Preklad rodného listu: 6 situácií, kedy ho budete potrebovať

Rodný list je jedným z najdôležitejších dokumentov, ktoré potrebujete pri mnohých úradných úkonoch. Ak tieto úradné úkony vykonávate v zahraničí, príslušné inštitúcie môžu vyžiadať súdny preklad vášho rodného listu, alebo rodného listu vášho dieťaťa.

Anglický rodný list

Kedy budete potrebovať súdny preklad rodného listu?

Úradný, teda súdny preklad rodného listu od vás môžu vyžiadať zahraničné inštitúcie vo viacerých prípadoch. Súdny preklad je jednou z troch možností overenia listiny v cudzom jazyku. Potrebný je v krajinách, ktoré majú so Slovenskom uzatvorenú tzv. Dvojstrannú zmluvu, ktorá vás oslobodí od ďalších foriem overovania listín (napríklad superlegalizáciou alebo apostiláciou). Zoznam týchto krajín môžete nájsť na stránke Najvyššieho súdu SR.

Preklady musia byť vyhotovené prekladateľom, nie tlmočníkom ani vami osobne. Predtým, než požiadate o úradný preklad rodného listu, overte si v inštitúcii, ktorá od vás doklad vyžaduje, s čím má byť preklad zviazaný. Informujte sa tiež o spôsobe a termíne doručenia, počte vyhotovení a ďalších špecifikách, ktoré môžu úrady vyžadovať. Najčastejšie budete úradne preložený rodný list potrebovať v týchto prípadoch:

10 871 odberateľov

Newsletter Translata Brífing: Získajte praktické tipy z oblasti prekladov a podnikania v zahraničí

Pravidelná dávka inšpirácie pre efektívnejšiu prácu s cudzími jazykmi

Prihláste sa k odberu

Ako vyzerá úradný preklad rodného listu?

Osvedčený preklad akéhokoľvek dokumentu obsahuje zväzok originálnej listiny (v tomto prípade rodného listu), ktorý vám na tento účel vydá matrika. Je možné použiť aj notársky overenú kópiu rodného listu, no o tejto možnosti sa informujte na úrade, ktorý od vás dokument vyžaduje. Oficiálny preklad pozostáva zo štyroch strán, ktoré prekladateľ zviaže trikolórou a opatrí úradnou pečiatkou.

Strany zviazaného dokumentu nie je neskôr možné rozdeliť. Originál rodného listu zahrnutý v preklade tak nie je možné opätovne použiť ako samostatnú platnú listinu. Na tieto aj iné účely vydáva originálne výpisy z knihy narodení matričný úrad.

Kde vám preložia rodný list?

Našli ste sa v jednej zo situácií, v ktorej od vás úrady vyžadujú súdne preložený rodný list?  Prekladateľská a tlmočnícka agentúra Translata vám vyhotoví expresný úradný preklad rodného listu priamo na adrese nášho sídla Aupark Tower, Einsteinova 24, Bratislava. V rovnakej budove nájdete aj notársky úrad, na ktorom si okamžite vybavíte notárske overenie kópie rodného listu. Všetko potrebné tak vybavíte rýchlo a pohodlne. Navštívte nás alebo požiadajte o bezplatnú cenovú kalkuláciu prekladu rodného listu. Reakciu v podobe cenovej ponuky obdržíte do 30 minút.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.