Zaujíma vás, čo sme už pre klientov urobili a ako nás hodnotia?

Referencie

Referencie

Každú spoločnosť teší, keď sa o nej hovorí v ​​dobrom a ani my nie sme výnimkou. Vážime si dôveru, ktorú nám naši klienti opakovane prejavujú. Vieme, že nie je samozrejmá a teší nás. Starostlivo počúvame názory a pripomienky, postrehy či rady. Sú našou inšpiráciou pre každodennú prácu, ktorá má jasný cieľ: neustále zlepšovať služby, ktoré poskytujeme. Ak vás zaujímajú naše skúsenosti z praxe, pozrite si naše prípadové štúdie.

Od začiatku nášho pôsobenia v roku 2005 sme s prekladmi a tlmočeniami pomohli mnohým klientom. Sme radi, keď naši klienti u nás získajú to, čo potrebujú – a najmä včas. Ich vďaka nás zaväzuje a motivuje nepoľaviť v našom úsilí byť vždy spoľahlivým a profesionálnym partnerom.

egis projects logo

Egis Projects SA

Francúzska spoločnosť Egis Projects sa zaoberá projektovaním a prevádzkou mýtnych systémov na celom svete. Do kontaktu s Translatou prišli v roku 2008 pri tendri na mýtny systém v Slovenskej Republike. „Aj vďaka Translate, expresne rýchlym úradným prekladom, intenzívnym využívaním prekladových pamätí a digitalizácii textu bol Egis Projects úspešný.”

Momentálne spolupracujeme s touto spoločnosťou pri projektoch, ktoré realizujú po celom svete.

Carlo Ciattoni, Senior Project Director

ČSOB Leasing logo

ČSOB Leasing

Ponúka zákazníkom financovanie osobných, úžitkových, nákladných automobilov a dopravnej techniky, strojov, technológií a zariadení. Portfólio lízingových produktov tvorí – finančný lízing, operatívny lízing a spotrebný úver. Dlhodobo si zachováva pozíciu trhového lídra. “Dlhoročná prax a spoľahlivý profesionálny prístup spoločnosti Translata, spol. s r.o. vyúsťuje v schopnosť realizácie terminologicky náročných prekladov textov, medzi ktoré patria napríklad aj rozsiahle a vysoko odborné obchodné zmluvy, právne dokumenty, analýzy a ďalšie druhy textov, ktoré pre nás spoločnosť prekladá v požadovaných termínoch a to aj pri veľkých objemoch.”

Katarína Paštéková, Špecialista pre riadenie nákupu

CUBE studio logo

CUBE studio

So spoločnosťou Translata spolupracujeme niekoľko rokov. Máme klientov z rôznych oblastí a preto veľmi oceňujeme, že odborné preklady vždy realizuje prekladateľ so špecializáciou v danom odbore. Naše texty sú často výzvou, keďže ako kreatívne štúdio tvoríme aj texty, ktoré považujeme za “prekladateľský oriešok”. S týmto si Translata poradí prostredníctvom copywriterov a správnosť prekladu zabezpečí proofreading rodeným hovorcom a tak sme si prekladom na 100% istí. Dodržiavanie termínov a profesionálna komunikácia sú ďalšou silnou stránkou, pre ktorú našim klientom bez váhania odporúčame Translatu.

Alena Mazánová, Executive Director

HB Reavis

HB REAVIS

Pre developerskú spoločnosť HB REAVIS zabezpečujeme preklady právnych dokumentov a manuálov na projekty tejto spoločnosti. Pri prekladoch manuálov využívame intenzívne prekladové pamäte, pomocou ktorých vieme HB REAVIS ponúknuť preklady vždy za výhodných podmienok.

S&T

S&T, s. r. o.

Spoločnosť S&T poskytuje služby pre komplexné riešenia v oblasti IT. Translata pre túto dobre etablovanú medzinárodnú spoločnosť pravidelne prekladá medicínske dokumenty a popisy k medicínskym zariadeniam. V prípade účasti vo verejných obstarávaniach  sme opäť stabilným partnerom pre rozmanité jazykové kombinácie, pričom sa sústredíme na čo najkratšie dodacie lehoty.

Karol Sloboda, Business Unit Manager

PSW logo

PSW

S agentúrou Translata spolupracujeme pri preklade obchodných zmlúv a oficiálnych dokumentov potrebných  pri zastupovaní našich klientov v oblasti finančníctva a účtovníctva. Oceňujeme úžasnú pružnosť a ústretovosť pri dodávke prekladov, odbornú čistotu prekladov a v neposlednom rade aj férovú cenu.

Marek Berky, predseda predstavenstva

Johnson-Johnson

Johnson & Johnson

Pre slovenskú a českú pobočku tohto veľkého výrobcu medicínskej techniky prekladáme pravidelne rôznorodú dokumentáciu do verejných obstarávaní. Od certifikátov a diplomov až po popisy prístrojov a zariadení. „Spoločnosť Johnson & Johnson sa na Translatu spolieha najmä vďaka schopnosti kvalitne spracovať veľké množstvo textu v extrémne krátkom čase. Táto schopnosť nás, najmä pri verejných obstarávaniach, keď sú všetky dokumenty dostupné až na poslednú chvíľu, dostáva výrazne pred našu konkurenciu.”

