Desktop Publishing

Spoločnosť Translata okrem odborných prekladateľských služieb zabezpečuje aj kompletné DTP (Desktop Publishing) služby. DTP je označenie pre celý proces spracovania grafického návrhu. Náš špecializovaný tím grafikov na základe predstáv klienta zabezpečí vypracovanie grafického návrhu až po odovzdanie súborov potrebných pre tlač (hárkovú, ofsetovú či digitálnu). Tento graficky návrh vám môžeme vyhotoviť aj nanovo, ak originálny súbor nie je graficky spracovaný. Samozrejmosťou však je, že preklad vieme spracovať a vrátiť klientovi v rovnakom grafickom prevedení, ako bol originálny text. Napríklad preložený text reklamy naši grafici zalomia, upravia a osadia na leták tak, aby čo najviac pripomínal pôvodný leták zadaný na preklad. Spracovať dokážeme množstvo bežných aj menej štandardných formátov. Táto služba je vhodná najmä pri preklade dokumentov, ktoré sú v iných ako štandardných editovateľných formátoch (Word, Excel, … ), čiže sú naozaj potrebné odborné schopnosti grafikov.

 

Koncová grafická úprava podľa vašich predstáv

 

Profesionálna grafická úprava propagačných materiálov, produktových brožúr, reklamných letákov, manuálov alebo vizitiek priamo ovplyvňuje, akým spôsobom zákazníci vnímajú vašu spoločnosť. Náš profesionálny tím grafikov disponuje výkonným hardvérom a najnovším softvérom na rôznych platformách. Koncovú grafickú úpravu tak dokážeme pre klientov rýchlo a presne spracovať pomocou bežne používaných grafických programov: FrameMaker, InDesign, PhotoShop, CorelDraw, Illustrator, QuarkXpress, Publisher, Powerpoint, Visio, Acrobat, PageMaker, príp. iné.