Jazykovedné okienko - používateľ verzus užívateľ

Slovo používateľ je odvodené od používať. Používame prístroje, softvér, rôzne mobilné či internetové aplikácie. Teda človek, ktorý ich upotrebúva, používa, je používateľ.
Na druhej strane, užívať (do organizmu) môžeme lieky, prípadne v právnickej terminológii užívame nehnuteľnosť. Človek, ktorý niečo užíva, je teda užívateľ (analgetík, bytu).

Vyskúšajte sa:

Používateľ alebo užívateľ?

1.      ___________ pozemku konal v rozpore so zákonom.
2.      Ďalšie informácie o obsluhe zariadenia nájdete v Príručke pre ____________ .
3.      ___________ lieku by si mal vždy dôkladne prečítať príbalovú informáciu.
4.      Dobrá mobilná aplikácia musí byť prehľadná, aby sa v nej ____________ mohol ľahko orientovať.

Správna odpoveď: 1 užívateľ, 2 používateľa, 3 užívateľ, 4 používateľ.

Knižné slovo na koniec:

Čítali ste už niekedy vogónsku poéziu?

Dúfame, že nie. Je totiž tretia najhoršia v našej galaxii a používa sa na mučenie nepriateľov. Vogóni sú civilizácia byrokratov z kníh Douglasa Adamsa, Stopárov sprievodca po galaxii. Vyzerajú ako obrovské, nechutné slizniaky a jediná vec ohavnejšia ako ich vzhľad, je ich poézia:

„…tvoj hovník je mi ako preprgnutý bľakofľak na zdutej včele…“

Zdroj: http://slovnik.juls.savba.sk/

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.