Úradné tlmočenie posunkovej reči

ilustrácia ruky s otvorenou dlaňou

Podľa Svetovej federácie nepočujúcich žije na svete približne 70 miliónov nepočujúcich. Posunková reč preto patrí medzi rozšírený dorozumievací prostriedok. Nie je to však univerzálny jazyk a nie je identický na celom svete. Existuje veľa druhov posunkovej reči s jedinečnými znakmi, ktoré sa líšia od regiónu k regiónu.

 

Translata ako prvá na Slovensku úradne tlmočí posunkovú reč

 

V roku 2010 bol na Slovensku prijatý Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý okrem iného garantuje aj práva nepočujúcich. Prekladateľská a tlmočnícka agentúra Translata poskytuje ako prvá na Slovensku službu úradného tlmočenia posunkovej reči. Slovenčina predstavuje pre nepočujúcich na Slovensku cudzí jazyk rovnako ako ruština, turečtina alebo nemčina. Porozumenie metaforám či humoru so skrytou pointou je pre nepočujúcich náročné, pretože ide o jav, ktorý je charakteristický pre hovorený jazyk. Preto aj posunková reč patrí medzi cudzie jazyky zastrešované profesionálnymi tlmočníkmi.

 

Poskytujeme úradné tlmočenie pre nepočujúcich

 

Translata spolupracuje s tlmočníkmi posunkovej reči poverenými Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Ak potrebujete tlmočiť posunkovú reč pri súdnych konaniach, skladaní skúšok, svadobných obradoch či akýchkoľvek úradných úkonoch, kedykoľvek nás kontaktujte. V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte na office@translata.sk alebo nám zavolajte na +421 2 3260 3130.