Ing. Vladimír Kosek, Market Access Manager

Pro Relocation

Pro Relocation, s.r.o.

Pre lídra na slovenskom trhu relokačných služieb – spoločnosť Relocation, dodávame preklady súvisiace s relokovaním klientov na Slovensko. Jedná sa preto najmä o úradné preklady rodných listov, vysvedčení, rozličných dokladov o vzdelaní, sobášnych listov, zdravotných potvrdení, výpisov z registrov trestov a pod. Spoločnosť Pro Relocation s Translatou spolupracuje pravidelne od roku 2007.

Zuzana Harenčárová, Operations and Office Manager

Nowy Styl Group

Nowy Styl Group

Služby spoločnosti Translata sme využili pri úradných prekladoch našich firemných dokumentov. V krátkom čase nám zabezpečili ich preklad. Boli sme maximálne spokojní s prístupom ku klientovi, ale hlavne rýchlosťou a kvalitou služieb, preto určite služby spoločnosti Translata využijeme aj v budúcnosti.

Patrik Vančo, Country Manager

CeMS logo

CeMS

Spoločnosť Translata patrí k dodávateľom, ktorí nás dokážu prekvapiť a nadchnúť ich profesionálnym prístupom, promptnými riešeniami a vysokou kvalitou poskytovaných prekladov z oblasti práva. Na Translatu sa môžeme vždy spoľahnúť a na základe tejto spolupráce dokážeme úspešne realizovať všetky projekty.

Ing. Adrián Kubinec, riaditeľ certifikačného orgánu

MOTOKOM logo

MOTOKOM

Spoločnosť Motokom si vybrala spoluprácu s prekladateľskou spoločnosťou Translata najmä kvôli dodávaniu kvalitných prekladov so špecifickými a terminologicky náročnými textami z oblasti strojárstva a automobilového priemyslu. Kvalita a presnosť prekladov ako aj pohotová komunikácia sú dôvodmi, pre ktoré spoluprácu so spoločnosťou Translata ochotne odporúčame.

Božena Novosadová

Biomedica logo

BIOMEDICA SLOVAKIA

Naša dlhoročná spolupráca s prekladateľskou agentúrou Translata, spol. s r.o. pozostáva z odborných a úradných prekladov certifikátov, letákov, kategorizácie liečiv, klinických štúdií, prípadových štúdií, dokumentov na registráciu liečiv, ich nadväznej pravidelnej aktualizácie a ďalších prekladov širokého spektra dokumentov medicínskeho charakteru. Na práci prekladateľskej a tlmočníckej agentúry Translata, spol. s.r.o. oceňujeme najmä ochotu a schopnosť kvalitne spracovať veľké množstvo zdrojových materiálov v krátkom čase a striktné zachovanie konzistencie terminologicky náročných textov, vďaka využívaniu prekladateľských softvérov.

 Ivona Ďurčeková, Sales support Medical Devices

ecake logo

Ecake

Digitálna agentúra Ecake, s.r.o. ponúka efektívne riešenia pre PPC reklamu, SEO a SMO optimalizáciu a vytváranie webových stránok, pričom dôraz kladieme najmä na návratnosť investícií. Vďaka úspešnej spolupráci so spoločnosťou Translata v oblasti lokalizácie pri PPC a SEO kampaniach dokážeme zabezpečiť vysokú profesionalitu pri poskytovaní služieb zákazníkom na Slovensku aj v zahraničí.”

Martin Krištof, Online and Digital Director

martinus logo

Martinus.sk

S tlmočníkmi zo spoločnosti Translata sme spolupracovali pri našich dvoch najväčších akciách, ktoré sme organizovali v našom kníhkupectve Martinus.sk na Obchodnej. Išlo o besedy so zahraničnými spisovateľmi, s Kathy Reichs a Felixom Francisom. „Spolupráca a komunikácia s tlmočníkmi bola bezproblémová, pred podujatím, aj priamo počas tlmočenia na besede. Ocenili sme najmä to, že tlmočníci venovali veľa času príprave, preto bolo tlmočenie počas eventu na vysokej profesionálnej úrovni, čo si určite všimli aj diváci.”

Jana Šlinská, event manažérka Martinus.sk

microsoft logo

Microsoft

Spoločnosť Microsoft Slovakia si vybrala služby spoločnosti Translata najmä kvôli expresnosti vyhotovenia prekladov a širokej ponuke jazykových kombinácií. Pri práci pre našich zákazníkov a pri spolupráci s partnermi veľmi záleží na kvalite a tá je spoločne s rýchlosťou vyhotovenia podkladov pre nás nesmierne dôležitá. Zamestnanci spoločnosti Translata sú na situácie na „hranici zvládnutia“ zvyknutí a dôkazom toho je aj opakovaná dôvera spoločnosti Microsoft Slovakia.

