Neslávne titulky v zahraničnej tlači po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do Československa

Aj tak by sa dal opísať 21. august 1968 v Československu. Hrubá sila a pomýlené taktické uvažovanie sovietskej veľmoci zvíťazilo nad snahou odkloniť sa od direktívnej centrálnej moci a budovania socializmu s ľudskou tvárou.

Pridajte sa ku 8 000 podnikateľom, marketérom a manažérom a získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí.
Preskúmajte Translata Brífing
Stará fotografia československého mesta

Takmer každú obec a mesto na 20 rokov ozdobil sovietsky tank a Česi a Slováci mali možnosť osobne cvičiť dlhovštepovanú ruštinu zo škôl so sovietskymi vojakmi.

Tento neslávny deň v histórii Československa symbolizuje mnohé. Invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa však predstavuje učebnicový príklad základnej poučky geopolitiky o mocenskej rovnováhe.

Všetci aktéri svetového politického systému (štáty) pôsobia v prostredí anarchie bez jednej ústrednej moci, ktorá by vedome a samostatne rozhodovala o postavení jednotlivých aktérov. Anarchia predstavuje neprítomnosť vlády, čo však neznamená absenciu moci a poriadku. Pre štáty je prvoradou podmienkou prežitia dostatočná moc, ktorá sa v historickom chápaní preskupuje medzi aktérmi. Mocenská rovnováha tak opisuje zákonitosť, ktorá usporiadaním vzťahov aktérov svetovej politiky dáva systému relatívnu stabilitu. Každá veľmoc sa tak v prostredí anarchie usiluje o udržanie moci.

Na základe tejto elementárnej teórie je krok Sovietskeho zväzu z dňa 21. 8. 1968 pochopiteľný a vysvetliteľný. Žiadna sformulovaná poučka, akokoľvek racionálna, však nedokáže pretaviť reálne pocity ľudí, ktorí na vlastnej koži pocítili rozhodnutie veľmoci založené na strachu a tvrdej moci (tzv. hard power) v podmienkach systému zachovávajúceho mocenskú rovnováhu.

Nezmyselné. Nepotrebné. Neobhájiteľné. Neoprávnené.

Pripomeňme si niekoľko titulkov v domácich a zahraničných novinách z 21. augusta 1968.

vpád vojsk Varšavskej zmluvy kresba

NYT front page invasion of Czechoslovakia

CZECHOSLOVAKIA INVADED BY RUSSIANS AND FOUR OTHER WARSAW PACT FORCES; THEY OPEN FIRE ON CROWDS IN PRAGUE

Prague, Wednesday, Aug.21 — Czechoslovakia was occupied early today by troops of the Soviet Union and four of its Warsaw Pact allies in a series of swift land and air movements… Soviet troops began shooting at Czechoslovak demonstrators outside the Prague radio building at 7:25 A.M., Reuters reported. C.T.K., the Czechoslovak press agency, was quoted by United Press International as having said that citizens were throwing themselves in front of the tanks in an attempt to block the seizure of the city. 

SOVIET EXPLAINS: SAYS ITS TROOPS MOVED AT THE REQUEST OF CZECHOSLOVAKS

JOHNSON SUMMONS SECURITY COUNCIL: CALLS EMERGENCY SESSION AFTER SEEING SOVIET ENVOY

VERSIONS OF THE TWO SIDES

SOVIET TURNS BACK CLOCK

CZECHOSLOVAKIA IS INVADED BY RUSSIANS AND WARSAW PACT FORCES TO CRUSH LIBERAL REGIME

RUSSIANS OCCUPY PRAGUE

Der Spiegel Invasion of Czechoslovakia

 Invázia ČSR v poľských novinách
Nesúhlasime s okupáciou
O invázii ČSR v ruských novinách
Rozvahu v tento deň
Russians occupy Prague front page headlines
Slobodné slovo titulka

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.