Milí dodávatelia,

postediting strojového prekladu (MTPE) nie je v našom biznise nový pojem. Stretávame sa s ním na konferenciách, internetových fórach, v odborných článkoch, aj na katedrách prekladateľstva. Ako väčšina zmien a noviniek vyvoláva rôzne reakcie. Sčasti obavy a predsudky, ale aj neúmerne vysoké očakávania.

Mnohé agentúry aj prekladatelia už postediting pri svojej práci využívajú. My v Translate tento trend sledujeme a aj v súvislosti so súčasnou situáciou a očakávanou ekonomickou recesiou v najbližších mesiacoch, by sme vám radi priblížili, ako s ním plánujeme naložiť.

MTPE je realita, ktorú buď uchopíme, alebo nám ujde vlak.

Nástup strojového prekladu urýchľujú na jednej strane:

Ruka v ruke s možnosťami rastie aj dopyt po rýchlych službách od klientov. Menia sa typy zákaziek, štandardom sa stávajú zákazky o pár slovách, prakticky obratom aj do desiatok jazykov.

Trojuholník cena – rýchlosť – kvalita, z ktorého doteraz mohli súčasne vždy platiť iba dve veličiny, už tak úplne nefunguje.

O MTPE sa síce hovorí už niekoľko rokov a k dispozícii sú stovky štúdií, porovnaní, výskumov a názorov, zásadná revolúcia sa však na trhu stále neudiala.

Prečo v Translate využívame MTPE opatrne a s rozvahou?

Kvalita strojového prekladu sa nástupom neurónovej technológie posunula kvalitatívne zásadne vpred. Na trhu je niekoľko dodávateľov komerčných nástrojov strojového prekladu a agentúry pracujú aj na vlastných riešeniach, ich testovaní a zlepšovaní.

O žiadnom z týchto nástrojov nie je možné povedať, že je najlepší. Testovania a výskumy ukazujú veľké rozdiely v kvalite pri rôznych typoch textov a jazykových kombináciách. To nemusí byť problém pre dodávateľov prekladov orientovaných na určitý segment a jazykovú kombináciu. Translata ale poskytuje preklady do stoviek jazykových kombinácií v desiatkach odborov.

Ako slovenská agentúra, orientovaná primárne na domáci trh, dodávame veľkú časť prekladov hlavne z angličtiny a nemčiny do slovenčiny, češtiny, prípadne poľštiny. Tu spomínané nástroje narážajú na lingvistické rozdiely medzi jazykmi. Komplikované skloňovanie a časovanie slovanských jazykov nás stavia oproti dodávateľom orientovaným napríklad na románske a germánske jazyky do nevýhody.

Ako každá firma, máme ale aj my ambíciu rásť a bolo by nezodpovedné a krátkozraké ignorovať, kam sa uberá trh. Predpokladáme, že súčasný vývoj vytvorí pri niektorých typoch textov ešte väčší tlak na rýchlosť a ceny prekladov. Nemyslíme si ale, že to bude nárazová zmena. Žiaden z pomenovaných problémov nie je tak zásadný, aby sme ho systematickým prístupom nedokázali prekonať.

Ako budeme reagovať na nástup MTPE?

V krátkosti, budeme sa snažiť využívať MTPE viac ako doteraz. Avšak určite nie za každú cenu. Dlhodobo si zakladáme na tom, že klientom dodávame kvalitné, profesionálne preklady a na tomto prístupe neplánujeme nič meniť.

Výstup strojového prekladu po posteditingu by mal byť kvalitatívne na úrovni ľudského prekladu. Aj keď je postup práce prakticky rovnaký ako pri korektúre, chyby, ktoré robí stroj, sú iné ako chyby, ktoré robí človek.

Texty vhodné na MTPE budeme vyberať veľmi citlivo:

Pri posudzovaní budeme brať do úvahy dostupné výsledky porovnaní nástrojov strojového prekladu, výstupov externých štúdií aj vlastných skúseností.

Text na postediting vám nepošleme na náhľad bez toho, aby ste boli vopred oslovený, či ste ochotný s nami na tejto službe spolupracovať a za akých podmienok.

MTPE berieme ako príležitosť posunúť sa, nie hrozbu prekladateľského remesla. Na prvom mieste bude pre nás vždy korektný a férový vzťah s našimi dodávateľmi. Preto s vami budeme vždy komunikovať otvorene, poskytneme vám podporu v podobe materiálov, zaškolení online, alebo osobne.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.