť slovenčiny a češtiny sa prejavuje hlavne v oblasti slovnej zásoby, ale aj na ostatných jazykových rovinách, napríklad pri výslovnosti alebo používaní prípon. Na čo si v slovenskom jazyku dávať pozor?

bohemizmy v slovenčine

Najčastejšie používané bohemizmy v slovenčine

Dlhé roky spoločnej histórie s Čechmi sa odzrkadlili aj na našom jazyku. Z češtiny do slovenčiny preniklo veľa slov a doteraz má väčšina z nás problém rozlíšiť, ktorý zo známych tvarov patrí do spisovného jazyka. Pozrite sa na zoznam často používaných čechizmov (vľavo) a ich slovenských spisovných ekvivalentov (vpravo).

Bohemizmy sa nevkradli iba do nášho jazyka, nájsť ich môžeme napríklad aj v poľštine. Nemýľte si však slová českého pôvodu a bohemizmy – v slovenčine nájdeme slová, ktoré vychádzajú z češtiny, ale považujeme ich za spisovné.

Používate príponu -tko?

Okrem konkrétnych bohemizmov, ktoré u nás fungujú ako nespisovné slová, sa nesprávnosti týkajú aj prípon a predpôn. Slúchatko, špáratko, vodítko ani lehátko v slovenčine nenájdeme. Prípona -tko je zjednodušene považovaná za nespisovnú, no pri niektorých slovách ju nájdeme aj v našom jazyku. Ide o slová, ktoré sa skloňujú podľa vzoru dievča a ide predovšetkým o zdrobneniny, napríklad dievčatko, dieťatko, bábätko, zvieratko. Okrem tohto druhu slov je prípona -tko zmenená na -dlo, teda slúchadlo, špáradlo, vodidlo a ležadlo.

V slovenčine sa nepoužívajú prípony -čí (průvodčí – sprievodca), -as (kliďas – pokojný človek) alebo -ek (náměstek – námestník). Miesto českého -ík, -ník býva v slovenčine použitá prípona -ár (kominík – kominár), -ista (varhaník –organista) alebo -ok (rohlík – rožok). České -iště meníme na -isko.

Nespisovné predpony českého pôvodu

Doporučiť, doporučovať, prehlasovať a doprevádzať tiež možno iba za našou západnou hranicou – na Slovensku sa odporúča, vyhlasuje a sprevádza. Prehlásenie je spisovné jedine vo význame „odhlásiť odniekiaľ a prihlásiť inam“. Tieto české predpony sa zvyknú používať skutočne často, nie sú ale gramaticky správne. Rozdiel býva aj v predponách přesčas – nadčas, obor – odbor, návaznost – nadväznosť, oplatit – odplatiť.

Bohemizmy sa s naším jazykom zrástli tak veľmi, že nám často neprekážajú ani v televízii či v rozhlase. Napriek tomu, že im prakticky každý Slovák rozumie, ich používanie nie je vhodné v oficiálnej komunikácií. Akékoľvek dokumenty, odborné texty alebo úradné preklady z češtiny do slovenčiny vyžadujú spisovnú formu slovenského jazyka.

Je pre mňa splneným snom pracovať pre firmu, v ktorej ľudí a služby verím na 100%. Peter Drucker mal v jednom pravdu: "The best way to predict the future is to create it," preto vás budem rada informovať o budúcom smerovaní prekladateľského sveta a tiež tajných úskalí marketingu.