Strojový preklad tak, ako ho nepoznáte

Strojový preklad tak, ako ho nepoznáte

Strojový preklad tak, ako ho nepoznáte

Koncom marca 2019 sa dvaja z našich projektových manažérov zúčastnili konferencie v Mníchove, ktorú organizovala GALA – The Globalization and Localization Association.

 • GALA je globálne neziskové obchodné združenie pre prekladateľské a lokalizačné odvetvie.
 • Podporuje a pomáha vlastným členským spoločnostiam, jednotlivcom a celému jazykovému sektoru vytváraním komunít, dodržiavaním noriem, zdieľaním poznatkov a približovaním nových technológií v danom odvetví.

My sme sa rozhodli priblížiť vám novinky, aktuálne info a rozličné tipy z prednášok na tému Preklady a umelá inteligencia – strojový preklad (machine translation)

Umelá inteligencia – vývoj tradičných úloh v preklade

Technologický vývoj nám neustále ukazuje nové riešenia. Dokazujú, že stroje dokážu vykonávať okrem fyzickej aj mentálnu prácu. Vedia počítať, rozprávať, rozmýšľať a učiť sa. Spomínaná mentálna práca strojov sa volá umelá inteligencia (Artificial Intelligence; AI). Cieľom tohto komplexného snaženia vedcov je vytvoriť takú umelú inteligenciu, ktorá bude na nerozoznanie od ľudskej.

 • Pod umelou inteligenciou si môžete predstaviť:
 • Apple Siri,
 • Google Assistant,
 • Amazon Alexa,
 • Uber,
 • Tesla
 • a mnoho iných, ktoré sa pre nás stali každodennou súčasťou života.

Je AI naozaj inteligentná?

Aj napriek všetkým kvalitám umelej inteligencie nemožno s istotou tvrdiť, že je umelá inteligencia dokonalá a naozaj inteligentná. Okrem evidentných ľudských faktorov jej chýba:

 • empatia,
 • schopnosť osvojenia,
 • kreativita.

Problémom je najmä to, že pri riešení problémov stroj nedokazuje svoju ľudskosť, ale iba schopnosť imitovať človeka. Takto môžu byť výsledky testovania umelej inteligencie zavádzajúce a nepresné.

Ako možno AI použiť pri lokalizácii?

Využitie umelej inteligencie pri prekladoch je rôzne. Spravidla pri lokalizácii môže ísť o:

 • QE (Quality Estimation) – hodnotenie kvality celkového prekladu,
 • QA (Quality Assurance) – zabezpečenie kvality prekladu,
 • automatizované prideľovanie prekladateľov k projektom.

Strojový preklad (Machine Translation, MT)

 • medzi členmi GALA a pridruženými organizáciami sa organizoval prieskum, v ktorom sa zisťovalo, v akom rozsahu využívajú strojový preklad pri práci
 • za najpoužívanejší bol zvolený neurálny strojový preklad, za ktorý hlasovalo až 61%
 • zvyšok si zvolil strojový preklad založený na pravidlách – štatistikách
 • taktiež sa zistilo, že takmer 65% opýtaných využíva jeden z dostupných platených nástrojov strojového prekladu, pretože bezplatné online systémy sú omnoho riskantnejšie a málo spoľahlivé
 • 90% respondentov odpovedalo, že spolu so strojovým prekladom využíva prekladové pamäte (Translation Memories)

Využívanie strojového prekladu vo firme

Veľkou výhodou tohto typu prekladu je kratšia doba vyhotovenia, vďaka ktorej sa stal veľmi obľúbeným. Nástroje strojového prekladu (machine translation engines) si však vyžadujú spätnú väzbu, neustále učenie a vhodné prispôsobovanie a adaptovanie.

Na čo myslieť pri zavádzaní strojového prekladu v prekladateľskom odvetví

 • stanoviť si stratégiu,
 • jasne a zrozumiteľne nastaviť podmienky spolupráce a očakávaní s klientom i prekladateľom,
 • hodnotiť kvalitu hrubého strojového prekladu,
 • dodať presné pokyny pre prekladateľa (nie príliš dlhé!) – plánované využitie textu, dôvody na preklad a pod.,
 • kŕmenie nástroja strojového prekladu textami špecifickými pre dané odvetvie (podobné texty z rovnakej kategórie: právna, finančná, technická),
 • kontrola kvality prekladu na oboch stranách,
 • súbory musia byť pred prekladom pripravené v dokonalom stave,
 • poskytovať špecifickú odbornú prípravu prekladateľom a post-editorom,
 • pozitívny prístup na všetkých stranách (poskytovateľ jazykových služieb, prekladateľ, klient).

Ako by mal vyzerať správny projektový manažér?

 • mal by mať technické znalosti nielen o novinkách,
 • proaktívny prístup,
 • byť schopný zanalyzovať a vyriešiť problémy (zníženie rizika, nákladov, redukovať opakujúce sa úlohy),
 • mať strategické myslenie,
 • talent na budovanie nových vzťahov,
 • osobnostné zručnosti s orientáciou na zákazníka.