Prihláste sa na bezplatné kurzy posunkového jazyka

Kvôli veľkému záujmu sme aj v tomto roku pre vás pripravili zoznam kurzov posunkového jazyka pre rozličné vekové kategórie. V prípade záujmu o prihlásenie, prosím, kontaktujte priamo organizátora kurzu.

bezplatne-kurzy-posunkoveho-jayzka

1. Hovorme rúčkami

pre koho: Detský kurz posunkového jazyka je určený pre rodičov s deťmi do 3 rokov. Ak si myslíte, že je to v takomto skorom veku zbytočné a príliš skoro, ste na omyle. Dieťa je schopné už od 6. mesiaca vnímať a spájať si posunok s konkrétnou vecou, a tak sa učiť vyjadriť svoje potreby posunkom. Ich spájaním si vytvára slovnú zásobu aj keď ešte nerozpráva, čím si buduje základ pre následný vývoj reči. Zapojiť sa však môžu aj počujúci súrodenci či iní rodinní príslušníci.

miesto: Výmenník Važecká, Košice

dátum: od 27.2. každú stredu

dĺžka trvania: 10:30 – 11:30

bližšie info: info@ajtymozesrozumiet.sk

2. Posunkuj s nami

pre koho: pre začiatočníkov, pokročilých i pre všetkých, ktorých zaujíma posunkový jazyk

miesto: Výmenník Važecká, Košice

dátum: 6.6.2019

dĺžka trvania: 17:00 – 18:30

bližšie info: info@ajtymozesrozumiet.sk

3. Kurz posunkového jazyka

pre koho: pre začiatočníkov, pokročilých i pre všetkých, ktorých zaujíma posunkový jazyk

sprostredkovateľ: jazyková agentúra WANT.sk, Košice

dĺžka trvania: 3 mesačný kurz/12 hodín

cena: 1 študent/ 179€
2 študenti/ 129€
3 študenti/ 79€
4 študenti/ 69€
5 a viac/ 59€

bližšie info: www.want.skinfo@want.sk, +421 907 454 171

4. Kurzy posunkového jazyka

pre koho: Kurzy sú určené predovšetkým pre rodiny, ktorých členom je osoba so sluchovým postihnutím a rovnako pre všetkých, ktorí majú záujem stretávať sa a pracovať s nepočujúcimi.

miesto: priestory KCN BA na Františkánskom námestí 2, Bratislava

dátum a priebeh: Kurz prebieha 2x do roka:

dĺžka trvania: 60 minút – počas 13 týždňov (1 vyučovacia hod. / týždeň)

cena: Hotovostnou platbou 3€ priamo lektorovi, a to na každej vyučovacej hodine (takýmto spôsobom nestratíte vaše financie v prípade absencie). Na začiatku kurzu jednorazovou platbou 5€ za energie a poskytnuté občerstvenie (financie sú odovzdané kláštoru františkánov).
Koľko vás teda bude stáť kurz?
Celková suma je 39€ » 13 x 2€ + 5€ = 44€ (Výsledok počíta s vašou plnou účasťou bez prípadných absencií).

bližšie info: Kresťanské centrum nepočujúcich

5. Kurzy posunkov OZ Nepočujúce Dieťa

pre koho: Kurz je určený pre rodičov a blízkych detí s poruchou sluchu. V prípade voľnej kapacity však medzi nami radi privítame aj ďalších záujemcov – priateľov, učiteľov, vychovávateľov, lekárov, sociálnych pracovníkov či kohokoľvek ďalšieho, kto prichádza do kontaktu s deťmi s poruchou sluchu a chcel by im lepšie rozumieť.

miesto: OZ Nepočujúce dieťa, Mánesovo námestie 4/A, Bratislava

dátum: Marec – Máj 2019
10 stretnutí, 1x týždenne v pracovný deň, v podvečerných hodinách.
Otvárame dva kurzy
Mierne pokročilí, od 18.3.2019, vždy v pondelky o 17:30 – 19:00
Začiatočníci, od 19.3.2019, vždy v utorky o 17:30 – 19:00
Dve skvelé lektorky pre intenzívne precvičovanie preberaných posunkov a ich spájania do viet.

dĺžka trvania: 17:30 – 19:00

cena: 69 €
Pre študentov: 55€
Pre rodičovský pár: 129€

bližšie info: www.nepocujucedieta.sk/aktuality

Okrem samotných kurzov môžete skúsiť vzdelávanie pomocou slovníkov, článkov, kníh a inej literatúry:

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.