Strojový preklad tak, ako ho nepoznáte

Prekladač viet - nesprávny preklad | Translata Blog

Koncom marca 2019 sa dvaja z našich projektových manažérov zúčastnili konferencie v Mníchove, ktorú organizovala GALA – The Globalization and Localization Association.

My sme sa rozhodli priblížiť vám novinky, aktuálne info a rozličné tipy z prednášok na tému Preklady a umelá inteligencia – strojový preklad (machine translation)

Umelá inteligencia – vývoj tradičných úloh v preklade

Technologický vývoj nám neustále ukazuje nové riešenia. Dokazujú, že stroje dokážu vykonávať okrem fyzickej aj mentálnu prácu. Vedia počítať, rozprávať, rozmýšľať a učiť sa. Spomínaná mentálna práca strojov sa volá umelá inteligencia (Artificial Intelligence; AI). Cieľom tohto komplexného snaženia vedcov je vytvoriť takú umelú inteligenciu, ktorá bude na nerozoznanie od ľudskej.

Je AI naozaj inteligentná?

Aj napriek všetkým kvalitám umelej inteligencie nemožno s istotou tvrdiť, že je umelá inteligencia dokonalá a naozaj inteligentná. Okrem evidentných ľudských faktorov jej chýba:

Problémom je najmä to, že pri riešení problémov stroj nedokazuje svoju ľudskosť, ale iba schopnosť imitovať človeka. Takto môžu byť výsledky testovania umelej inteligencie zavádzajúce a nepresné.

Ako možno AI použiť pri lokalizácii?

Využitie umelej inteligencie pri prekladoch je rôzne. Spravidla pri lokalizácii môže ísť o:

Strojový preklad (Machine Translation, MT)

Využívanie strojového prekladu vo firme

Veľkou výhodou tohto typu prekladu je kratšia doba vyhotovenia, vďaka ktorej sa stal veľmi obľúbeným. Nástroje strojového prekladu (machine translation engines) si však vyžadujú spätnú väzbu, neustále učenie a vhodné prispôsobovanie a adaptovanie.

Na čo myslieť pri zavádzaní strojového prekladu v prekladateľskom odvetví

Ako by mal vyzerať správny projektový manažér?

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.