Pri dovezených autách myslite na certifikát konformity

Evidencia vozidla dovezeného zo zahraničia je pomerne náročný administratívny proces. Na začiatku je potrebné vozidlo odhlásiť z evidencie v danej krajine a vybaviť prevozné značky. Pri odchode s vozidlom zo zahraničia budete mať niekoľko dokladov, pravdepodobne v cudzom jazyku. Jedným z nich je aj certifikát konformity, teda COC.

Po odhlásení vozidla z evidencie v zahraničí budú prvou nevyhnutnou vecou prevozné značky. Líšia sa dĺžkou platnosti, ktorá môže byť 5 dní až 1 rok. Vzhľadom na čas, ktorý zaberie prihlásenie nového vozidla na Slovensku, je vhodné vybrať si prevozné značky minimálne na 15 dní. Pokiaľ vyprší lehota ich platnosti, je nutné vybaviť na obvodnom úrade dočasné značky.

Nový vlastník je povinný prihlásiť dovezené vozidlo do evidencie vozidiel do 30 dní po jeho nadobudnutí. V tejto lehote musí vlastník uzavrieť novú poistnú zmluvu (PZP). Vozidlo je možné poistiť ihneď po dovezení na základe VIN čísla. Po uzavretí PZP poisťovňa doručí potvrdenie, ktoré je potrebné predložiť v tlačenej podobe úradu pri prihlásení vozidla. Nasleduje kontrola originality, ku ktorej bude potrebné predložiť veľký technický preukaz. Kontrolujú sa identifikačné znaky vozidla, hlavne VIN číslo. Posudok o kontrole originality je platný 15 dní, do tej doby musíte vozidlo prihlásiť do evidencie motorových vozidiel Slovenskej republiky.

Vozidlo sa prihlasuje na Okresnom úrade – Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v mieste vášho bydliska. Na prihlásenie už nie je potrebná písomná žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel. Potrebný bude doklad totožnosti, kúpno-predajná zmluva (alebo iný doklad o nadobudnutí vozidla), technický preukaz (I aj II), STK/EK (existujúce, nie staršie ako 4 roky alebo nová, vykonaná na Slovensku) a ďalšie prípadné dokumenty od pôvodného majiteľa.

Certifikát konformity COC

Certifikát konformity vozidla je dokument, ktorý vydáva výrobca, alebo zástupca výrobcu motorových vozidiel (osobných áut, motocyklov a traktorov). Tento certifikát potvrdzuje, že vozidlo má typové schválenie ES podľa príslušných smerníc ES a môže sa pohybovať v rámci krajín EÚ. Ak tento dokument získate spolu s vozidlom, nie je potrebné prekladať ho. Certifikát je v celej EÚ jednotný a zvyčajne sa vystavuje v anglickom jazyku. Pre evidenciu vozidla na Slovensku nie je nevyhnutný, od roku 2008 ho nahrádza Osvedčenie o kontrole originality. Ak má vozidlo vystavený COC, je potrebné predložiť ho. Orgán Policajného zboru do COC uvedie dátum evidencie vozidla v Slovenskej republike, sériu a číslo osvedčenia o evidencii..

Preklady dokumentov k dovezeným vozidlám

Nie všetky cudzojazyčné dokumenty budú vyžadovať úradný preklad. Úrad môže ale nemusí vyžiadať preklad technického preukazu, no ak si ho predsa len necháte preložiť hneď na začiatku, uľahčíte si vypĺňanie tlačív k povinnému poisteniu. Potrebný môže aj preklad dokumentov o STK/EK a kúpna zmluva či faktúra. Rozhodnutie o tom, ktoré dokumenty treba preložiť, je vždy na príslušnom Okresnom úrade. Ak od vás pri kontrole originality alebo registrácií vozidla budú vyžadovať preložené dokumenty, jedná sa o úradný preklad s pečiatkou. 

Ak potrebujete preklady dokladov od auta už do 24 hodín, obráťte sa na nás. Pracujeme so všetkými európskymi jazykmi a vyhotovenie prekladu vám naceníme nezáväzne.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.