Úradné preklady Bratislava:
PON - PIA: 9.00 - 17.00
Zobraziť na mape

Alexandra Bukovčanová

13. januára 2019

Súčasnosť a budúcnosť strojového prekladu

olympus-digital-camera

Z prekladača sa stáva prekladateľ

Strojový preklad funguje na základe kódovania a dekódovania ľudského jazyka. Vstupný text sa zakóduje tak, aby mu rozumel počítačový program, ktorý text následne zreprodukuje v inom jazyku. Výstup – preklad zo strojového prekladu bol donedávna spoľahlivý iba v malom rozsahu, t.j. ideálny na preklad slov a krátkych fráz. Technológia však pokračuje vpred a prekladové systémy sa prestávajú pozerať na slová a začínajú vnímať celok – vetu. Výsledkom sú čoraz kvalitnejšie preklady, ktoré sú niekedy neodlíšiteľné od tých „ručných“.

Do roku 2016 dlho vládol tzv. štatistický strojový preklad. Do systému bolo potrebné ručne zadať paralelný korpus viet, fráz a slov. Pri preklade systém rozdelil vetu na skupinky slov a porovnal ich s výsledkami z korpusu. Ak v ňom našiel anglickú frázu „he went“ väčšinou preloženú ako „šiel“, tento preklad aj nakoniec zobrazil. Prirodzene štatistické systémy excelovali pri preklade fráz (ktoré našli predpreložené v korpuse) no zlyhávali pri preklade viet, kde sa nevedeli popasovať s kontextom rôznych fráz v jednej vete.

Online príklady štatistického strojového prekladu slovenčiny je ťažké nájsť, keďže najväčší hráči už prešli na nový systém.  V roku 2016 Google prišiel so zmenou. Ohlásil implementáciu neurálneho strojového prekladu, ktorý je založený na tom, ako stroj vníma vetu ako takú. Pri preklade berie do úvahy slovo, slová okolo neho, jeho polohu vo vete a dôraz, aký naň veta kladie. Tieto informácie zakóduje a následne dekóduje v cudzom jazyku. Výsledkom sú čoraz kvalitnejšie preklady súvislých celkov. Ide však už skutočne o umelú inteligenciu, a tá sa stále iba učí. Preto sú rovnako podobné šance, že vám systém vyprodukuje kvalitný preklad, ako šance na úplný nezmysel. V odvetví neurálneho strojového prekladu sú nové a lepšie systémy vyvíjané každý mesiac a preto máme možnosť jeho vývoj sledovať live.

Neurálne sú aktuálne všetky najväčšie online prekladače, konkrétne Prekladač Google ako aj Microsoft Bing Translator.

Alexandra Bukovčanová

Je pre mňa splneným snom pracovať pre firmu, v ktorej ľudí a služby verím na 100%. Peter Drucker mal v jednom pravdu: "The best way to predict the future is to create it," preto vás budem rada informovať o budúcom smerovaní prekladateľského sveta a tiež tajných úskalí marketingu.