Lucia Al Zafari, Community Affairs & Citizenship Manager

Sharp

Sharp

Spoločnosť Sharp Manufacturing France (SMF) využíva prekladateľské služby spoločnosti Translata vo viacerých jazykových kombináciách už viac ako 5 rokov. Komunikácia je pre nás nesmierne dôležitá a v prípade akýchkoľvek pochybností nás projektoví manažéri spoločnosti Translata kontaktujú a spoločne hľadáme riešenia, aby výsledný preklad odovzdaný spoločnosti SMF spĺňal aj tie najnáročnejšie požiadavky na kvalitu.” Spoločnosť Translata spolupracuje so špecializovanými prekladateľmi, miestnymi odborníkmi a s tímom DTP špecialistov, ktorých odborné kvality a schopnosti zaručujú kvalitné výstupy a dodržanie aj tých najstriktnejších termínov.

Caroline Monnin, Responsible for Customer Documentation & Communication in SMF

Bayer logo

Bayer

Spoločnosť Translata, spol. s r. o. sme si vybrali riadnym výberovým konaním, spolupracujeme s ňou v oblasti medicínskych prekladov už šiesty rok a využívame najmä kombinácie s anglickým, nemeckým a českým jazykom. Oceňujeme vysokú úroveň kvality vyhotovených prekladov, promptnosť zasielania cenových ponúk, ako aj dobrú komunikáciu pri každej zákazke.

Lucia Trégerová, Marketing Purchasing Specialist

ZSSK Cargo logo

ZSSK Cargo

Spoločnosť ZSSK CARGO spolupracuje so spoločnosťou Translata spol. s r.o. od roku 2011. Oceňujeme predovšetkým profesionalitu prekladov a zodpovedný prístup k našim požiadavkám.

Mgr. Katarína Labajová, manažér externých vzťahov

SAS logo

SAS

Keďže je SAS americkou firmou, množstvo materiálov máme v angličtine. Preto sme hľadali agentúru, ktorá ušetrí náš čas s prekladaním do slovenčiny a splní naše očakávania, čo sa týka rýchlosti a kvality odborného prekladu. Vážime si, že nám Translata vždy vyšla v ústrety aj pri našich najrôznejších požiadavkách (preklad textu jedným prekladateľom, preklady s grafikou, expresné preklady). To svedčí o jej profesionalite.

Katarína Krausová, Marketing Manager SAS Slovakia, s.r.o.

VNET logo

VNET

Spoločnosť VNET je tretím najväčším dátovým operátorom na Slovensku. Naše služby využívajú nielen slovenskí, ale často aj zahraniční klienti. Preto sú práve profesionálne spracované anglické podklady pre nás veľmi dôležité. So spoločnosťou Translata sme začali spolupracovať v roku 2011 po negatívnej skúsenosti s kvalitou dodaných prekladov od inej prekladateľskej agentúry. „Prekladatelia v Translate nám dokázali, že aj nadmieru náročný technický text vedia spracovať veľmi kvalitne. Keď k tomu prirátame flexibilitu, rýchlosť a skvelú komunikáciu s projektovými manažérmi, práca s takýmto dodávateľom sa mení na radosť.”

Lenka Mäkká, Marketing Manager VNET a.s.

MUW SAATCHI & SAATCHI logo

MUW SAATCHI & SAATCHI

„Prekladateľskej agentúre Translata dôverujeme. Vždy nám pomôžu s kvalitnými marketingovými prekladmi v krátkom čase, tak ako to potrebujeme.“

Anna Dzurjaniková, Account Manager

 

MagorTherm logo

MAGORTHERM

„S prekladateľskými službami Translaty je naša spoločnosť MagorTherm nadmierne spokojná. Aj napriek náročnosti textu a podkladov nám boli schopní zabezpečiť preklad vo veľmi krátkom čase, boli flexibilní k našim požiadavkám. Preklad je na veľmi vysokej úrovni, čo ocenia najmä naši klienti v zahraničí. Urobili bezchybnú prácu.“

Karin Kallay, Office Manager

 

Swietelsky logo

SWIETELSKY

„Prekladateľské služby firmy Translata využívame už viac rokov na preklady rôznych odborných dokumentov. So spoluprácou mám dobrú skúsenosť, dohodnuté termíny prekladov boli vždy dodržané. Rovnako i spôsob komunikácie, je orientovaný na klienta. Spoluprácu so spoločnosťou Translata môžem iba odporučiť i ostatným.“

Lucia Glosiková, Prokurista spoločnosti

IVECO logo

IVECO

“Naša dlhoročná úspešná spolupráca s prekladateľskou agentúrou Translata pozostáva z prekladov marketingových materiálov a tlačových správ, prekladov katalógov k našim vozidlám a nadväznej pravidelnej aktualizácie, ale takisto prekladov širokého spektra dokumentov technického charakteru. Na práci Translaty oceňujeme najmä ochotu a schopnosť kvalitne spracovať veľké množstvo materiálu v krátkom čase a konzistenciu prekladov vďaka využívaniu prekladateľských softvérov.”

Klára Rylichová, Marketingová manažérka