Reč tela: zaujímavosti o jazyku, ktorý nepotrebuje slová

Hovoríme ňou všetci bez toho, aby sme sa ju museli učiť. Často prezradí aj to, čo nechceme vysloviť slovami. Aj keď máme pocit, že ňou hovoríme plynule, v zahraničí pri komunikácii s odlišnými kultúrami nás vie občas dostať do úzkych. Reč tela je fascinujúci dorozumievací prostriedok.

It's a dream come true for me to work for a company where I trust the people and the services 100%. Peter Drucker was right about one thing: "The best way to predict the future is to create it," which is why it'll be my pleasure to brief you on the future direction of the translation sphere as well as the hidden pitfalls of marketing.